Bostadsrätt

Föreningens anlitade entreprenör fördröjer renovering

Läst: 2928 gånger · 1 svarsinlägg

2016-11-10
13:49
Sopa Inlägg: 1 Medlem: 2016-11-10
Hej, Sedan i början av augusti 2016 genomför vi en renovering av vår gästtoalett. Vi hade informerat styrelsen i förväg och även varit i kontakt med föreningens anlitade entreprenör. Av kostnadsskäl har föreningen för några år sedan beslutat att inte genomföra byten av hela stammarna vid ett och samma tillfälle utan istället bekostar föreningen själva stambytet i samband med en medlems renovering av t ex gästtoaletten. Vi bor i hus fr 1914 och stammarna går lite hur som helst tydligen vilket försvårar planeringen och genomförandet av stambytena. Redan innan vi påbörjade vår renovering flaggade föreningens entreprenör om att det inte var möjligt att bara byta stammen hos oss, utan att säkert andra grannar skulle behöva bli involverade. De kunde däremot inte säga hur många men gav oss klartecken till att riva ut och blottlägga stammen, vilket sker på medlemmens bekostnad, och vi gjorde detta i början av augusti. Dryga 3 månader senare står vi fortfarande utan gästtoalett och hindras att komma vidare i vår renovering pga att föreningens entreprenör inte har gjort klart sitt arbete. Under arbetets gång har det visat sig att hela stammen måste bytas och det har ju naturligtvis inneburit förseningar eftersom arbetet blev mer omfattande och alla berörda medlemmar var tvungna att godkänna stambytet. Det som däremot har tagit mest tid är att föreningens entreprenör inte har varit på plats och utfört arbetet. De har naturligtvis andra uppdrag och kommer när de har tid. Som jag förstår är det så föreningens överenskommelse ser ut med entreprenören och allt sker på löpande räkning. Jag har försökt att hålla en öppen dialog med både entreprenören och styrelsens ordförande som är utsedd projektledare för stambytet och har varit villig att samarbeta för att det ska bli så smidigt som möjligt. Vid ett flertal tillfällen har jag blivit lovad att de ska avsluta sitt arbete men hittills har det inte skett. Nu känner jag att mitt tålamod är slut. Vi riskerar att stå utan gästtoalett till åtminstone januari eftersom min entreprenör också är uppbokad på annat håll. Det kan inte vara rimligt att behöva vänta så länge på att de slutför sitt arbete. Jag undrar vad jag som bostadsrättsinnehavare har för rättigheter i den här situationen och vad kan jag kräva? Det jag helst skulle jag låta min entreprenör avsluta det resterande arbetet och fakturera föreningen men är det möjligt? Alla råd och tips mottages tacksamt!
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2016-11-14 09:45]
Svara Citera Anmäl
#1
2016-11-14
09:45
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Föreningen ansvarar för underhåll på själva huset. Till huset räknas stamledningar. Om föreningen brister i sin underhållsskyldighet eller på annat sätt hindrar dig från att utnyttja lägenheten fullt ut, gäller samma regler som när föreningen inte tillhandahåller lägenheten i avtalat skick vid tillträdet första gången (upplåtelsen). Du har alltså rätt till självhjälp mot ersättning i vissa fall och nedsättning av årsavgiften om föreningen är vårdslös eller försumlig i samband med en renovering, t ex ett stambyte. Det är dock du som ska kunna bevisa antingen att föreningen brister i sin underhållsskyldighet eller att de agerar försumligt eller vårdslöst vid stamrenoveringen. Detta regleras i Bostadsrättslagen 7 kap. 4-5§§ och i 12§. Kan du bevisa försumlighet eller vårdslöshet i samband med stambytet så skulle du själv kunna agera för att lösa problemet med er toalett. Men om det inte anses som försumligt eller vårdslöst så har du varken rätt till eventuell ersättning eller att själv få beställa stambyte för den del som rör er lägenhet. Vid tvist med sin förening kan man alltid ta kontakt med hyresnämnden och be om medlingshjälp, om föreningen går med på detta. Det finns också vissa frågor där hyresnämnden har rätt att fatta beslut även i bostadsrättsfrågor. Du kan läsa om detta på följande sida: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/
Eller så kan du anmäla tvisten till Bostadsrättsnämnden: http://www.bostadsrattsnamnden.se/
Länk till bostadrättslagen hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM
Förmodligen har du själv inget avtal med den entreprenör som föreningen anlitar för stambytet.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare