Bostadsrätt

Reducering av avgift vid renovering

Läst: 29949 gånger · 9 svarsinlägg

2014-03-05
22:44
leifjoha Inlägg: 1 Medlem: 2014-03-04
I vår förening skall fasaden bytas (1-steg). En efterlängtad och positiv händelse men . . . Föreningen vill ej ge reducering av avgift (som borde bekostas av byggbolaget som orsakat skadan, den är ett "byggfel"). Under reparationen kommer vi inte att kunna använda vår terass under c:a 4 månader och utsättas för störningar. (buller, damm, insyn mm). Vi skall även på egen hand flytta (osäkert med förvaring)och på egen bekostnad ta hand om växterna på terassen. Vissa saker kommer inte att klara av en demontering + flytt + återställning. Knäckfrågorna är om vi har rätt till reducerad avgift och en ersättningsbostad om bullernivåer överstiger socialstyrelsens normer.
Svara Citera Anmäl
#1
2014-03-06
23:12
Bättre BRF Inlägg: 141 Medlem: 2014-02-18
Nej, ni har inte rätt till ersättning. Fastighetsägaren (föreningen) har alltid rätt att renovera och reparera sitt hus. Givetvis skall hänsyn tas till er boende, men då menar man te x att särskilt bullrande arbeten skall undvikas före 08.00, arbeten inne i lägenheter likaså och liknande hänsyn. En byggställning som skymmer utsikten eller en balkong/terrass som under byggtiden inte går att använda, är helt normalt och ger därmed inte skäl för ersättning.

Tycker du ändå är inne på rätt spår när du skriver att det är bra att föreningen byter ut sin fasad. Tänk gärna ännu längre. Dina utvalda ledamöter, tar sitt ansvar och förbättrar ditt hus vilket tryggar din egen investering. Arbetet har alltså direkt bäring på din egen plånbok!

(I hyresrätt är det lite annorlunda, där hade ni kunnat få nedsättning på hyran).

Svara Citera Anmäl
#2
2014-03-14
15:44
Snesalva Inlägg: 3 Medlem: 2014-03-06
Hur är det när arbetet dragit ut på tiden fem månader? Alltså när man fått leva bakom ställningar och med neddragna gardiner i fem månader mer än man hade kunnat planera för.
Jag undrar också om man kan så att säga "gradera" eventuell kompensation. De som bor högst upp (takrenovering) och som av olika skäl är hemma mest hela dagarna har ju givetvis lidit betydligt mer än de som bor längre ner och som jobbar hela dagarna.

Svara Citera Anmäl
#3
2014-03-14
16:09
Bättre BRF Inlägg: 141 Medlem: 2014-02-18
Om arbetet drar ut på tiden, så måste du kunna visa att detta har sin grund i ett vårdslöst agerande från föreningens sida, för att kunna få ersättning.

Man kan inte generellt gradera så som du föreslår. Däremot kan ju en enskild innehavare ha lidit/missgynnats på sådant sätt att just denne har rätt till kompensation.

Men

Hela diskussionen är egentligen felaktig, och visar på hur illa ställt det är med kunskapen om hur en BRF fungerar. Det finns egentligen ingen extern part att kräva ersättning ifrån. Föreningen är ju du själv tillsammans med dina grannar. EV. ersättning tar du alltså till en del från dig själv, och till övrigt från dina grannar. Så, är det egentligen vettigt att krångla med ersättningar för dylika scenarion med byggställning kring huset? Nej, absolut inte. Styrelsen kan ju enkelt kompensera dessa utbetalningar med att höja allas årsavgift (hyra) en enskild månad, och vips så står ni där med lång näsa.

Istället ska det fungera så här:

1) Att huset renoveras, med rimliga för just det arbetet störningar och hinder, får alla och envar acceptera.

2) Är det alldeles uppenbart att styrelsen handlat upp klantigt, eller saknar förmåga att leda renoveringen, eller har anlitat en dålig byggledare (konsult), ja, då får ju styrelsen svara på frågor kring detta på årsmötet! Finner stämman att styrelsen agerat klandervärt, så är ju första steget att byta ut styrelsen (välja in nya ledamöter). Har styrelsen inte klantat sig, utan är offer för olyckliga omständigheter (dålig entreprenör et c), ja då får ni alla lära er av detta och försöka göra annorlunda vid nästa tillfälle.

Endast som ett sista alternativ kan stämman överväga ej ansvarsfrihet med efterföljande stämning av styrelsen eller enskilda ledamöter. Men då skall föreningen ha drabbats av stora ekonomiska förluster på grund av grov vårdslöshet (som ni kan bevisa), eller rena olagligheter till betydande belopp. (Även här ska man vara medveten om att man i och med att föreningen har en ansvarsförsäkring för styrelsens ledamöter, ofta i praktiken stämmer sig själv, så det går liksom inte riktigt att vinna).

Svara Citera Anmäl
#4
2014-03-24
16:30
Snesalva Inlägg: 3 Medlem: 2014-03-06
Hej och tack för svar!
Jag tror inte att någon kan argumentera emot dina argument, vilka kan utökas med "man ska veta vad man gör när man köper bostadsrätt, flyttar till innerstad, ger sig in i leken" och så vidare. Och jag håller med dig.

Så det gäller väl att helt enkelt försöka få in ett annat perspektiv i diskussionen, nämligen att det är människor det handlar om och boendekvalitet.
Du skriver ju här ovan att "Däremot kan ju en enskild innehavare ha lidit/missgynnats på sådant sätt att just denne har rätt till kompensation".
Det var väl kanske lite av den tankegången jag var inne på när jag nämnde någon slags gradering av eventuell kompensation.
Det är ju anmärkningsvärt nog så gott som alltid de som bor längre ner, som jobbar hela dagarna eller på andra sätt inte fått hela sin boendesituation förstörd, som inte tycker att föreningen ska kompensera för lidande.

Jag försöker hitta något sätt på vilket föreningen skulle kunna visa respekt för de som fått "ta alla problem", och jag missunnar inte på något sätt de som inte har störts alls eller nämnvärt.
För mig är det andra gången jag står där med lång näsa, och förra gången gällde det ett år utöver det år som var beräknat. När de byggde vindslägenheterna ovanför mig. Två år bakom täckta fönster, bilande och andra ljud, ofta även kvällar och helger.
Jag är ingen gnällkärring, men jag ser också att boende i bostadrätt med allt det innebär av gemensamt ansvar och så vidare också någonstans borde innebära ett mänskligt ansvar för innehavarna. Att inte ens reflektera över att utfall av saker ibland påverkar vissa boende betydligt värre än andra.
Jag har som sagt inga problem med störningar som ingår i underhåll av fastigheterna i sig. Inte heller när det drabbar vissa mer än andra. Jag vet vilken lek jag har gett mig in i. Men detta gäller, enligt mig, villkor som har brutits och några hushåll har kommit ordentligt i kläm av det.

Hur ser du på vitespengar som föreningen har fått för de många månadernas försening?
Är det orimligt att delar av vitet används för att kompensera de boende för förseningen?

Nå, än en gång tack för din respons.
Vänliga hälsningar.

Svara Citera Anmäl
#5
2014-03-24
23:05
Bättre BRF Inlägg: 141 Medlem: 2014-02-18
Man kan absolut tänka sig att "en del av vitet" tillfaller de som lidit mest. Med lidit mest måste man då kunna avgränsa det till just de lägenheter som drabbats av förseningen med oanvändbar balkong eller liknande. Man kan inte ta hänsyn till vilka som "bott hemma hela dagarna" tyvärr, detta finns det rättsfall på. Hur som helst så är det en fråga för stämman, och du väcker den antingen med en motion, eller genom att samla ihop 10 % av medlemmarna och begära en extra stämma. Styrelsen bör inte självsvåldigt utan stämmans bemyndigande besluta kring och betala ut någon kompensation om den inte helt hade berott på just styrelsens agerande i ett enskilt fall.

Däremot, din berättelse kring vindsbyggnationen, där hade du haft ett mycket starkare case. Där är det verkligen rimligt att kompensera te x lägenheterna på översta våning, ifall arbetet tar ett helt år extra. Vindsinredning är ju ingen underhållsåtgärd, utan ett byggprojekt som ni medlemmar verkligen inte kunnat förvänta er när ni köpte bostadsrätten.

Svara Citera Anmäl
#6
2014-03-27
01:22
Snesalva Inlägg: 3 Medlem: 2014-03-06
Att ha fått leva bakom nedfällda gardiner åt ena hållet och med byggkillar precis "intill sängen" (som det har känts som)i fem månader extra, att inte kunna använda balkongen (och med nedvräkt kattgaller och en massa byggskräp på balkongen)...vi som bor högst upp har alltså haft deras gångplankor täckande våra fönster både åt gården och mot gatan. Det har varit värre än ljud av bilande och bankande.
Det jag tog upp om att "vara hemma hela dagarna" förstår jag inte kan tas (juridiskt) hänsyn till. Jag menade bara att det är lätt för de som inte lidit att avfärda andra människors situation.

Ja, då vindarna byggdes...jag orkar knappt tänka på de där två åren. Då var jag så oerfaren och jag visste inte ens att jag kunde rösta själv på stämman,(om vi skulle få någon kompensation för det extra året) och att jag hade kunnat få fullmakter från folk som inte var med på stämman. I efterhand fick jag veta att de flesta boende som inte varit med skulle ha röstat för mig och de övriga som bodde högst upp. Vi förlorade med en röst. Hela styrelsen var emot, i övrigt var de få som kom på stämman på vår sida, med undantag av två som la ner sina röster. Det var inte roligt kan jag säga.

Jag får försöka hitta infallsvinklar och kanske olika sätt som liknande situationer har hanterats på, och förhoppningsvis kunna argumentera för vår sak. (För oss som bor högst upp och som faktiskt har haft det väldigt jobbigt.)

Tack än en gång för din input, det hjälper mig på vägen.

Svara Citera Anmäl
#7
2014-10-07
21:57
sthlm59 Inlägg: 1 Medlem: 2014-10-07
Upp.

Hej,

Vi fick veta i somras att ett forebyggandearbete pa 2 takterrasser skulle genomforas "snart". Detta for att forebygga lackage som har intraffat pa en annan takterrass som foreningen fick sta for.
Foreningen har aldrig angett nan slutdatum pa sjalv arbetet.

Nar byggstallning byggdes i borjan av september, framfor vara fonster pa garden, byggde de ocksa en stor "tralada" (4m hog x 4 m bred) for att fa in snabbare material fran takterrasserna ner pa marken vid fonstrerna sajlva. Vi fragade byggherre som berattade for oss att detta skulle paga i 4 manader, tills december.Foreningen berattade ingenting om detta. inte eller ang "traladan".

Vi ar den enda pa BV som ar so stor paverkade av detta med dam, ljud och inget ljus varken i vardagsrummet eller i koket, vilket innebar en extrakostnad pa EL (lampor ar de som paverkar mest en energifaktura). Alt detta med smabarn (<3 ar) som bor hemma sa klart.
Det kanns svart att bo dar med familjen nar arbetet pagar.

Eftersom detta ar ingen akutrenovering utan mer ett forebyggandeprojekt har jag fragat foreningen och klagat pa miljo for oss som medlem. Foreningen arbetar ju hos enskilda medlemmar och jag har svart att se hur husetsvardet skulle bli sa stort paverkat av detta. Foreningen finansierar ett "battre" miljo pa de 2 lgh.

Vi ar den enda som sagt som far uppleva "grottan" kansla hemma med inget ljus och de enda med smabarn i hela foreningen.

Da har jag fragat foreningen hur de hade tankt (i forrvag) kring nan form av kompensation (det minimala skulle vara att dela pa ELfakturan for de 4 manader, tycker jag iaf),

Svara nej fran foreningen som tolkade som ni sade tidigare i threaden.
Om vi ar den enda i en san speciell situation i hela huset hur kommer det sig att man inte fa kompensation.
Kan vi krava mer alt. ar det vart 800kr att ta det med Bostattrattsnamden?

Tack for svar!

Svara Citera Anmäl
#8
2014-10-09
01:36
Tomas Inlägg: 3 Medlem: 2014-02-27
Snesalva skrev:
Det är ju anmärkningsvärt nog så gott som alltid de som bor längre ner, som jobbar hela dagarna eller på andra sätt inte fått hela sin boendesituation förstörd, som inte tycker att föreningen ska kompensera för lidande.
Snesalva skrev: ... det är lätt för de som inte lidit att avfärda andra människors situation.
Ja men det är tyvärr vad man kan förvänta sig av medlemsmajoriteten i en BRF.
Om "föreningen" skulle kompensera vissa medlemmar för något så betyder det att övriga medlemmar skulle få betala för den kompensationen och det är föga sannolikt att en majoritet skulle vilja det.

Snesalva skrev:
...
Jag får försöka hitta infallsvinklar och kanske olika sätt som liknande situationer har hanterats på, och förhoppningsvis kunna argumentera för vår sak.
Den som tillhör en minoritet (som är drabbad av något) och räknar med att argumentation ska räcka för att övertyga majoriteten riskerar att bli besviken och komma fram till samma slutsats som jag, d.v.s. att besluten (styrelsebeslut och stämmobeslut) i en bostadsrättsförening handlar inte alltid om vad som är sakligt rätt eller fel.
Det kan t.ex. handla mer om medlemmarnas egenintresse och lojaliteter och bristande civilkurage.

Den viktigaste förutsättningen för goda chanser att "vinna" en konflikt i en BRF är inte alltid de sakliga argumenten utan kan snarare vara vara hur många andra medlemmar som har samma problem som du själv har.
Läs t.ex. tråden om en förening med två hus där medlemmarna i ena huset betalar hushållsel till dem i andra huset:
http://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=2194
Den föreningens styrelse var oeniga med 3 mot 3 eftersom hälften bodde i ena huset och hälften i det andra.
Det resultatet kan endast förvåna människor som naivt förväntar sig att kreti och pleti (styrelseledamöter och medlemmar) är villiga och kapabla att agera på ett objektivt sätt.

sthlm59 skrev:
...
Om vi ar den enda i en san speciell situation i hela huset hur kommer det sig att man inte fa kompensation.
När någon är i en väldigt speciell situation (d.v.s. tillhör en tydlig minoritet) kan det bli som allra tydligast hur lite de övriga medlemmarna bryr sig om en minoritet de inte själva tillhör.
(såvida inte minoriteten eller en ensamt drabbad medlem är kompis/lojal med styrelsemedlemmar för då kan minoritetens chanser öka, men man kan tyvärr inte förvänta sig objektiva ställningstaganden i en BRF)

[Innehållet redigerades senast 2014-10-09 01:45]

Svara Citera Anmäl
#9
2016-10-08
08:47
NedtrampadAvSam.. Inlägg: 1 Medlem: 2016-10-08
Bättre BRF skrev: Nej, ni har inte rätt till ersättning. Fastighetsägaren (föreningen) har alltid rätt att renovera och reparera sitt hus. Givetvis skall hänsyn tas till er boende, men då menar man te x att särskilt bullrande arbeten skall undvikas före 08.00, arbeten inne i lägenheter likaså och liknande hänsyn. En byggställning som skymmer utsikten eller en balkong/terrass som under byggtiden inte går att använda, är helt normalt och ger därmed inte skäl för ersättning.Tycker du ändå är inne på rätt spår när du skriver att det är bra att föreningen byter ut sin fasad. Tänk gärna ännu längre. Dina utvalda ledamöter, tar sitt ansvar och förbättrar ditt hus vilket tryggar din egen investering. Arbetet har alltså direkt bäring på din egen plånbok!

(I hyresrätt är det lite annorlunda, där hade ni kunnat få nedsättning på hyran).Hej, jag undrar något. Vet ej hur detta funkar, om jag får hoppa in här och ställa en fråga... Men Jag bor i hyresrätt och har i princip samma fråga och haft liknande upplevelser, så jag vill veta om jag kan få ersättning/nedsättning pga byte av fasad eftersom du skrev det här. Är väldigt tacksam för svar.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare