Bostadsrätt

Problem med ventilation

Läst: 5314 gånger · 7 svarsinlägg

2017-11-07
16:20
JORY Inlägg: 1 Medlem: 2017-11-07
Hej! Har haft problem med dålig lukt i vår bostadsrättslägenhet under lång tid, pga undertryck. Om samtliga fönster är stängda sprids en avloppslukt i lägenheten. Upplyste styrelsen om detta för 6 månader sedan och fick ett svar som inte ledde någonstans. De bad oss rengöra tilluftsventilation och följde inte upp närmare. Efter att ha rengjort ventilationen och hoppats på en förbättring tog jag kontakt med styrelsen igen en tid senare. De upplyste oss då om att en OVK skulle göras om ett par månader. OVK:n fastställde att tilluften var bristande att att tilluftskanalerna behövde rengöras. Jag var på plats vid OVK:n för att få detta bekräftat personligen. Nu har mer än en månad passerat sedan OVK:n och jag har åter igen bett styrelsen åtgärda problemet, men de har meddelat att inga åtgärder kommer vidtas förrän under första halvan av 2018 och att inget datum är fastställt. Vi 'får helt enkelt acceptera det', som ordföranden uttryckte. Detta innebär att vi måste stå ut med avloppslukt i lägenheten upp till ett år, eller eventuellt ännu mer om åtgärder inte vidtas förrän slutet av kvartal 2, 2018. Har vi rätt att kräva att tilluften åtgärdas snabbare? Kan vi anlita en egen entreprenör för detta och begära kompensation, om styrelsen inte vidtar någon åtgärd? Tack!
Svara Citera Anmäl
#1
2017-11-08
13:43
Borättexperten Inlägg: 54 Medlem: 2014-06-17
Väldigt svårt att säga något bestämt utan att veta hustyp och typ av ventilation. Men avloppslukt kommer i 9 fall av 10 från just avloppet, dvs från otätheter vid WC-anslutningen eller golvanslutningen till handfat eller diskbänk. Och det blir alltid mer intensivt vid undertryck i lägenheten, när fönsterna är stängda. Har du kunnat identifiera varifrån lukten kommer? Det är steg 1. Kommer det från dessa anslutningar är det inte föreningens problem, utan ditt. Kommer lukten däremot från tilluften är det föreningens problem, och då bör styrelsen vara mer behjälpliga i att utreda detta, och försöka åtgärda.

[Innehållet redigerades senast 2017-11-08 13:49]

Svara Citera Anmäl
#2
2017-11-09
23:40
Bättre BRF Inlägg: 141 Medlem: 2014-02-18
Inget ovanligt problem, men lösningen kan ibland vara lite klurig!

Börja med att följa rådet du fick i första svaret. Sniffa som en hund runt sockeln på toalettstolen, i handfatsavloppet och i golvbrunnen. Försök fastställa varifrån lukten kommer!

Ventilation: Kraven på mängden luft som skall bytas ut per timme har höjts flera gånger. Detta innebär att för att få igenom godkänd OVK, måste man många gånger köra utsuget med högre volym än vad tilluftsventilerna är konstruerade för. Detta leder normalt till att spaltventiler och tilluftsdon upllevs dragiga samt att det blir rejält undertryck i lgh. Märks när man öppnar lägenhetsdörren te x.

Evakuerad luft måste ju ersättas med ny luft. Om te x frånluftsfläkten (badrum och kök) suger ut 200 liter luft, måste 200 nya liter in genom ofta väldigt smala spaltventiler ovan fönstren. När dessa ej är tillräckligt stora för utsugets flöde börjar istället luft sugas från - avloppet! Oftast genom vattenlåset i golvbrunnen.

Felavhjälpning: Se till att du har vatten i golvbrunnen. Lämna badrumsdörren öppen när du inte är där. Öppna ett fönster lite (ökar kapaciteten på inluft) och se om inte luktproblemet upphör. Minska flödet på utsuget genom att skruva igen badrumsventilen lite grann. Testa dig fram, vrider du för mycket kan du få tjut-ljud istället.

Svara Citera Anmäl
#3
2018-10-29
13:09
Lennart Inlägg: 3 Medlem: 2018-10-29
Vi har ett liknade problem. Nät ventbolaget mättluftflödet så är det för lite inluft. Detta vet styrelsen om men underlåter att lösa problemet med för lite tilluft. Vad kan jag vända mig för att få den att åtgärda felet

Svara Citera Anmäl
#4
2018-10-29
13:10
Lennart Inlägg: 3 Medlem: 2018-10-29
När vent.bolget mätt luftflödet skall det naturligtvis stå

Svara Citera Anmäl
#5
2018-10-30
00:14
Bättre BRF Inlägg: 141 Medlem: 2014-02-18
Byggreglerna ändras hela tiden. Vi lär oss mer och myndigheterna ställer allt högre krav. En modern lgh med tillgänglighet, ventilation och våtutrymme är rätt långt ifrån en lgh i ett 30-tals hus.
Så vad gäller - behöver en fastighetsägare genomföra stora ombyggnader varje gång kraven höjs? Nej, det måste han inte. Däremot om man renoverar och byter ut en byggdel, då måste den nya byggdelen möta dagens krav. På så sätt kan man långsamt höja standarden till en viss gräns.

OVK och ventilation är ett utmärkt exempel på detta. Visst, den äldre lgh är inte byggd för dagen krav på hög luftväxling, så hur göra för att få godkänd OVK? Jo, öka utsuget. Varpå allehanda problem följer med dragiga ventiler och avloppslukt ifrån golvbrunnar.
Måste då fastighetsägaren (Här: Brf) bygga om sitt hus? Nej, det måste han inte. Styrelsen har inte till uppgift att lägga massa pengar på att bygga om det hus ni alla satt er i, styrelsen uppgift är att förvalta det ni har. Så blir OVK: n godkänd, måhända med följden av att det blir undertryck och lite avloppslukt, så är styrelsens uppdrag slutfört.
Stämman däremot kan lyfta frågan att bygga om, te x borra upp större friskluftsintag i bostäderna.

Du kan verka för att den fattar det beslutet, te x genom en motion och lite lobbyarbete bland dina grannar.

Svara Citera Anmäl
#6
2018-11-03
14:58
Lennart Inlägg: 3 Medlem: 2018-10-29
Tack för ditt svar. Men är det inte märkligt att OVK:n kan bli godkännd när det inte blir tillräkligt med tilluft. Det är konstigt att man sätter in starkare fläktar trots att inluften är begränsad och troligen är kanaldimmensionen också mindre än dagens nya krav.

Svara Citera Anmäl
#7
2018-11-04
19:55
Bättre BRF Inlägg: 141 Medlem: 2014-02-18
Lennart skrev: Tack för ditt svar. Men är det inte märkligt att OVK:n kan bli godkännd när det inte blir tillräkligt med tilluft.

Jo men det blir ju tillräckligt med luft. Annars blir inte OVK: n godkänd. Men på bekostnad av drag, tjut, lukt et c.

Luttrade fastighetsägare går upp och skruvar ner fläktarna så snart OVK-folket åkt. Bättre för alla på alla sätt.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare