Bostadsrätt

Hyra extra garage

Läst: 2980 gånger · 1 svarsinlägg

2016-10-23
11:47
Zeke Inlägg: 6 Medlem: 2016-10-05
Jag bor i en bostadsrätt och till varje lägenhet hör ett garage, men ibland kan man även hyra ett extragarage. Vi har under många år hyrt ett extragarage, men blev 2014 av med vårt extragarage. I samband med att vi blev av med extragaraget fick vi ett skriftligt löfte av styrelsen att vi stod först i kö för att hyra ett extragarage så snart garage blev lediga. I somras blev två garage lediga och vi utgick från att vi skulle få ett av dessa garage. Nu väljer styrelsen att ”lotta" ut garagen med motivering att "vi inte lämnat tillbaka ett tidigare hyrt extra garage”. Detta är helt främmande för oss och vi har både en skriftlig uppsägning av det tidigare hyrda extragaraget samt ett kvitto på att nycklarna lämnats tillbaka inom föreskriven tid. Ända sedan föreningen bildades har det funnits ett kösystem för extragarage. Ingen information om att föreningen ändrat reglerna finns tillgänglig. Till saken hör att många i styrelsen är nyinflyttade och naturligtvis också vill hyra ett extra garage. Jag har frågat styrelsen om vem som ”vann" utlottningen och fått besked att ett garage gått till en av de nya i styrelsen. Vem som fått garage två vill man ej säga. Är detta verkligen ok, vi känner att vi blivit särbehandlade eftersom vi har ett skriftligt löfte sedan ca 2 år att vi skall få hyra nästa lediga garage! Vi måste nu hyra ett extra garage ca 6 km från vår bostad till betydligt mycket högre kostnad jämfört med att hyra ett extra garage i föreningen. Kan vi begära ersättning från styrelsen för våra merkostnader?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2016-10-26 14:05]
Svara Citera Anmäl
#1
2016-10-26
14:05
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att ingångna avtal skall hållas. Kan ni visa att ni har ett avtal med föreningen via dess styrelse, om att ni ska få hyra ett nytt garage så snart ett sådant blir ledigt, så torde det löftet vara bindande för föreningen. Bryter föreningen det löftet och ni kan visa på ekonomisk skada, skulle det kunna ger er rätt till skadestånd. Detta såvida det inte strider mot lag eller någon regel i era stadgar. Enligt likabehandlingsprincipen i Lag om ekonomisk förening får stämman eller styrelsen inte gynna eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar.
Huruvida den princip som man nu fördelar garagen enligt bryter mot den regeln eller inte kan jag inte bedöma. Om man inte kommer överens med föreningen kan man få hjälp med medling av hyresnämnden. Detta under förutsättning att föreningen går med på detta. http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/
Eller så kan man låta Bostadsrättsnämnden pröva ärendet. http://www.bostadsrattsnamnden.se/

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare