Bostadsrätt

Skyldighet att sanera?

Läst: 558 gånger · 3 svarsinlägg

2019-04-15
16:07
Karjoh Inlägg: 2 Medlem: 2019-04-15
Jag har en fråga gällande vår styrelses agerande kring ett ärende. För två veckor sedan så var det en brand i grannens lägenhet, klassad som mordbrand då den var anlagd. Jag skickade meddelande till styrelseordföranden idag och frågande om de hade någon statusuppdatering att ge mig gällande saneringen av trappuppgången. Vi har nämligen levt i brandröks-osande trappuppgång nu i två veckor. Det sätter sig i hår och kläder, samt sipprar in i lägenheterna så fort man öppnar dörren. Det vädras friskt i trappuppgången men det hjälper föga så länge den utbrända lägenheten är just utbränd. Jag fick som svar från styrelseordföranden att det pågår en polisutredning och en försäkringsutredning och att detta kan ta tid. Gällande polisutredningen så är den tekniska utredningen gjord och avspärrningarna är borttagna. Vice värden har även meddelat att de som äger bostaden har tillträde igen om de skulle önska, men "att det är ju ingen som kan bo där". Så polisutredningen kan inte vara ett hinder rent saneringsmässigt. Slutsatsen jag drar är att föreningen inte vill betala detta, även om det bara är tillfälligt tills försäkringsärendet är utrett. I ett annat forum har jag fått svaret (från någon som jobbat med bostadsrätts-ärenden i över 20 år) att föreningen är skyldiga att sanera så fort som möjligt med oss andra bostadsrättsägare i åtanke, och att vem som skall stå för kalaset får regleras senare. Stämmer detta? Kan jag och mina övriga grannar kräva att de sanerar? Eller skall vi finna oss i att vi måste bo i den stanken på obestämd tid och betala avgift som vanligt ändå?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2019-04-16 16:36]
Svara Citera Anmäl
#1
2019-04-16
09:15
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Enligt bostadsrättslagen ansvarar föreningen för brandskador, både i fastigheten och i lägenheterna. Om det skulle visa sig att en brand i en lägenhet har uppkommit på grund av en bostadsrättshavares vållande eller vårdslöshet kan dock bostadsrättshavaren få stå för kostnaderna. Om branden uppkommer på grund av att någon i bostadsrättshavarens hushåll, en gäst eller någon som arbetar i lägenheten är vållande så kan bostadsrättshavaren bli ansvarig om hen brustit i omsorg och tillsyn som hen borde iakttagit. Samma sak gäller också om det uppstår skador på fastigheten.
Men det är alltid föreningen som ansvarar för att se till och underhålla de utrymmen som inte ingår i det inre underhållet av lägenheten, som ju ni som bostadsrättshavare är skyldiga att underhålla. Om det inte finns något utredningstekniskt skäl till varför de inte sanerar efter branden så ska ni kräva att föreningen tar sitt ansvar och sanderar det som ligger inom deras ansvarsområde. Fastighetens allmänna utrymme trossbottnar och bjälklag mm. Gör de inte det kan man ta hjälp av hyresnämnden som kan medla, om föreningen går med på det, eller göra en anmälan till bostadsrättsnämnden för prövning.
Du hittar kontaktuppgifter här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/
http://bostadsrattsnamnden.bostadsratterna.se/anmalan

Svara Citera Anmäl
#2
2019-04-16
11:46
Karjoh Inlägg: 2 Medlem: 2019-04-15
Hej,

Tack för snabbt svar. Vad skulle du säga är skälig tid för styrelsen att starta igång saneringen? Från det att de utredningar som behövs är avklarade. Vilka jag vet att samtliga är.

Svara Citera Anmäl
#3
2019-04-16
16:36
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Det problem du beskriver låter som om det är något som föreningen omedelbart bör ta itu med. Det är möjligt att det också är föreningens försäkringsbolag som är inkopplat i saneringen, och det är därför som saneringen inte kommer igång. Men oavsett om det är en skada som också skall regleras genom en försäkring så ska den regleras skyndsamt.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare