Bostadsrätt

När blir man medlem i en brf-förening?

Läst: 3246 gånger · 2 svarsinlägg

2017-10-02
23:43
kljons Inlägg: 1 Medlem: 2017-10-02
Hej. Ja, det självklara svaret är väl när man köper en bostadsrätt. Ok, men det ingår ju en medlemsprövning som först ska utföras av brf-föreningens styrelse. Oftast är det väl inga problem men det kan väl kanske dyka upp. Vad jag är ute efter är vilket av datumen som figurerar i en överlåtelse som bestämmer när man blir medlem. Vad jag kommer på är det väl fyra stycken. 1. Datumet när säljare/köpare skriver på avtalet. 2. Datumet när styrelsen beviljar och skriver på om medlemskap. 3. Datumet när överlåtelsen protokollförs på ett möte. 4. Datumet för tillträdesdagen. I vår förening kan man t.ex. inte ställa sig i kö eller hyra en p-plats förrän man är medlem. Likaledes får man ju inte rösta på föreningsstämman om man inte är medlem. Så det borde kanske bli enl. punkt 2 ovan. Men ibland är det ju lång tid mellan punkt 2 och punkt 4. Vad händer då om föreningsstämman infaller mellan dessa två datum? Då har man ju två ägare knutna till samma lägenhet, den innevarande medlemmen och den kommande. Båda är medlemmar, hur går det med röstningen då? Det verkar vara enklast om punkt 4 gällde. Vet någon vad som gäller? Tack på förhand Klas Jonsson
Svara Citera Anmäl
#1
2017-10-04
22:48
Borättexperten Inlägg: 54 Medlem: 2014-06-17
Exakt dag för medlemskapet är inte reglerat i lag, men kan vara reglerat i föreningens stadgar, eller i annat principbeslut fattat i resp. förening. Det helt dominerande synsättet är att medlemskapet inträder på tillträdesdagen, dvs den dag nycklarna överlämnas och den nya ägaren tar över ansvaret för lägenheten.

På samma sätt upphör medlemskapet med automatik samma dag man lämnar över bostadsrätten till en ny ägare.

Detta är det enda rimliga förhållningssättet, eftersom medlemskapet är direkt kopplat till innehavet av bostadsrätten. Att ha skilda datum för tillträdesdag och medlemskap skulle ge upphov till mycket svårlösta juridisk tvister.

Förknippat med denna fråga är när den nya medlemmen i praktiken kan tillåtas flytta in. Att t ex av välvilja låta den nya innehavaren flytta in innan tillträdesdagen kan innebära problem. Om t ex en skada skulle uppstå, vem är ansvarig? Upplagt för konflikt, så tillåt aldrig det.

Svara Citera Anmäl
#2
2017-10-05
07:13
Jonte_1953 Inlägg: 58 Medlem: 2009-01-22
Medlemsskapet börjar gälla när styrelsen bestämmer att det ska gälla om inte annat sägs i stadgarna. Därför är det viktigt att styrelsen beviljar medlemsskapet från och med tillträdesdagen. Annars är både köpare och säljare medlemmar samtidigt och ska till exempel kallas till en stämma och måste normalt samsas om vad de ska lägga sin röst. Detta problem kommer att lösas om bostadsrättsutredningen SOU 2017:31 blir en lag. Då blir köparen automatiskt medlem vid tillträdet.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare