Bostadsrätt

Rökkanaler

Läst: 2530 gånger · 5 svarsinlägg

2018-02-08
14:16
troll Inlägg: 3 Medlem: 2018-02-06
Hej Hej jag har problem med styrelsen som inte vill (vägrar) åtgärda ett stopp i en rökkanal till min kakelugn. Det står klart och tydligt i stadgarna att detta är föreningens ekonomiska ansvar att renovera / underhålla. Ordförande hänvisade först till en hovrättsdom fr 2009 att om det finns centralvärme har föreningen ingen skyldighet till detta. Fast de andra 7 lägenheterna har fungerande rökkanaler. Ytterligare en invändning har han kommit med att någon tidigare ägare avstått från renovering av rökkanalen och fått en altandörr istället (märkligt)i utbyte. Jag har bett honom verifiera detta men utan resultat ännu. Hur länge kan styrelsen vägra utföra undersökning /renovering/ underhåll??? Med vänlig hälsning En som inte ger upp.
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2018-02-19 09:14]
Svara Citera Anmäl
#1
2018-02-08
14:46
vwiez Inlägg: 492 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Rökgång hör definitionsmässigt inte till lägenheten och faller därmed utanför bostadsrättshavarens underhållsansvar. Ansvaret för tätning och andra åtgärder av rökgång ligger i stället i princip på föreningen i egenskap av fastighetsägare. Men det finns situationer då föreningen inte kan anses ha detta ansvar. Detta under förutsättning att fastigheten är utrustad med ett alternativt uppvärmningssystem, t ex centralvärme. En bostadsrättshavare som vill kunna elda i sin öppna spis eller i sin kakelugn kan komma överens med föreningen om att själv få bekosta en tätning av rökgången om det bara gäller ett så kallat trivselvärde och inte uppvärmning som enda värmekälla. (För den ansvarar föreningen för)
Men det kan finnas ytterligare ett skäl till att föreningen bör bekosta åtgärder i rökkanaler och det är om det då bostadsrätten uppläts av föreningen fick en högre insats eller ett högre andelstal just för att det fanns en kakelugn. Då har innehavaren av lägenheten fått betala högre årsavgift jämfört med vad som gäller en annan likvärdig lägenhet utan kakelugn. I en sådan situation bör föreningen underhålla rökgången.
Detta är som din ordförande påpekar något som prövats i Svea hovrätt. Du kan läsa mer om detta på bostadsrätternas hemsida: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/tatning-av-rokkanaler

Svara Citera Anmäl
#2
2018-02-12
10:31
troll Inlägg: 3 Medlem: 2018-02-06
I mitt fall har de övriga lägenheterna renoverade rökkanaler bekostade av föreningen. Hur får jag reda på om föreningen åsatte bostadsrätten med en högre insats eller högre andelstal. (Alla lägenheterna har eldstad + rökkanaler som jag fått info att föreningen bekostat renovering av)
MVH En som inte ger upp

Svara Citera Anmäl
#3
2018-02-12
16:19
vwiez Inlägg: 492 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Tidigare skulle andelstalet framgå i den ekonomiska planen men något sådant krav finns inte längre - men oftast hittar man fortfarande dessa uppgifter här. Annars får man titta i föreningens lägenhetsregister, där bör andelstalen noteras. Om du jämför från före och efter kakelugnarna renoverades bör du kunna få fram detta.

Svara Citera Anmäl
#4
2018-02-13
14:08
troll Inlägg: 3 Medlem: 2018-02-06
De uppgifter jag fått av ordförande är att samtidigt när bostadsrätten bildades 2009 renoverades kanaler samt eldstäder innan dess var det hyreslägenheter så jag har inget att jämföra med. Var hittar jag ekonomiska planen i Årsredovisning... Har jag som icke styrelsemedlem tillgång till lägenhetsregister eller var hittar jag detta? Har just börjat leta efter register för vilken som äger en bostadsrätt men tydligen finns inte det ännu. Det kan vara så att en styrelseledarmot (kassör) hyr i andra hand. Antar att det inte är tillåtet iså fall. Tack på förhand.

Svara Citera Anmäl
#5
2018-02-19
09:14
vwiez Inlägg: 492 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Den ekonomiska planen som är föreningens utgångsbudget, ska vara godkänd av två av Boverket godkända intygsgivare, och registreras hos Bolagsverket. Så den kan du få tillgång till via Bolagsverket, om du inte fick den i samband med köpet eller vid ett senare skede fått tillgång till den av föreningen.
Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret. Där finns bara grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

När det gäller bostadsrättsföreningar ska en lägenhetsförteckning upprättas, men det är inte samma sak som ett lägenhetsregister, även om den också kan kallas lägenhetsregister.

Lägenhetsförteckningen ska innehålla uppgift om varje lägenhets beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen. Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen ska också anges liksom insats och bostadsrättshavarens namn. Dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt. Det är bara bostadsrättshavaren själv som har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet hen innehar med bostadsrätt. Lägenhetsförteckningen behöver bara ta upp lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, och inte de lägenheter som föreningen hyr ut som hyresrätter.
En bostadsrättsförenings styrelse kan ha externa poster, om stadgarna så tillåter. Så kolla vad era stadgar säger om styrelseposterna.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare