Bostadsrätt

Frivilligt kapitaltillskott i bostadsrättsförening. Dags att avveckla??

Läst: 3943 gånger · 5 svarsinlägg

2017-06-30
08:33
Marin Inlägg: 1 Medlem: 2017-06-21
För dem som gjort frivilligt kapitaltillskott har det blivit en allt annat än lysande affär. Det har visat sig vara svårt att vid försäljning få full kompensation för kapitaltillskottet. Orsaker härtill: Den ringa förekomsten av frivilligt kapitaltillskott har gjort det svårt för både köpare och mäklare att rätt värdera lägenheter med frivilligt kapitaltillskott. Lägg därtill en ofta torftig och delvis missvisande presentation i ÅR Ursprungligen motiverades frivilligt kapitaltillskott med skattemässiga fördelar. Med dagens låga räntor har det argumentet nästan helt försvunnit. Bostadsrättsföreningar lånar till väsentligt lägre räntor än privatpersoner. Även om räntorna skulle stiga markant från nuläget är det ingalunda säkert att vi får behålla ränteavdragen i deras nuvarande form. Slutligen. Vi kan förvänta oss att läget blir ännu sämre för alla när bostadsrättsutredningens förslag om ökade avgifter för att täcka avskrivningar implementeras.. De avgifter som tas in kan inte användas för amortering utan måste användas för att bygga upp en finansiell reserv. Det är knappast i någons intresse. I vår bostadsrättsförening diskuterar vi nu att möjliggöra för medlemmarna att få tillbaka sina frivilliga kapitaltillskott. Pågår likartade diskussioner i andra bostadsrättsföreningar? Är det någon förening som faktiskt gjort återbetalning eller kommit långt i lösningen av de praktiska frågorna? Finns det någon som i dagsläget talar sig varm för frivilligt kapitaltillskott? Vill egentligen inte de flesta komma ur det - framför allt inför en försäljning?
Svara Citera Anmäl
#1
2017-07-12
23:52
Jonte_1953 Inlägg: 58 Medlem: 2009-01-22
Jag håller med. Om man betalar 300 000 i kapitaltillskott för att få en något lägre månadsavgift får man inte tillbaka de 300 000 kr om man säljer lägenheten direkt.

Svara Citera Anmäl
#2
2017-09-04
18:18
Boman Inlägg: 1 Medlem: 2017-09-04
Om det frivilliga kapitaltillskottet inte resulterar i en avgiftssänkning som är tillräckligt stor för att attrahera (minst) motsvarande prisökning vid försäljning så är något fel. Förmodligen att föreningen amorterar för lite eller inte alls – vilket borde vara en självklarhet nu när räntorna är så låga.
Om det som trådskaparen påstår vore en allmängiltig sanning, så borde väl nybyggda brf-projekt sträva efter att maximera belåningen och minimera den egna insatsen. Men så är det knappast. 30 procents avdragsrätt är ändå 30 procent.
Att sedan avdragsrätten kanske minskar eller försvinner i framtiden är en annan femma.
Liksom naturligtvis om det är så att brf:er lånar till "väsentligt lägre räntor" än privatpersoner. Vilket jag dock tvivlar på. Snarare tror jag att skillnaden i räntesats är minimal - om den alls finns.

Svara Citera Anmäl
#3
2018-09-04
09:57
Borättexperten Inlägg: 54 Medlem: 2014-06-17
Det är väl också så att man kan kräva tillbaka ett frivilligt kapitaltillskott, om jag läser lagen rätt. Nya föreningslagen 10 kap. 16§. Det kanske inte har varit aktuellt tidigare, men kanske kan bli mer vanligt nu?

Svara Citera Anmäl
#4
2018-09-04
17:20
Bättre BRF Inlägg: 141 Medlem: 2014-02-18
Tråden är gammal men det kan ändå vara på sin plats med ett klargörande kring "frivilliga kapitaltillskott".

Frågeställaren har fått allting om bakfoten.

Kapitaltillskott inom BRF är inte och har aldrig varit en modell skapad för att berika ett visst antal medlemmar (som säljer och lämnar föreningen), den som så påstår är också fel ute. Kapitaltillskott är inte så värst vanligt förekommande och görs i princip uteslutande i föreningar som ligger mycket illa till eller snart riskerar att hamna långt under vattnet med sin ekonomi. Helt enkelt misskötta föreningar där styrelserna bakåt i tiden inte gjort sitt jobb: Tagit in tillräckligt i avgift av föreningens medlemmar.

För att förstå kan det vara bra med en tänkt modell:

Två föreningar exakt lika förutsättningar (byggnad, antal medlemmar mm). I den ena tar styrelsen ut 3 000 kr i månadsavgift och amorterar i vettig takt på förenings lånen, i den andra tar styrelsen ut 2 000 kr i månadsavgift och amorterar ingenting. Frid och fröjd i 20 år. Sedan höjs låneräntorna dramatiskt och den förening som inte har amorterat får nu problem och behöver därför ta in ett kapitaltillskott från medlemmarna.

Begrundar man ovanstående så förstår man att:

1) Kapitaltillskottet är egentligen en massa ej tidigare uttagna månadsavgifter som får betalas i en klump av nuvarande innehavare.

2) Varken boende i förening 1 eller 2 kan räkna med att få tillbaka sina månadsavgifter vid försäljning. Alltså kan man ej räkna med att "få tillbaka" kapitaltillskottet.

3) Skatteeffekten på kapitaltillskottet utfaller lika i båda föreningarna ifall samma belopp nu har amorterats i föreningarna.

4) Sant är däremot att alternativet för den krisande föreningen om de inte får till sitt kapitaltillskott oftast är en sämre affär för både de medlemmar som tänkt bo kvar samt de som tänkt sälja.


En förenings uppgift är inte att fatta beslut som ekonomiskt gynnar enskilda medlemmar, enskilda grupper av medlemmar eller te x alla medlemmar som säljer och flyttar. Föreningen har alltid att värna och skydda sig själv eftersom det ger den bästa nyttan för alla medlemmar över tid. Det är anledningen till att en del styrelser landar i beslutet att gå till stämma och begära in ett kapitaltillskott. För att rädda upp en krisande förening.

Orsaken bottnar alltså i felaktig förvaltning, ofta under lång tid.


Till sist angående att kräva tillbaka ett tillskott:

Det står väl alltid fritt i alla föreningar att "dela ut vinsten" på varje årsstämma. Förutsatt att det uppkommit någon vinst som inte behövs till kommande underhåll eller betalning av redan utfört dito (amorteringar). Jag har dock aldrig sett en så pass välmående förening att det går att motivera vinstutdelning. Aldrig. Det är väl därför det sker så pass sällan. Sen kan man ju diskutera det smarta upplägget med att ta ut en viss månadsavgift - sedan betala tillbaka en del på årsstämman, istället för att hålla en lägre månadsavgift från början... Gäller ju alla föreningar vare sig de dessutom gjort ett tillskott eller ej.

Svara Citera Anmäl
#5
2018-09-11
06:52
Ali Tuna Inlägg: 3 Medlem: 2018-07-05
Hej,

Ja de tar en ny UC, det är den som bland annat kommer ligga till grund för förhandlingen?
Om du inte binder det övergår det per automatik till rörligt https://credit-10.com/se/frogtail-logga-in/ .

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare