Bostadsrätt

Rätt att bygga staket?

Läst: 1324 gånger · 3 svarsinlägg

2018-11-05
10:20
henke_a_.. Inlägg: 2 Medlem: 2018-11-05
Jag vill bygga ett staket utmed mitt radhus. Anledningen är att skydda mitt barn från anslutande vägar. Marken är upplåten med bostadsrätten. Behöver inte bygglov. Idag har vi häckar planterade som man kan springa rätt igenom. Tanken är att bygga staketet innanför häcken så att det är häcken som kommer synas utifrån när den har växt till sig. Jag kontaktade styrelsen för att bestämma utformning. De fick 2 olika förslag på staketets utformning. Då svarade styrelsen att de hade röstat ner förslaget om staket. De hade alltså inte röstat om utformningen utan bara tagit ställning till att det inte ska vara något staket. Med anledningen att det inte bidrar till en enhetlig miljö. Min fråga gällde endast staketets utformning, inte staketets vara eller inte vara. Därefter började jag bygga ett staket. Eftersom styrelsen röstade ner förslaget anser jag att de inte vill deltaga med en åsikt om utformning. Nu har styrelsen skickat tillbaka och ber mig att plocka ner det jag har börjat bygga, annars kommer föreningen ombesörja det på min bekostnad. Från stadgarna "Hen skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. ". Vad säger det egentligen? Finns det något att anmärka på om vi bygger ett staket enligt konstens alla regler? De 2 grannar som staketet kommer gränsa till tycker det är okej. Vad har man för rättigheter till sina upplåtna mark?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2018-11-11 20:38]
Svara Citera Anmäl
#1
2018-11-05
10:39
Collin Inlägg: 404 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Hej,
Är marken upplåten med bostadsrätt bör mig veterligen en medlem få sätta upp staket. Hur det förhåller sig framgår i upplåtelseavtalet. Läs mer under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/sa-regleras-nyttjandet-av-marken
Jag tycker att du ska kontakta byggnadskontoret i din kommun för alla frågor om bygglov. Du kan läsa mer om staket under denna länk, Boverkets webbplats: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/

[Innehållet redigerades senast 2018-11-05 10:48]

Svara Citera Anmäl
#2
2018-11-05
11:04
henke_a_j Inlägg: 2 Medlem: 2018-11-05
Tack för snabbt svar. Staket upp till 1,10 m kräver inget bygglov i min kommun. Det har jag kollat upp. Har pratat med byggnadskontoret men de bryr sig inte om frågan om det inte är bygglovspliktigt.

Styrelsen har bestämt sig för att ta frågan till en extra stämma. I motionen råder styrelsen stämman till att avslå motionen då det skulle ändra karaktärsdragen väsentligt i boendemiljön. Därför har vi inga förhoppningar att motionen kommer gå igenom.

Vårt förslag är att bygga staketet som en spaljé i tryckimpregnerat träd då det redan finns inslag av det i miljön, uteplats avskiljare etc.

Hur går vi vidare på bästa sätt om vi anser oss ha rätt till att bygga staket?

Svara Citera Anmäl
#3
2018-11-11
20:38
Collin Inlägg: 404 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Hej,
Om ni inte kommer överens och man vill gå vidare kan man bostadsrättshavare få en del tvister med en bostadsrättsförening rättsligt prövad antingen av hyresnämnden, bostadsrättsnämnden eller av tingsrätten. Observera att bostadsrättsnämndens beslut inte är bindande utan vägledande, precis som om man vänt sig till ARN,, Allmänna reklamationsnämnden. Jag föreslår att du kontaktar respektive part för mer information om vad de kan göra och hur det fungerar i fall det skulle bli aktuellt. Hoppas att ni kan komma vidare i frågan så ni kan komma överens.
Länkar: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/bostadsrattsnamnden

Hyresnämnden: http://www.hyresnamnden.se/

Domstolen: http://www.domstol.se/

[Innehållet redigerades senast 2018-11-11 20:44]

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare