Bostadsrätt

Rätt till förråd

Läst: 1916 gånger · 3 svarsinlägg

2018-02-15
14:22
Johanna Inlägg: 2 Medlem: 2018-02-15
Hej, Ser att frågan om rättighet till förråd för bostadsrätt varit upp förut men att frågeställningarna skiljer sig från min så jag startar en ny tråd. Jag bor i en bostadsrätt i en fastighet från början av 1990-talet. Det finns källar- och vindsförråd så att det skulle räcka till minst ett per lägenhet, men de har kommit att fördelas ojämnt så att vissa bostadsrättsinnehavare disponerar flera förrad och andra blivit helt utan. Styrelsen hänvisar till att vissa lägenheter har förråd i lägenheten medan andra har externt förråd. Dock saknar detta argument konsekvens, många lägenheter har förråd/kapprum i lägenheten men ändå förråd utanför. De externa förråden skulle ju också räcka till att alla lägenheter hade minst ett var. Vad ni vägledare hänvisar till här, helt i linje med vad t.ex. föreningen bostadsrätterna menar, är att styrelsen beslutar om fördelning av förråd men i största mån ska eftersträva en rättvis fördelning. Ni refererar också till att ekonomisk plan, ursprungligt upplåtelseavtal och/eller lägenhetsförteckning kan innehålla information om huruvida bostadsrättsinnehavaren faktiskt har rätt att disponera ett förråd. Det jag lyckats hitta i dessa handlingar återfinns i vår ekonomiska plan som anger att "till alla lägenheter hör förråd". Min fråga är följaktligen vad som kan läsas in i detta. Kan "förråd" i detta sammanhang förstås som ett kapprum i lägenheten eller är det underförstått att skrivningen syftar på ett externt förråd (förutom det uppenbart "orättvisa" i att vissa lägenheter besitter flera förråd medan andra inga, samtidigt som förråden skulle räcka till alla)? Hälsningar Johanna
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2018-02-16 09:59]
Svara Citera Anmäl
#1
2018-02-16
09:59
Collin Inlägg: 395 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Hej,

Det finns som jag ser det tyvärr inget enkelt svar på din fråga. Någon särskild lagreglering finns inte kring denna fråga. Jag kan inte heller säga exakt vad som avses med "ett förråd" som du efterfrågar. Man skulle kanske kunna tänka sig att man jämför de olika förråden medlemmarna har tillgång till och ser till om de kan vara jämförbara. Eftersom en styrelse bör eftersträva att fördela förråden rättvist och enligt tydliga principer.

Det är som du säkert redan vet föreningens styrelse som beslutar om fördelning av förråd. Detta ska ske i samband med att bostadsrätter i en förening upplåts första gången. Det ni får göra är att gå igenom alla dokument som kan säga något om detta, precis som du är inne på redan. Till exempel sägs det något i ursprungliga upplåtelseavtal om förråd? Upplåtelsen av en bostadsrätt kan tex även innefatta förråd. Anges det allmänt att det ska finnas tillgång till förråd? Anges det någonstans visst märkt förråd? Nämns det något den i ekonomiska planen om förråd? Anges info om förråd i lägenhetsförteckningen? Hittar man några noteringar om förråd som kan knytas till viss lägenhet i handlingarna bör de som jag förstår det tillmätas stor betydelse.


Om det är som du skriver att vissa medlemmar har flera förråd kan en lösning vara att de bör de uppmanas att redovisa vad de har för stöd för detta, att jämföra med medlemmar som inte har något förråd. Vad är orsaken? Det kan vara så att de har något, ibland gammalt styrelseprotokoll eller brev från styrelsen som ger dem rätt att disponera extra förråd. Om medlemmen betalar extra för förrådet binder detta föreningen. Nyttjar de förrådet kostnadsfritt kan så vitt jag förstår det en uppsägning ifrån föreningen ske, med beaktande av en skälig uppsägningstid. Vid en eventuell omfördelning av förråd är det rimligt att stora lägenheter får större förråd än små. Om möjligt ska likvärdiga lägenheter tilldelas likvärdiga förråd. Avslutningsvis får en styrelse ändock anses ha ganska stora befogenheter att besluta om hur förråd ska disponeras.
Hoppas att ovan, även om det tyvärr inte är något direkt svar kan hjälpa till på vägen, till någon form av lösning tillsammans med de övriga inlägg/trådar om förråd som redan finns i forumet.

[Innehållet redigerades senast 2018-02-16 10:10]

Svara Citera Anmäl
#2
2018-02-16
11:32
Johanna Inlägg: 2 Medlem: 2018-02-15
Hej och tack för snabbt svar!

Jag har som du rekommenderar gått igenom ursprungligt upplåtelseavtal, lägenhetsförteckning samt ekonomisk plan. Det finns i dessa handlingar såvitt jag kan se ingen annan referens till förråd än det allmänna i den ekonomiska planen att "till alla lägenheter hör förråd". Styrelsens linje är som sagt att kapprum i lägenheten räknas som förråd och har visat sig ovillig att ta i frågan.

En följdfråga: om det nu är så att yta i de lägenheter som saknar externt förråd avsätts till förvaring medan andra lägenheter disponerar hela sin yta till boende (de har ju förvaringen utanför lägenheten), borde inte vi som saknar externt förråd kompenseras med lägre avgift i proportion till det interna förrådets storlek i förhållande till lägenheten?

Svara Citera Anmäl
#3
2018-02-20
10:47
Borättexperten Inlägg: 53 Medlem: 2014-06-17
Som jag ser det kan "förråd" som anges i den ekonomiska planen endast syfta på externa förråd, belägna utanför bostadsrätten. Om det inte nämns något annat om förråd i upplåtelseavtalet, är det planen som gäller. Alla ska alltså ha ett externt förråd.
Antagligen har situationen uppkommit vid upplåtelsen, att de första innehavarna själv kunnat önska sig förråd, medan några kanske helt enkelt avstått. På så sätt har några kunnat få mer än ett förråd. Alltså en slapp och godtycklig tilldelning av förråd av dåvarande styrelse. I strid med den ekonomiska planen. Favorisering kan inte heller uteslutas.
Mitt förslag är att lyfta frågan på nästa föreningsstämma, och påtala att det föreligger ett fel. Styrelsen måste reglera detta, säga upp de "extra" förråd som vissa nu innehar, så att alla får ett förråd.

Kan tillägga att vad som ev anges i lägenhetsförteckningen saknar bärighet, eftersom denna ju upprättas i efterhand, och kan i sig vara felaktig.

[Innehållet redigerades senast 2018-02-20 10:55]

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare