Bostadsrätt

Obyggnad inne i sin bostadsrätt

Läst: 1472 gånger · 2 svarsinlägg

2017-10-09
16:17
kajo Inlägg: 1 Medlem: 2017-10-09
Får man bygga om inne i sin bostadrätt, så att boytan ökar? från biyta till boyta? Tex om lägenheten, innehar ett vindförråd och den byggs om till ett rum. Eller att man bygger om i sitt garage så att en del av garaget blir ett rum. Både vind och garage är i, eller i anslutning till bostadrätten. Vart ska jag vända mig för att få ett juridiskt korrekt svar?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2017-10-09 19:03]
Svara Citera Anmäl
#1
2017-10-09
19:03
Collin Inlägg: 390 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Hej,

Som bostadsrättsinnehavare får man utan föreningens godkännande göra vissa förändringar i sin bostadsrätt. Andra kräver tillstånd av föreningen. Exakt var gränsen går är inte alltid så enkelt, bostadsrättslagen ger visst utrymme för olika tolkningar. Nedan förändringar kräver styrelsens tillstånd, om inte föreningens stadgar säger något annat.

- Ingrepp i bärande konstruktion
- Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
- Annan väsentlig förändring av lägenheten

Jag rekomenderar dig att stämma av med styrelsen och föreningens stadgar innan du börjar. Läs stadgarna noga. Kommer ni övernens och du får tillstånd är det bra att be att få tillståndet skriftligt.

I vissa ärenden om man är i tvist kan man kontakta Hyresnämnden och ansöka om medling. Länk till Hyresnämnden: http://www.hyresnamnden.se/

Det finns fler trådar i forumet som du kan läsa som handlar om liknande frågor, här är ett exemmpel: https://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=2359

En annan sak, om ytan du skriver om ovan inte tillhör bostadsrätten (ligger utanför bostadsrätten) krävs mig veterligen att en föreningsstämma fattar beslut om att låta dig köpa sådan yta, ett sådan beslut kan alltså inte styrelsen ta själv. Kom också ihåg att kontrollera huruvida det krävs bygglov eller ej för det du tänker göra, kontrollera med stadsbyggnadskontoret eller motsvarande i din kommun.

Svara Citera Anmäl
#2
2017-10-17
12:54
Bättre BRF Inlägg: 123 Medlem: 2014-02-18
Förändring av planlösning inom bostadsrätten är bygglovspliktig om den inte endast är av temporär karaktär. En extra mellanvägg för att avdela ett rum är lätt att återställa = ej bygglovspliktig och du kan göra utan aatt tillfråga styrelsen.
Att inreda och ombygga bi-ytor så att de omvandlas till bo-yta är mer av permanent karaktär varför bygglov krävs (undantaget småhus taxerade för 1-2 familjer).
I föreningen löses detta mest praktiskt så här:
Sök bygglov för åtgärden.
Får du bygglov, lämna in ärendet till styrelsen för beslut. Styrelsen kan välja avslag/tillstyrkan men det formella beslutet fattas av stämman.
Vid tillstyrkan: Styrelsen kallar till extra stämma där ärendet behandlas som en proposition.
Vid avslag: Du kan själv lämna in ditt önskemål som en motion till nästkommande ordinarie stämma.

Varför bygglov först? Det är inte alls säkert att du får bygglov för din åtgärd, alternativt kan beslutat bygglov innehålla vissa förändringar mot det ursprungliga förslaget. En stämma kan/ska inte behöva fatta beslut "i blindo", alltså bör man kräva att godkänt bygglov föreligger vid stämmans beslut.

För de flesta sådana här projekt tillkommer sedan en massa ytterligare frågeställningar och beslut. Te x risker och ansvar själva byggnationen, särskilt de delar som efter ombyggnaden INTE hör till medlems underhållsansvar, ev. ändring av andelstal, värdering och pris, hur länge skall beslutet gälla (om du inte bygger) et c et c.

Jag rekommenderar starkt att både du och föreningen tar professionell hjälp utifrån rörande genomförandet så att all juridik och risk kan hanteras korrekt ifall projektet kommer att bli av.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare