Bostadsrätt

Nytt bostadsrättsradhus med kallt rum, vilka rättigheter har man?

Läst: 15851 gånger · 1 svarsinlägg

2012-10-17
17:35
Mats79 Inlägg: 3 Medlem: 2012-10-17
Hej Vi har köpt ett nyproducerat bostadsrättsradhus. I föreningen har det uppstått ett problem med att i ett av rummen i huset blir det inte tillräckligt varmt. Det här gäller för alla hus. På vintern ligger temperaturen på ca 5-10 grader. Företaget som vi köpt huset av har konstaterat att felet ligger i ett beräkningsfel när det gäller beräknat energibehov för rummet. Hela nedervåningen värms upp med vattenburen golvvärme. Rummet i fråga ligger som en utstickande del av huset och besiktningsmän som både företaget och även föreningen anlitat har konstaterat samma sak; att det enda sättet att uppnå tlllräckligt med värme i rummet är att installera en radiator på väggen. Eftersom vi köpt ett hus där det i försäljningsmaterialet uttryckligen står att det ska vara golvvärme på hela nedervåningen och felet har konstaterats bero på ett räknefel undrar vi vad vi kan ha för rättigheter. Många av mina grannar vill verkligen inte ha en radiator på väggen då rummet är litet och svårmöblerat ändå. Det enda vi erbjudits är just en radiator, men ingen övrig ersättning för att det faktiskt har begåtts ett fel från husföretagets sida. Är det rimligt att ett avhjälpande av felet räcker eller har vi möjlighet att få någon form av ersättning/skadestånd eftersom vi inte har fått det vi betalat för?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2012-10-18 08:40]
Svara Citera Anmäl
#1
2012-10-18
08:40
Collin Inlägg: 405 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Det är tyvärr inte en helt enkel fråga att svara "ja eller nej på" så jag hoppas att denna info kan vara ett steg på vägen att komma vidare. När det gäller att åtgärda fel så att ni som du skriver ska "få vad ni betalt för", beror på hur svårt/lätt det går att göra det, om det är rimligt att kräva. Kan man lösa problemet på ett annat sätt om det anses orimligt att kräva "exakt åtgärdande" av felet som tex genom installation av radiator kan man behöva godtaga det som en lösning. Jag tycker att ni först och främst ska göra en skriftlig reklamtion där ni påtalar felet och kräver den åtgärd ni anser lämplig så får ni se vad ni får för svar. Sätt gärna ut ett sista datum för när ni vitt ha ett svar er tillhanda. Är ni fler i föreningen, som du skriver ovan kan ni förslagsvis gå samman och skriva denna reklamation gemensamt. Även om man funderar på att anlita ett ombud kan det vara idé att gå samman för att hålla nere kostnaderna för detta. Hör med hemförsäkringen om eventuellt rättsskydd.
Det framgår inte av ovan hur länge det är sedan inflytt, vilka besiktningar som hunnit utföras, i vilket skede ni befinner er så läs gärna mer under denna tråd och på omboendes sidor om besiktnng för info om besiktningar och ansvar: http://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=1966

http://www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/Temperatur-inomhus-/

Du hittar även mer viktig info om detta på fler av de stora bostadsrättsföreningarnas webb, bland annat HSB: http://www.hsb.se/varmland/styrelsestod-for-br-foreningar/fragor-och-svar-i-ditt-boende/11-besiktning

Om man hamnar i tvist med en entreprenöre kan du kostnadsfritt, i vissa ärenden vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få en rekommendation av hur ärendet bör lösas. Mer info hittar du på: http://www.arn.se/
Om du har en konsumentvägledare i din kommun kan du även vända dig dit för ytterligare råd. ARN prövar inte tvister av köp av bostadsrätt eller tvist med själva föreningen.


Avslutningsvis, här kan du läsa om inomhustemeratur, information från Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/inomhusmiljo/temperatur

[Innehållet redigerades senast 2012-10-18 09:08]

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare