Bostadsrätt

Vem bär det ekonomiska ansvaret

Läst: 4303 gånger · 6 svarsinlägg

2017-09-04
13:33
Marilyn Inlägg: 4 Medlem: 2017-09-04
Bor i bostadsrätt i förening om åtta lägenheter. Fastigheten är byggd av välrenommerad stenhusfabrikant och besiktigades december 2016. Lägenheterna stod inflyttningsklara januari 2017. Föreningen drivs detta första verksamhetsår av en ”övergångsstyrelse” bestående av entreprenören och deras förvaltare. Förråd finns i separat förrådsbyggnad på innergården, även denna en helisolerad konstruktion av betong. Elementet i förrådet var inställt på tio grader när vi flyttade in. Byggnaden ventilleras via mekanisk frånluftsfläkt. I samma byggnad finns gemensamt miljörum. Vi flyttade in januari. Övriga under våren. Vi var alltså först på plats även i förrådet där vi ställde in en lagerhylla av metall med hyllplan av masonit. I förrådet förvarades kartonger, friluftsutrustning, solstolar, mattor, en övertäckt klädställning med kläder mm. Nyligen började vi fråga oss hur ventilationen i miljörummet fungerade. Vi kunde inte höra något fläktljud. Tänkte att fläkten ev var tidsstyrd. Vid kontroll av förrådet fann vi kraftiga mögelangrepp på i stort sett allt som förvarats där. Det mesta fick slängas. Det handlar om skador för stora pengar. Även angränsande förråd var drabbat. Det konstaterades att fläkten var ur funktion. Ny fläkt installerades. Vi kunde därefter höra distinkt ljud från både in- och utluftsventilation. Vi kunde också tydligt själva känna luftflödena vid både in- och utsug. Allt detta en ny upplevelse för oss. Vi tror därför att fläkten varit ur funktion länge. Fläkten besiktigades dec 2016. Enligt övergångsstyrelsens förvaltare har säljaren genom fläktbytet fullgjort vad dem åligger. När det gäller vårt lösöre har vi hänvisats till vårt försäkringsbolag som dock inte ersätter skador som orsakats av långtidsverkande skador som mögel. Hög fuktighet har uppmäts på golvplattan. De snabbt utvecklade fuktproblem som uppstått anses bero på att utrymmet stått utan ventilation. Kanske extra förödande då det handlar om ett nybyggt stenhus.. Vem ansvarar för det inträffade? Vem ska ersätta oss för våra skador? Det är ju inget kallförråd avsett för trädgårdsredskap, flaskor och syltburkar. Om konflikt uppstår hamnar vi i en märklig situation. Då blir vår styrelse inkl förvaltning (som alltså ska företräda oss) även vår motpart eftersom de samtidigt är projektets byggherrar och säljare. Vi hoppas på en förhandlingslösning men jag behöver argument. Vill helst slippa riskfylld juridisk tvist om nu inte ansvarsfrågan är absolut solklar. Tacksam för hjälp!
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2017-09-11 13:13]
Svara Citera Anmäl
#1
2017-09-04
15:55
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Jag utgår i mitt svar på att förråden inte omfattas av er upplåtelse.
Föreningen ansvarar för underhåll av själva huset och dess allmänna utrymmen. Om föreningen brustit i sin underhållsskyldighet eller på annat sätt varit vårdslösa eller försumliga, och detta orsakat er en skada, har ni rätt att kräva föreningen på ersättning för detta. Du måste dock kunna visa att skadorna uppkommit just på grund av föreningens försummelse. Hur sedan föreningen löser detta gentemot sin avtalspart är något de själva får sköta.

Svara Citera Anmäl
#2
2017-09-04
16:18
Marilyn Inlägg: 4 Medlem: 2017-09-04
Tack för svar.
Vad jag undrar är om föreningen brustit i sin tillsyn, om de på något sätt kan anses ha varit försumliga och kan hållas ansvariga för det som skett???? Borde kanske förvaltaren ha kontrollerat ventilationen även efter besiktningen med tanke på att et handlar om nyproduktion?

[Innehållet redigerades senast 2017-09-05 10:18]

Svara Citera Anmäl
#3
2017-09-05
16:25
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Det är möjligt, men troligtvis bör föreningen och dess förvaltare kunna förlita sig på en godkänd besiktning och inte behöva kontrollera i efterhand. Om du däremot slagit larm och påtalat att ventilationen inte fungerar och de har underlåtit att undersöka detta så kan de ha agerat försumliga. Ventilation överhuvudtaget i fastigheten är ju något föreningen är ansvariga för.

Svara Citera Anmäl
#4
2017-09-08
16:35
Marilyn Inlägg: 4 Medlem: 2017-09-04
När jag läser vad teknisk förvaltning i allmänhet innebär ser jag följande punkter:

Planerat mark- och byggnadsunderhåll
Marknadsföring och uthyrning
Löpande underhåll av byggnad och mark
Underhåll och drift av tekniksystem
Tillsyn och skötsel av byggnad och mark
Städning
Mediaförsörjning

Tänker på punkten "underhåll och drift av tekniksystem"? Bör inte förvaltaren göra regelbundna ronderingar för att tillse att allt fungerar som det ska, särskilt när det gäller ventilatronssystem i ett nybyggt stenhus och i ett för föreningen gemensamt allmänt utrymme?

Svara Citera Anmäl
#5
2017-09-11
13:13
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Det kan man tycka, men hur regelbunden en sådan rondering bör vara kan jag inte svara på. Men det bör väl föreningen kunna upplysa er om vad det innebär i just er förening.

Svara Citera Anmäl
#6
2017-09-13
17:40
Marilyn Inlägg: 4 Medlem: 2017-09-04
En fråga till:

Är ventilationssystemet inte en del av byggnaden? Enligt byggaren anses en frånluftsfläkt inte vara en del av byggnaden varför han inte anser sig ha något ansvar.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare