Bostadsrätt

Överlåtelseavgift HSB

Läst: 23257 gånger · 4 svarsinlägg

2014-11-24
18:48
ByggareB.. Inlägg: 3 Medlem: 2014-11-24
Vi har nyligen köpt en bostadsrätt som håller på att friköpas. Nu har vi fått en faktura från HSB på överlåtelseavgift (som på uppdrag sköter föreningens ekonomi)på ett belopp motsvarande 2,5% av basbeloppet. I föreningens stadgar är skrivet att sådan avgift kan tas ut med det fordras ett styrelsebeslut som anger storleken på avgiften, dock max 2,5% av basbeloppet. Jag har hos styrelsen efterfrågat sådant styrelsebeslut men fått till svar att det finns inget sådant. Jag har också bett HSB om ett protokollsutdrag som de inte kan visa. Däremot har jag fått ett utdrag av avtalet mellan Brf och HSB där det sägs att HSB har rätt att utkräva överlåtelseavgift upp till 2,5%. Dock nämns inte basbelopp i denna mening. Vid fråga har jag fått till svar att man förstås avsåg 2,5% av gällande basbelopp. Nu till min fråga: Kan HSB på dessa grunder, utan styrelsebeslut utkräva sådan överlåtelse av mig som innehavare av bostadsrätt? Kan Bostadsrättföreningen göra utfästelser till tredje man i detta fall HSB om ekonomiska ansvarstagande som berör de enskilda bostadsrättsinnehavarna utan att detta klubbats på vare sig stämma eller styrelsebeslut? Är jag som innehavare skyldig att betala överlåtelseavgift till HSB? I min värld tycker jag att kravet på överlåtelseavgift borde riktas mot Föreningen eftersom jag som enskild medlem inta har något avtal med HSB. Avtalet är ju upprättat mellan Föreningen och HSB
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2014-11-26 14:47]
Svara Citera Anmäl
#1
2014-11-26
14:47
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Överlåelseavgift är en administrativ avgift som tas ut av säljaren eller köparen när en bostadsrätt överlåts. Enligt bostadsrättslagen får föreningen ta ut en sådan avgift under förutsättning att det står i stadgarna. Den bör bara motsvara de kostnader som föreningen har för det administrativa arbetet kring en överlåtelse. I stadgarna ska det stå hur avgiften räknas ut. Enligt förarbetena till bostadsrättslagen anses 2,5% av ett prisbasbelopp som en rimlig kostnad.
Om det är HSB som på uppdrag sköter föreningens ekonomi har jag svårt att se att du på den grunden kan låta bli att betala överlåtelseavgiften om man för övrigt har stadgat att det får tas ut en överlåtelseavgift samt dess storlek, och den är rimlig.

Svara Citera Anmäl
#2
2014-11-26
17:31
ByggareBob Inlägg: 3 Medlem: 2014-11-24
Jo, det framgår av stadgarna att avgiften kan uppgå till Max 2'5% av basbeloppet men det framgår också att det skall finnas ett styrelsebeslut om hur avgiften skall tas ut.
Därav mitt "uppror"

Svara Citera Anmäl
#3
2014-11-26
22:06
Bättre BRF Inlägg: 141 Medlem: 2014-02-18
Givetvis klantigt hanterat av HSB, att inte se till att föreningen klubbat detta beslut i samband med att man tecknade det administrativa avtalet i med föreningen.

Ingenting hindrar dock att styrelsen tar detta beslut idag, te x att det skall gälla alla överlåtelser som skett under 2014. Det är då korrekt både enligt stadgar och lag (finns ett rättsfall som "avgjort" nivån samt rätten att ta ut denna avgift).

Jag menar att du lika gärna kan lägga ner ditt uppror och betala avgiften, för de kan manövrera som så, att du ändå till sist blir tvungen.

I ett vidare perspektiv:

Det är inget ovanligt att bostadsrättsinnehavare blir upprörda när dessa överlåtelseavgifter faktureras (och även "pantsättningsavgift" som är en annan överraskning för många). Bakgrunden till att de tas ut, är från början att man velat likställa alla medlemmars "belastning" på föreningens ekonomi. I samband med överlåtelser, samt vid de tillfällen som någon belånar sin bostadsrätt, så uppstår en del administrativa uppgifter som måste göras. Eftersom de flesta föreningar har externa förvaltare (som i ditt fall = HSB), så vill ju förvaltaren ha täckning för sin extra administration. Alltså behöver förvaltaren ha mer betalt för sin förvaltningstjänst, ju fler överlåtelser/pantsättningar som sker i föreningen.

Man ville alltså undvika att ALLA medlemmar var med och betalade för den extra administration det innebar för förvaltaren vid överlåtelser och pantsättningar. En del medlemmar lånade ju inga pengar, och bodde kvar mycket länge.

Då har man löst det så att förvaltaren direkt fakturerar bostadsrättsinnehavaren "skäligt" belopp. Exakt belopp är inte fastställt, men i ett rättsfall där (tror det var HSB faktiskt) beloppen var just 2,5 % för överlåtelsen, och 1 % för varje pantsättning, så bedömdes dessa avgifter i vart fall inte vara för höga. Därefter har alla i branschen anpassat sig och tar ut just dessa belopp.

Föreningen ser som sagt var sällan röken av dessa pengar, varför de under året samlade beloppen egentligen är en sorts "dold förvaltningskostnad" vilket styrelserna sällan har förstått. Bättre om föreningarna aktivt använde sig av dessa avgifter i förhandlingen med förvaltningsbolagen. Man kan te x överenskomma att dela på avgifterna, förvaltare/förening.

En annan sak är att en av grunderna med bostadsrätt är att "den som orsakat en kostnad skall stå för denna", vilket borde betyda att överlåtelseavgiften rätteligen skall tas ut av säljaren (det är ju denne som bestämt sig för att överlåta). Så ser det också ut i de flesta föreningar. Men just i ombildade föreningar är det vanligt med att man låter köparen betala både överlåtelseavgiften samt därefter sina pantsättningsavgifter. Bakgrunden till det är helt egoistisk, det är ju de som ombildar från början som sätter reglerna, och de vill ju självklart själva slippa att betala avgiften...

Styrelsen beslutar (om inte stadgar klart reglerar detta) vem som skall betala respektive avgift (köpare eller säljare), men det finns inget som hindrar att styrelsen fattar nytt beslut och i fortsättningen debiterar vice versa.

Svara Citera Anmäl
#4
2014-11-27
09:49
ByggareBob Inlägg: 3 Medlem: 2014-11-24
Tack för ett utförligt och alldeles utmärkt svar!

Nu verkar det ändå som om jag lyckats "skaka om" till den milda grad att köparen (föreningen)tar denna kostnad. Ändå lite som att "pinka i byxorna" eftersom det kommer synas på likvidavräkningen.

Det känns ändå som HSB är en motpart som man helst inte skall försöka bråka med, man är en liten plutt mot denna gigant.

Slutet gott allting gott!

Tack för ett otroligt bra forum!

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare