Bostadsrätt

Är igenbyggnation av en dörr en väsentlig förändring av lägenhet?

Läst: 3797 gånger · 3 svarsinlägg

2017-03-20
09:09
ÅsaochPä.. Inlägg: 2 Medlem: 2017-03-20
Hej, Vi har en stor lägenhet på 140 kvm med två ingångar från trapphus. Nu har vi byggt igen möjligheten att nå alla rum från en lägenhet genom att bygga igen en innerdörr. Vi trodde inte detta var en väsentlig ombyggnad då detta inte påverkar någon annan i föreningen men styrelsen i bostadsrättsföreningen menar att det är det. Man kräver att vi inkommer med en anmälan om väsentlig förändring av lägenheten samt att vi betalar uppförandet och signerar ett kontrakt som skrivits av föreningen där vi åtar oss att öppna upp denna dörr vid försäljning av lägenheten om den nya lägenhetsinnehavaren så önskar. Så frågan är om detta verkligen är en väsentlig förändring av lägenheten och om styrelsen verkligen kan kräva att vi ska betala ett sådant kontrakt. Vi har inget emot själva uppgiften att ta upp väggen och sätta i en ny dörr om en potentiell köpare så önskar och det har vi skrivit i mail till styrelsen. Tacksam för svar. Vänligen Åsa och Pär
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2017-03-27 11:47]
Svara Citera Anmäl
#1
2017-03-21
11:56
Handverkaren Inlägg: 3 Medlem: 2017-03-21
Hej
Hvis det er en ejerlejlighed er der ikke restrektioner om hvad i må lave men jeg kender desværre ikke gælende regler for hvad man må i sverige er det en murstensvæg og er den bærende det er et af de vigtigeste spørgsmål hvis det er en murstensvæg skal de mursten der er over døren afstives så de ikke falder ned samt dørhullet skal skæres ud for ikke at væggene revner og får skader feks hvis man bare begynder at slå på væggen hvor døren skal sættes i normalt er en enkeltstensvæg ikke bærende men man skal altid sikre sig at den ikke er bærende før man går igang.
Vh Handverkaren.

Svara Citera Anmäl
#2
2017-03-21
20:10
ÅsaochPär Inlägg: 2 Medlem: 2017-03-20
Själva väggen är ej bärande utan en enkel aluminiumregel med dubbel gips på vardera sida. Vi har byggt igen dörröppningen genom att hantverkare tagit bort dörren och dörrfodret och därefter satt satt dit en ny extraregel i mitten varefter två lager gips monterats på på vardera sida med avslutande ytskikts fix.
Vänligen Åsa

Svara Citera Anmäl
#3
2017-03-27
11:47
Collin Inlägg: 405 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Hej,

Till förändringar i en lägenhet som kräver styrelses tillstånd, om inte bostadsrättsföreningens stadgar säger något annat hör

* Ingrepp i bärande konstruktion
* Ändring av befintliga ledningar: avlopp, värme, gas, vatten
* Annan väsentlig förändring av lägenheten

I detta fall rör de sig i så fall om den åtgärd ni har gjort kan betraktas som en annan väsentlig förändring av lägenheten eller ej?

Den här sortens frågor är enligt min mening ganska knepiga, men som jag tolkar ditt inlägg utgår jag ifrån att inga bärande väggar eller stammar etc. påverkas av ingreppet ni gjort. Om jag förstår ert inlägg rätt har satt igen en dörröppning i bostadsrätten. Sådana här frågor regleras oftast i stadgarna, så läs dem noga, om de inte står något där framgår det annars av 7 kap. 7 § BRL att man som medlem behöver styrelsens godkännande om man ska göra något som väsentligen förändrar lägenheten mm som jag skrivit ovan. Styrelsen får inte vägra tillstånd till en åtgärd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Att sätta igen en dörröppning inne i lägenheten är som jag tolkar utifrån din beskrivning förmodligen inget som föreningen kan vägra att ge tillstånd till. Hänsyn måste såklart tas till hur varje specifik lägenhet ser ut och bedömningen görs från fall till fall. Men för att styrelsen ska kunna neka tillstånd i efterhand krävs en saklig grund/skäl. Styrelsen bör inte ha rätt att säga nej till en ändring utan att ange sakliga skäl, dvs varför?

Om ni nu genomfört ändringen i lägenheten utan föreningens tillstånd kan föreningen ålägga er att återställa lägenheten till tidigare skick endast om ändringarna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Avslutningsvis, huruvida styrelsen kan kräva att ni ska betala för ett kontrakt som ni skriver ställer jag mig tveksam till, med tanke på ovan. Även till att ni vid avflyttande ska återställa. Medger styrelsen en förändring är föreningen bunden av detta och kan sedan inte kräva återställande av lägenheten till tidigare skick. Jag hoppas att detta kan hjälpte er lite på vägen, även om jag inte kan lämna något "direkt konkret svar".

Lagtexten, samt en del rättsfall: https://lagen.nu/1991:614

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare