Bostadsrätt

Köp av ny bostadsrätt som blivit försenad

Läst: 2080 gånger · 3 svarsinlägg

2016-11-10
21:12
Elohim Inlägg: 2 Medlem: 2016-11-10
Vi skrev i början av Juni under avtalet på en nyproducerad bostadsrätt villa. Enligt avtal skulle den vara klar för inflytt kvartal 2 2017. Efter 5 månaders väntan och kikar på tomten där området skall byggas så har det inte hänt något. Skickade då ett mail till mäklaren som i sin tur skulle undersöka saken. Vi får då ett massutskick till alla som köpt bostadsrätter i detta område, att det är försenat pga beslut om bygglov. Fråga 1 får man sälja nyproducerade bostadsrätter till folk innan man har bygglov ? Eller kan man kräva någon form utav skadestånd angående detta? I och med det så har dom flyttat fram våran inflytt till slutet av q3 eller q4 2017 vilket innebär att det har blivit försenat 4-6 månader är detta skälig tid för att säga upp avtalet ? Detta har blivit ett stort problem för oss då det byggs utanför stan. Man har planerat in pappaledighet och inskolning till förskolan som ligger där. Vilket nu resulterar i att vi kommer få åka ca 2 mil om dagen till dagis tack vare att dom inte haft något bygglov. Har vi rätt till någon form utav skadestånd ? Har vi rätt att häva avtalet ? Vore tacksam om sakunnig kunde utala sig angående detta.
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2016-11-14 10:52]
Svara Citera Anmäl
#1
2016-11-14
10:52
vwiez Inlägg: 466 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Det är inget onormalt att sälja lägenheter innan bygglovet är klart.

Jag antar att det är ett förhandsavtal du skrivit på och då gäller följande:
En förhandstecknare får, enligt Bostadsrättslagen 5 kap. 8 §, frånträda avtalet efter uppsägning om
1. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen,
2. upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller
3. de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag då han fick kännedom om den högre avgiften.


Om avtalet sägs upp enligt grunderna i 5 kap. 8 § har förhandstecknaren enligt 5 kap. 9 § rätt till viss ersättning. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM

Om ett dröjsmål på 4-6 månader räknas som ett tillräckligt långt dröjsmål för att ni ska få rätt till att utan kostnad frånträda avtalet eller om det skulle innebär att ni har rätt till viss ersättning för detta kan jag inte spekulera i. Det är något ni får argumentera för.

Om förhandstecknaren däremot bryter avtalet och det inte beror på ovan uppräknade skäl, så har motparten rätt till skadestånd enligt avtalsrättsliga principer.

Regler om förhandsavtal finns i 5 kap. bostadsrättslag (1991:614). I förarbetena till bestämmelserna om rätten att frånträda ett förhandsavtal står att sådana avtal normalt kommer att tecknas av den som kan betraktas som konsument eller som på annat sätt intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet och 36 § 2 st. avtalslagen därför kan bli tillämplig. Detta sägs innebära att man skall ta särskild hänsyn till förhandstecknarens behov av skydd vid prövningen av om ett avtalsvillkor bör jämkas på grund av att avtalet kan anses oskäligt.

Om ni inte uppfyller reglerna i 5:8§ bostadsrättslagen får
man i det aktuella fallet utifrån 36 § 2 st. avtalslagen bedöma skäligheten utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vad som är av avgörande betydelse är storleken på det belopp som vid frånträde av avtalet krävs i förhållande till eventuella förluster eller de kostnader som motparten haft med anledning av uppsägningen av avtalet.

I ett mål från Svea Hovrätt (målnummer FT 1188/96, dom nr DFT 1/1997) ansågs ett villkor som innebar att hela förskottet (i det fallet 35 000 kr) skulle gå förlorat var oskäligt.

Svara Citera Anmäl
#2
2017-03-17
10:14
StefanS Inlägg: 1 Medlem: 2017-03-17
Hej!
Läste ditt inlägg, måste fråga gäller det här bostadarätter någon mil söder Örebro? Vi känner igen oss i din beskrivning.

Svara Citera Anmäl
#3
2017-03-21
12:03
Handverkaren Inlägg: 3 Medlem: 2017-03-21
Hej
Hvis i har købt lejligheder samme sted så vil jeg anbefale i slår jer sammen om en advokat.
Vh Handverkaren.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare