Bostadsrätt

Tvingad att hyra garage

Läst: 606 gånger · 4 svarsinlägg

2017-08-03
14:32
Zeke Inlägg: 4 Medlem: 2016-10-05
Styrelsen i vår Brf har beslutat att att alla lägenheter skall kopplas till ett garage som varje lägenhet får betalningsansvar för. Behöver man inte garaget, flera boende saknar bil, får varje medlem själv hyra ut och kräva in hyra, alternativt betala 300.- mer i månaden (hyran för garage). I föreningens stadgar står att ”Avgiften avvägs efter andelstal”, inget nämns om garage. I bopärmen står att varje lägenhet har möjlighet att hyra ett garage. Kan verkligen styrelsen besluta om en obligatorisk höjning av avgiften med i dagsläget 300.-/månad för ett garage? Måste inte ett beslut om förändring av avgiften tas på stämman och innebära att man måste ändra föreningens stadgar?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2017-08-10 13:42]
Svara Citera Anmäl
#1
2017-08-03
20:58
ThomasA Inlägg: 2 Medlem: 2017-07-21

Svara Citera Anmäl
#2
2017-08-03
21:00
ThomasA Inlägg: 2 Medlem: 2017-07-21
Ett sådant beslut måste absolut klubbas på stämman. Inget annat är tillåtet. Då skall man också rösta om inte tidigare beslut redan fattats. Lycka till.

Svara Citera Anmäl
#3
2017-08-10
13:42
Collin Inlägg: 368 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Hej,
Det kan i olika slags frågor vara svårt att dra gränsen mellan vad en styrelse får fatta beslut om och vilka frågor som ska tas på en stämma. Lagen om ekonomiska föreningar säger att en styrelse svarar för föreningens löpande verksamhet, organisation och förvaltning av föreningen som tex underhåll av fastigheten, löpande arbetsuppgifter, ekonomi-bokföring, redovisning, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten som föreningen behöver ha utfört mm Alla andra slags frågor som rör föreningen ska föreningsstämman besluta om. Även stadgarna kan ha innehålla uppgifter kring hur olika beslut skall tas.Så det kan vara bra att läsa dessa. Enligt min mening, som jag tolkar ditt inlägg anser jag att om det är tänkt att garaget skall ingå i bostadsrätten så ändras därmed andelstalen, vilket är en omfattande förändring som kräver stämmobeslut i frågan. Däremot, själva avgiften, årsavgift har styrelsen rätt att själva fatta beslut om. Men i föreningens stadgar ska framgå själva beräkningsgrunden för uttag av årsavgift och för en förändring/ändring av beräkningsgrunden måste beslut fattas av föreningsstämma, inte av styrelsen.


Du kan läsa lite mer, som kanske kan vara till hjälp, under dessa länkar:

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/styrelsens-beslutsratt


http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/avgifter-till-foreningen


http://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH014013.htm

[Innehållet redigerades senast 2017-08-10 13:55]

Svara Citera Anmäl
#4
2017-08-17
19:50
Jonte_1953 Inlägg: 49 Medlem: 2009-01-22
Om föreningen vill att bostadsrätten ska utökas med garage är det av
Intresse att läsa skatteverkets åsikt att då ska man deklarera att lägenheten är såld så man får deklarera för en reavinst.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare