Bostadsrätt

Störande springande barn på morgonen

Läst: 33624 gånger · 2 svarsinlägg

2015-04-08
20:57
anders2 Inlägg: 1 Medlem: 2015-04-08
Vi har fått nya grannar sedan 1½ år med småbarn ovanför oss. Sedan juni 2014 började vi höra dunsar uppifrån tidigt på helgerna (redan så tidigt som 6). Minsta barnet springer omkring i hela lägenheten. Vi var uppe och pratade med grannarna 3 gånger under sommaren om att ta mer hänsyn, men inget hände. Jag sa sista gången att jag skulle ta kontakt med styrelsen angående detta. Vi tog kontakt med styrelsen hösten 2014. Fick svar från förvaltaren att grannen redan tagit kontakt med styrelsen och att vi skulle visa hänsyn och förståelse till barnfamiljen och att grannfamiljen kände sej störda av att vi ringde på ofta. Så småningom kom en boendekonsult från HSB in i november och sa att hon skulle lösa alla problem. Efter jul skulle det bli mycket bättre. Tog kontakt med henne i slutet av januari och sedan i februari igen när det inte blivit mycket bättre. Fortfarande väcktes vi vid 7-tiden på helgerna. Fick ett kort svar att hon kollat med deras jurister och att "högljudda barn eller lek inte är skäl till anmodan att vidta rättelse". Tog kontakt med styrelsen igen och fick svar från förvaltaren att ärendet är avslutat. Ställde en del frågor i det mail jag skickade bl.a. om inte trivselreglerna gäller alla i föreningen. De säger i vår förening att man ska visa ökad hänsyn och var tyst mellan klockan 22:00 - 10:00 på helger. Jag har också vid ett flertal tillfällen vid mina kontaker med HSB/styrelsen frågat om man inte kan mäta oljudet hos oss. Skickade ett nytt mail till ordföranden om han kunde svara på mina frågor. Han svarade "Ärendet avslutat". Boendekonsulten skriver också i detta mail att om vi inte kan köpa situationen så borde vi se oss om efter ett nytt boende. Vad ska man göra? Är man helt rättslös mot barnfamiljer? Ingen har tagit reda på hur mycket oljud vi har. Jag försökte mäta idag nu på kvällen och då hade jag över 68dB i vardagsrummet. Använder appen från Arbetsmiljöverket. Det går ju att stoppa ett barn att springa. Man kan ju också gå ut med barnet om det inte kan sitta still. Jag vill också poängtera att jag och min fru själva har haft barn, och vi klagar inte på gråt eller liknande. Det måste man stå ut med. Det vore intressant att höra om någon har något förslag vad man kan göra.
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2015-06-09 10:16]
Svara Citera Anmäl
#1
2015-06-07
20:44
västanvind Inlägg: 3 Medlem: 2015-06-07
Ring och tala med Miljöförvaltningen och om hur många db du mätt upp. Det anses ju av de flesta att barn ska få leka och stöka hemma, men nog borde det finnas en gräns för hur mycket grannarna ska behöva tåla.

Svara Citera Anmäl
#2
2015-06-09
10:16
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och i ordningslagen. Miljöbalken är också tillämplig men dessa typer av störningar handläggs normalt sett inte av miljöförvaltningen då tillsynen skulle bli alldeles för resurskrävande. Är fastigheten godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförande eller ombyggnation, ställs normalt inte hårdare krav i efterhand, även om kraven har ökat på byggnader som byggts senare. I de fall fastigheten inte har avsevärt sämre ljudisolering än vad som kan förväntas från en fastighet av samma ålder och uppförande – eller om inga ombyggnationer eller ominstallationer utförts under senare tid – driver miljöförvaltningen normalt sett inga ärenden med avseende på fastighetens ljudisolering. Men oavsett om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar i för hög grad. Fastighetsägaren, i ditt fall föreningen, är ansvarig för att de boende brukar bostaden på ett "normalt" sätt och inte orsakar störningar till andra grannar.
Om någon klagar på störande grannar är bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, dvs. avgöra om hyresgästen eller företeelsen som man klagar på är onormalt störande.
Om föreningen bedömer en annan hyresgäst som störande ska tillsägelser ske om att störningarna måste upphöra.
Om störningarna fortsätter i en bostadsrätt kan föreningen säga upp bostadsrättsinnehavaren som tvingas att flytta.

Hyresnämnden är den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar/uppsägningar.

Ta upp frågan med styrelsen igen. Det är sedan deras ansvar att utreda ärendet. Om de inte tar sitt ansvar vänder du dig till hyresnämnden.
Du hittar info om dem här: http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Bostadsratt/

Du kan också läsa mer om buller inomhus på folkhälsomyndighetens hemsida: http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Buller-Hoga-ljudnivaer-och-buller-inomhus/

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare