Bostadsrätt

Rätt till ersättning då föreningen inte upplåter bostad efter skrivet förhandsavtal

Läst: 4418 gånger · 3 svarsinlägg

2016-09-27
17:05
hammeron Inlägg: 2 Medlem: 2016-09-27
Bakgrund: Byggbolaget meddelar att min blivande nyproducerade bostadsrätt inte kommer byggas pga gas i marken som bildats av organiskt avfall då man fyllt igen en grustäkt med ris etc. Jag har tecknat ett förhandsavtal som de nu vill att jag ska skriva under på att bryta. Vi har inte fått se något annat än de nyhetsbrev byggbolaget skickat ut under tiden gasfyndigheten och mätningar gjorts, så bevisen är minst sagt bristfälliga. Min fråga är om man kan få ersättning eller skadestånd för att byggbolaget inte fullföljer byggandet. Förhandsavtalet innehåller inga klausuler som ger dem rätten att bryta avtalet. Alla frågor som ligger ute på forum rörande förhandsavtal och skadestånd berör enbart köparens möjlighet att bryta ett tecknat förhandsavtal. byggbolaget hävdar att denna gasfyndighet inte gick att förutse och att alla erforderliga mätningar gjort innan förhandsavtalet tecknats. En fråga man kan ställa sig är om inte möjligheten att hitta gas från förmultnande växter kunde förutses med den historien platsen har. Ekonomiskt påverkar detta mig inte direkt, men indirekt är det uppskattningsvis en ekonomisk skada på minst en miljon SEK, om man antar att jag skulle sälja bostadsrätten på inflyttningsdagen (ursprungligen vecka 9, 2017), med hänsyn till prisutvecklingen sedan priserna sattes, och kringliggande bostadsrätters försäljningspris just nu. Bostadsrättslagen ger förhandstecknaren rätt till ersättning om föreningen var försumlig. Det finns många frågetecken här, det inser jag: Finns det möjlighet att få ersättning för den indirekta ekonomiska skada detta orsakat mig, eller bara direkta kostnader? Måste man visa att byggbolaget varit försumliga? Om ja: Kan man anse byggbolaget varit försumliga? Kan jag stämma byggbolaget direkt? Om nej: Kan jag stämma bostadsrättsföreningen? Om ja: Kan jag få några pengar därifrån? Står dem ekonomiskt under byggbolaget, eller går någon försäkring in och täcker? Vilka bevis behövs för att visa att byggbolaget varit försumliga? Kan man visa att byggbolaget borde undersökt marken mer noggrannt mht den historian marken har (igenfyllnad av grustäkt med organiskt material)? //hammeron
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2016-10-06 10:09]
Svara Citera Anmäl
#1
2016-10-06
10:09
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Förhandsavtal regleras i bostadsrättslagen 5 kapitlet. De är normalt sett bindande och kan bara brytas under särskilda omständigheter. Om avtalet sägs upp enligt grunderna i 5 kap. 8 §, dvs om lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen, upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet har förhandstecknaren enligt 5 kap. 9 § rätt till viss ersättning.
Förhandstecknaren har då rätt att få tillbaka belopp som hen betalat i förskott jämte ränta enligt 2 § räntelagen (1975:635), rätt till skälig ersättning för sådana kostnader som hen med föreningens godkännande åtagit sig för lägenhetens inredning och utformning och som blivit onyttiga för honom/henne, och rätt till ersättning för annan skada som föreningen har förorsakat honom/henne genom försumlighet.
Den part som bryter ett bindande avtal ska ersätta den skada som uppkommit. En eventuell framtida indirekt skada torde inte omfattas av ett eventuellt skadestånd utan bara en redan uppkommen skada. Om föreningen själv eller ett försäkringsbolag ska ersätta en skada beror på om och vad föreningen har tecknat för försäkringsskydd och vad villkoren i den försäkringen säger.
Huruvida det är försumligt att inte ha koll på gas i marken som bildats av organiskt avfall kan jag inte svara på utan här måste du ta hjälp av någon som är expert inom området. Om du anser det vara försumligt av föreningen så måste du också kunna bevisa detta.
Det är alltid bostadsrättsförening som ingår avtal om att i framtiden upplåta en bostad med bostadsrätt, inte byggbolaget, även om det är representanter från byggbolaget i den byggande styrelsen. Därför är det också bostadsrättsföreningen som blir din motpart, förutom för sådana eventuella tillval som du tecknat särskilda avtal för direkt med det byggande bolaget.
Om du inte kommer överens med bostadsrättsföreningen och vill tvista om ärendet bör du anlita en jurist som är kunnig inom bostadsrättsområdet. I många kommuner finns en kostnadsfri advokatjour där man kan börja för att försöka hitta ett lämpligt ombud. Du hittar advokatjouren här: https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Advokatjouren/
Här hittar du bostadsrättslagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM
Och här finns räntelagen: https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19750635.HTM

Svara Citera Anmäl
#2
2016-10-08
11:34
Borättexperten Inlägg: 54 Medlem: 2014-06-17
Tyvärr är nog frågeställarens chanser till ersättning lika med noll. Som konsumentvägledaren mycket riktigt påpekar är det bostadsrättsföreningen som är motpart, och där finns inga andra pengar att hämta än de inbetalade förskotten. Blir bygget avbrutet, oavsett skäl, kommer föreningen betala tillbaka förskotten, ev med hjälp av det försäkringsskydd som föreningen ska ha tecknat. Skulle andra krav inkomma kommer bostadsrättsföreningen helt enkelt försättas i konkurs.

Att som frågeställaren gör hoppas på att få ersättning för en framtida hypotetisk värdeökning är både naivt, och som sagt, helt utsiktslöst.

Svara Citera Anmäl
#3
2016-10-10
09:06
hammeron Inlägg: 2 Medlem: 2016-09-27
Tack för svaret, vwiez, det vär ungefär detta jag kommit fram till själv också.

Borättexperten skrev: 
Att som frågeställaren gör hoppas på att få ersättning för en framtida hypotetisk värdeökning är både naivt, och som sagt, helt utsiktslöst.


Tack för den kängan. Ja, som man frågar får man svar. En bostadsrättsförening består dock av en styrelse som är personligt ansvariga, och man kan ju även hoppas att föreningen har en försäkring som täcker?

En fråga som uppkom under möte med byggbolaget var vad som händer om jag inte skriver under att bryta förhandsavtalet. De hävdar att det kommer brytas innan årsskiftet ändå, men vad jag kan se så går det inte att bryta avtalet från deras håll.

En framtida hypotetisk värdeökning? Mäklarstatistik är väl ändå rätt så objektiv? En jämförelse med en mycket likvärdig förening ett par kilometer bort finns också. Jag inser ju att man inte kan avgöra storleken förrän tidigast på det planerade inflyttningsdatumet.

[Innehållet redigerades senast 2016-10-10 09:15]

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare