Bostadsrätt

Renovering av badrum

Läst: 831 gånger · 1 svarsinlägg

2017-05-17
10:31
Dunald Inlägg: 1 Medlem: 2017-05-17
Jag bor i en bostadsrättsförening som har en generös styrelse. I min tolkning är den så pass generös att föreningen riskerar att hamna på obestånd. Jag blev nyligen invald i styrelsen och har nu fått mer insikt i föreningens utgifter. Dels så bekostade föreningen utbyte av några ytterdörrar då dessa hade flagnat. De dörrar som köptes in hade valts av bostadsrättsinnehavarna och var säkerhetsdörrar (inga andra dörrar är säkerhetsdörrar utan det var de boende som ville ha dessa dörrar vilket de fick. Nu efter att jag har upplyst övriga styrelsen om att ytterdörrar är de boendes ansvar så ska föreningen framöver inte köpa fler dörrar... Nästa stora utgift som jag har upptäckt är att styrelsen godkänner ALLA badrumsrenoveringar och det handlar om fakturor mellan 20.000 kr och 60.000 för samma typ av badrum. Det som styrelsen säger är att styrelsen är skyldig att bekosta en renovering av badrummets golvbrunn samt tätskikt och eventuella kostnader därunder. Ytskiktet står bostadsrättsinnehavarna för. Det jag vill betona i detta är att styrelsen anser sig tvungna att betala dessa renoveringar trots att det inte fanns något renoveringsbehov. Anticimex var här 2014 och kontrollerade badrummen, vissa fick nedslag på brunnar, tätskikt etc men föreningen har alltså bekostat även renovering av badrum som Anticimex godkände. Min fråga är således om föreningen ska bekosta golvbrunn, samt fram till och med ytskiktet i ett badrum som inte behöver renoveras? Dvs som renoveras bara för att den boende känner för det, inte för att styrelsen eller Anticimex har anmodat en renovering. På de senaste styrelsemötena har vi bestämt att inte godkänna en faktura på 60.000 kr då de boende dels renoverat med onödigt dyrt material (fukttåliga skivor istället för gipsskivor under ytskiktet) samt att renoveringen tog 100 timmar vilket är dubbelt så mycket arbetstid jämfört med andra renoveringar som skett i lika stora badrum i föreningen. Trots att vi har protokollfört att denna renovering inte ska betalas i sin helhet av föreningen så fick jag igår reda på att ordföranden samt en styrelseledamot med attesträtt nu i dagarna har betalat denna faktura i sin helhet. Som boende vill jag såklart värna om att inte föreningen ska hamna i obestånd och som nyvald styrelsemedlem vill jag veta om jag kan bli sedd som ansvarig för beslut som övriga styrelsen tar ovanför mitt huvud. De har nämligen inte protokollfört att denna faktura skulle betalas. 1) Är föreningen skyldig att betala delar av en badrumsrenovering som sker utan att behov av renovering finns? 2) Skulle hela styrelsen kunna anses ansvarig för att (felaktiga?) betalningar skett trots att alla i styrelsen inte blivit informerade om dessa? Tacksam för svar
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2017-05-19 16:59]
Svara Citera Anmäl
#1
2017-05-19
16:59
vwiez Inlägg: 466 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Det låter som ni har stora bekymmer och oenighet i er förening. Jag går inte in på alla dina funderingar utan svarar bara på de två frågorna du specificerat mot slutet.
1. Jag har svårt att se att föreningen skulle ha något ansvar för att betala delar av en badrumsrenovering överhuvudtaget. En renovering av badrummets inre underhåll, dvs från tätskikt och inåt är normalt sett bostadsrättshavarens ansvar och inte föreningens, om det inte står något annat i era stadgar. Föreningen ansvarar dock för stamledningar och oftast också för avlopp inklusive golvbrunn och klämring, (förutom att rensa golvbrunnen) men det får du titta i era stadgar och se vad som står där.
2. Styrelsens ledamöter ansvarar solidariskt för att styrelsen gör det den ska. Varken mer eller mindre, följer bostadsrättslag och lag om ekonomisk förening.
Om din bostadsrättsförening är medlem i SBC eller Fastighetsägarna kan ni få hjälp därifrån. Är ni inte det är det kanske något att överväga så att ni kan få hjälp att sköta styrelsearbetet och föreningen på ett korrekt sätt. Om inte uppdraget sköts på rätt sätt finns risk både för att man inte får ansvarsfrihet vid årsstämman och att man i värsta fall kan bli skadeståndsskyldig.
Du hittar information och kontaktuppgifter här: https://www.sbc.se/
http://www.fastighetsagarna.se/

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare