Bostadsrätt

Fel angiven boarea i nyproducerad bostadsrätt. Brådskande fråga.

Läst: 3327 gånger · 1 svarsinlägg

2017-01-25
09:55
Bengan Inlägg: 1 Medlem: 2017-01-25
Gäller nyproduktion och marknadsföringen av sju olikstora lägenheter ( 3 x 82 m2, 2 x 80 m2, 2 x 45m2 ) . Den lägenhet vi tittade på uppgavs i den tryckta broschyren vara 80 m2.Vi bad flera gånger mäklaren om ritningar inför vårt compact living. I medföljande fakta med beskrivning står det att lägenheten är 80 m2. När jag nu fick den pärm som ska överlåtas vid själva köpet fann jag på ritningarna att boytan är bara 79 m2. Lägenheten kostar ca 3 milj. Det stör mig lite för vi hade faktiskt inte ens tittat på en lägenhet om 79 m2. Det går kanske en psykologisk gräns vid jämna tal. För oss var den 80 m2. Det är ju dessutom så att varje m2 är viktig nr man ska möblera med skohorn. Vi vill ha lägenheten men det känns del att betala för en kvadratmeter som vi inte fått. Det finns en likadan lägenhet som vår, spegelvänd. Den är ännu inte såld och marknadsförs som vår, med 80 m2 boyta. Vad gör vi?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2017-01-25 15:17]
Svara Citera Anmäl
#1
2017-01-25
15:17
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Om boytan är uttryckligen angiven i köpeavtalet men det senare visar sig att den faktiska boytan är mindre än vad som angivits föreligger fel enligt avtalslagen och bostadsrättslagen. Som köpare kan du då göra gällande ett antal påföljder varav prisavdrag torde vara det som kommer ifråga för din del.

Huruvida boytan fanns med i ert köpeavtal framgår inte av din fråga, men även när boytan finns angiven i objektsbeskrivningen men inte i avtalet kan det vara fråga om fel i varan, förutsatt att den faktiska boytan är mindre än den som angivits i objektsbeskrivningen. Det är säljaren, alltså föreningen som har ett ansvar för uppgifter som mäklaren lämnat i objektsbeskrivningen, om uppgiften kommer från säljaren och lämnats för dennes räkning. Om så är fallet föreligger fel i varan och du kan begära prisavdrag.
Kan du visa att mäklaren känt till eller borde känt till att uppgiften om att boytan var felaktig bör mäklaren kunna hållas ansvarig. Mäklaren ska kunna visa varifrån denne fått uppgiften om 80 kvm. Är det oklart vad som egentligen gäller angående boyta ska detta tydligt anges i objektsbeskrivningen.
Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter kan han bli skyldig att utge skadestånd. En fastighetsmäklare kan i allmänhet vidarebefordra uppgifter som han får från säljaren eller föreningen utan att själv kontrollera uppgifterna, men om det finns anledning att misstänka att uppgiften är felaktig är mäklaren skyldig att kontrollera den innan den vidarebefordras.

Kan säljaren visa att rätt uppgift lämnats till mäklaren men det är olika uppgifter i marknadsföringsbroschyren som i lägenhetsbeskrivingen, och mäklaren är ansvarig för den felaktiga uppgiften, så får du visa vilken skada du har lidit pga felaktigt angiven boyta och kräva ett prisavdrag motsvarande den ekonomiska skada du lidit.

[Innehållet redigerades senast 2018-11-12 17:15]

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare