Hyreslägenhet

Frågor om uppsägning av hyresrätt med andrahandskontrakt! Tack

Läst: 1011 gånger · 3 svarsinlägg

2017-08-23
21:00
Philip E.. Inlägg: 2 Medlem: 2017-08-23
Hej! Mitt namn är Philip Eriksson, jag är hyresgäst och jag skulle behöva hjälp med att vad jag har för rätt när det kommer till uppsägning av andrahandskontrakt för en hyresrätt. Jag läste här: “Lagen om uthyrning av egen bostad säger att det på ett tillsvidarekontrakt ska vara tre månaders uppsägningstid för hyresvärden och en månad för hyresgästen. Har du avtalat om något annat så gäller det som är till fördel för hyresgästen. ” Gäller detta även om vi har ett kontrakt på två månaders uppsägningstid? Jag läste också på hyresnämndens hemsida om detta exempel: Kan Karin säga upp sig när som helst under hyrestiden med en månads uppsägningstid? För att detta ska vara möjligt måste hyresavtalet innehålla en klausul som uttryckligen ger Karin rätt att bryta avtalet när som helst under hyrestiden med en månads uppsägningstid. I mitt kontrakt så står det så här: Avtalet är giltigt fr.o.m XXXXXX t.o.m XXXXXX med två månaders uppsägningstid. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med tre månader för varje gång. Räknas detta som ett "tillsvidarekontrakt" ? Och betyder det att jag som hyresgäst kan säga upp mitt andrahandskontrakt med en månads uppsägningstid? Vad är det för klausul som det skrivs om på hyresnämndens hemsida, hur ska jag vet om den finns med i mitt avtal? Med vänlig hälsning, Philip
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2017-08-28 10:59]
Svara Citera Anmäl
#1
2017-08-23
21:03
Philip Eriksson Inlägg: 2 Medlem: 2017-08-23
Jag läser också på hyresnämndens hemsida att: "Nämnden ger inte heller råd hur en uppkommen tvist ska lösas eller hur ett avtal, en uppsägning eller annan handling ska tolkas." Så jag skulle verkligen behöva hjälp att förstå vad min rätt är. Tack igen!

Svara Citera Anmäl
#2
2017-08-28
10:59
vwiez Inlägg: 481 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Jag uppfattar din fråga som att du hyr en hyresrätt i andra hand och inte att du hyr en bostad från någon som utanför näringsverksamhet hyr ut sin egen bostad. I ditt fall är då inte "Lagen om uthyrning av egen bostad" tillämplig utan det är 12 kapitlet Jordabalken, vanligtvis kallad hyreslagen, som är tillämplig.
Exempel på hyresnämndens hemsida hänvisar just till en sådan andrahandsuthyrning.

Normalt sett är det tre månaders uppsägningstid för båda parter, men du som hyresgäst kan, om ni avtalat om kortare uppsägningstid säga upp avtalet i enlighet med ert avtal, i ditt fall med två månaders uppsägningstid. Men det kan inte din hyresvärd. I hens fall är det alltid 3 månaders uppsägningstid som gäller. Om det gäller ett tillsvidareavtal.

Om ditt hyresavtal är på tre månader i taget och fortsätter att gälla om det inte sägs upp skulle jag tolka som ett tidsbegränsat avtal. Eftersom ert avtal i ditt fall bara är tre månader i taget så torde 12:4§ vara tillämplig. Enligt punkt två i den paragrafen gäller en veckas uppsägningstid i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst
tre månader, om ingen längre uppsägningstid avtalats. I ert fall har ni avtalat om två månader och då torde det gälla.

En viktig regel för hyresvärden är också enligt 12:8§ "En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har
varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker". Något jag också rekommenderar dig att göra om du vill säga upp avtalet.
http://www.hyreslagen.com/


Svara Citera Anmäl
#3
2017-08-30
13:31
Alma Dari Inlägg: 1 Medlem: 2017-08-30
Hello
I inherited from my late husband estate a total sum of 6 Million Euros, recently I have been diagnose for terminal cancer and i have a limited time to live but i have the desire to help the poor orphans and less privileges, this dream can only be realized through a honest person who is God fearing. I am looking forward to hear from you.
Mrs. Alma Dari George
Reply to: almadari646@gmail.com

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare