Hus

kvadratmater

Läst: 1638 gånger · 2 svarsinlägg

2017-10-03
10:58
bjallis Inlägg: 2 Medlem: 2017-10-03
har köpt ett hus, tillträtt det för ca 1,5 år sedan, håller nu på att bygga om och beställer golv mm. Fick en känsla av att jag har lite för lite golv :) jämfört med vad som står i objektsbeskrivningen. enligt denna så ska huset vara 204 kvm, enligt taxeringspapperna är det 135 kvm, vad som tillkommer är ett uterum som är uppvärmt som då skall räknas in som boyta det är ca 35 kvm= summa 170kvm. Är medveten om att man som köpare har en undersökningsplikt och att obj-beskrivningen endast är en upplysning men! i obj-beskrivningen står det att det är uppmätt av Anticimex och rimligtvis borde ju vår undersökningsplikt inte träda i kraft då, har jag fel? är detta ngt som man kan/ bör gå vidare med eller är loppet så att säga kört.
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2017-10-04 16:20]
Svara Citera Anmäl
#1
2017-10-04
16:20
vwiez Inlägg: 488 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Undersökningsplikten vid husköp är långtgående. Det är bara vid avvikelser från tydliga utfästelser och garantier som man som köpare kan åberopa fel i fastigheten. Detta såvida det inte rör sig om ett dolt fel. Avvikelse gällande boarea torde inte vara det, så vida ni inte diskuterade boytan med säljaren och denne har angett att boytan uppgår till 204 kvm. Det skulle kunna medföra att er undersökningsplikt angående boytan faller bort.
Uppgifterna i objektbeskrivningen ses oftast som allmänna upplysningar, inte som någon garanti och inte heller något avtalsvillkor, om inte objektsbeskrivningen varit en bilaga till köpekontraktet. Och om det i taxeringspappren står 135 kvm kan det vara svårt att hävda att man trodde att fastigheten hade en boarea på 204 kvm även om man skulle räkna in uterummet. Att det är Anticimex som ska ha mätt och kommit fram till den angivna boarean, enligt objektsbeskrivningen, skulle det kanske kunna användas som argument att ni fäste större tillit till den uppgiften och att det inverkat på köpet. Men samtidigt finns taxeringsuppgiften där boarean avviker från uppgiften i objektsbeskrivningen.
Här kan du läa mer om dolda fel: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/
Och här finns ett rättsfall att jämföra med: https://www.alltomjuridik.se/fastighetsbeskrivningen-angav-fel-boarea-koparna-utan-ersattning/

Om det varit en mäklare inblandad i köpet gäller följande:
Mäklaren gör inte någon mätning av bostaden i samband med ett förmedlingsuppdrag. Istället är det i första hand säljaren som lämnar uppgift om bostadens storlek till mäklaren. Mäklaren kan vidarebefordra säljarens uppgift till spekulanter och köpare om det inte finns anledning att misstänka att uppgiften skulle vara fel.

Mäklaren bör göra säljaren uppmärksam på betydelsen av att objektet beskrivs på ett korrekt sätt. Om säljaren lämnat en felaktig uppgift om bostadens storlek kan nämligen köparen ha rätt till prisavdrag. Dessutom kan mäklaren bli skyldig att betala skadestånd om det kommer fram att uppgiften om bostadens storlek var fel och att mäklaren känt till det eller borde ha misstänkt det.
Om säljarens uppgift skiljer sig från uppgiften i Lantmäteriets fastighetsregister eller bostadsrättsföreningens lägenhetsregister eller om
mäklaren känner till eller har anledning att misstänka att säljarens uppgift är felaktig ska mäklaren lämna kompletterande information till spekulanter och köpare.

Om mäklaren får olika uppgifter om area ska objektsbeskrivningen innehålla samtliga uppgifter med information om varifrån respektive uppgift kommer.

Läs mer på Fastighetsmäklarinspektionens hemsida: http://www.fmi.se/bostadens-storlek

Svara Citera Anmäl
#2
2017-10-05
16:16
bjallis Inlägg: 2 Medlem: 2017-10-03
Tack för ett bra svar.
Ska förtydliga mig lite.
Objektsbeskrivningen är en bilaga till köpekontraktet, Vid visningen så frågade vi om ytan och fick då svaret att den var uppmätt vilket vi tog som en garanti på att det skulle stämma och la då inte ner mer tid/ undersökning på detta.
Vår tanke nu är att be mäklaren om mätningsrapporten som är gjord, vilket inte bör vara ngt problem för det kan väl knappast vara en handling som dom har rätt att neka oss tillgång till.

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare