Bostadsrätt

Reklamation från köpare efter nedslag av OVK i Bostadsrätt

Läst: 615 gånger · 1 svarsinlägg

2019-02-07
12:49
Arvid85 Inlägg: 1 Medlem: 2019-02-07
Hej! En period efter att vår köpare haft tillträde till vår tidigare lägenhet så genomförs en OVK där det har gjorts nedslag på att frånluftsventil saknas i köket. Köparen har nu inkommit med en reklamation och yrkar ersättning. Köket i sen helhet har inte renoverats av oss utan av vår säljare (här finns generell mail-konversation om att styrelsen godkänt renovering, inget specifikt benämner ventilationen). I stadgarna står det att bostadsrättshavarna ansvarar för underhåll och reparationer av "ventiler och luftinsläpp, dock endast målning" samt i kök för köksfläkt. Värt att notera att OVK inte genomförts inom utsatta tidsramar varför vi inte på något sätt har varit medvetna om problematiken. OVK inte genomförts under perioden vi bott i lägenheten (vilket den tordes ha). Vem åligger ansvaret kan tänkas? Våra köpare, vi som säljare, föreningen eller slutligen, vår säljare?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2019-02-08 16:35]
Svara Citera Anmäl
#1
2019-02-08
16:35
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
I en bostadsrättsförening är det normalt sett föreningen som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Detta framgår det av 7 kap. 12 § 2 st. bostadsrättslagen att bostadsrättshavaren inte ansvarar för reparationer av ventilationen. I en bostadsrättsförening är det alltså föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Om det gäller en ventilationskanal som föreningen har försett lägenheten med samt om ventilationskanalen tjänar fler än bara din lägenhet och måste åtgärdas, så är det en kostnad som föreningen bör stå för. Enligt era stadgarna låter det också som om det är föreningen som ansvarar för ventiler och luftinsläpp och att bostadsrättshavaren bara ansvarar för målning av dessa. Om inte föreningen tar sitt ansvar för ventilation, ventil och luftinsläpp, så kan bostadsrättshavaren själv åtgärda felet och kräva ersättning från föreningen för den kostnaden. Detta under förutsättning att ventilen räknas som en del av ventilationskanalen. Om den inte gör det så är det bostadsrättshavaren som är ansvarig för att ordna en ny fungerande ventil till köket. Att avsaknaden av ventil skulle utgöra ett dolt fel som köparen skulle kunna kräva tidigare ägare (dig) på ersättning för, (eller ni av den ni köpte lägenheten av) har jag svårt att tro. Avsaknaden av ventil borde förmodligen ha upptäckts vid en ordentlig undersökning av lägenheten, innan köp.
Gällande OVK så infördes 1992 en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemen, så kallad OVK, i byggnader där människor vistas. I alla nybyggda hus ska en första kontroll göras av alla nyinstallerade system. Därefter ska kontroller ske regelbundet med intervall beroende på byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Vilket intervall som gäller för just er fastighet kan du se på Boverkets hemsida. Det är byggnadsägarens, dvs. bostadsrättsföreningens, ansvar att se till att OVK genomförs och att eventuella brister åtgärdas. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK och ser till att protokollen från OVK lämnas in. För att du som bor i huset lätt ska kunna se att OVK är gjord ska fastighetsägaren anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden. Om du inte hittar något OVK-intyg kan du kontakta föreningen eller kommunens byggnadsnämnd.

Om någon OVK inte har skett och bostadsrättsföreningen inte tar tag i det kan du vända dig till kommunens byggnadsnämnd som kan förelägga bostadsrättföreningen att vidta kontrollen.

Du kan läsa mer om ansvar för ventilation i bostadsrätt här:
https://lawline.se/answers/vem-ansvarar-for-ventilationen-i-en-bostadsrattsforening

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare