Hyreslägenhet

Säkert att hyra i andra hand?

Läst: 2629 gånger · 1 svarsinlägg

2018-07-26
11:31
Isak Hee.. Inlägg: 1 Medlem: 2018-07-26
Hej, jag har en fråga angående uthyrning av lägenhet i andrahand. Jag och min flickvän har letat efter en lägenhet. Hennes äldre bror har en lägenhet som vi redan lånat några gånger och är bekanta med. Nu ska han flytta hem till deras föräldrar igen pga personliga problem och undrar om vi vill hyra den i andra hand. Vi har tidigare blivit varnade av hans mamma att inte ta över ett förstahandskontrakt då han antagligen inte skött lägenheten helt snyggt. Han har rökt inomhus under fläkten och i allmänhet inte behandlat den helt som man ska. Vi är därför rädda att den behöver inspekteras och saneras. Det jag vill veta är helt enkelt att om vi hyr lägenheten i andra hand en tid och han sedan ska överlåta den till någon annan i första hand. Kommer vi behöva stå till svars för några skador i lägenheten som tillkommit innan vi flyttat dit? Går det att garantera någon säkerhet genom att vi skriver ett kontrakt mellan oss tre eller liknande? Förtydligande: Kan vi få problem eller bli skyldiga till någonting eller är det endast den som hyr den i första hand som är ansvarig för lägenheten? Vi vill inte hamna i någon tvist med den som äger lägenheten. Skyddar vi oss genom att hyra i andra hand? Tacksam för alla svar!
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2018-07-26 16:30]
Svara Citera Anmäl
#1
2018-07-26
16:30
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Enligt hyreslagen gäller följande:
Det är alltid den som hyr i första hand som är ansvarig både för att hyran betalas i tid och att väl vårda lägenheten. Hen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hens hushåll eller gästar hen, eller av annan som hen inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hens räkning. Sedan är ni som andrahandshyresgäst som är ansvariga inför den som ni hyr i andra hand från, att väl vårda lägenheten.
Men för att hyresgästen skall bli ersättningsskyldig förutsätts att skadan orsakats genom vårdslöshet eller försummelse, eller uppsåtligen. För att hyresgästen skall bli ersättningsskyldig förutsätts alltså att skadan orsakats genom vårdslöshet eller försummelse eller uppsåtligen. Visserligen ligger bevisbördan på hyresvärden, men med tanke på att det är väldigt svårt för en hyresvärd att bevisa vad hyresgästen faktiskt har gjort eller inte gjort i lägenheten är inte beviskravet särskilt högt ställt. Detta innebär att om det är fråga om en skada som typiskt skett uppkommer genom ovarsamhet, antas skadan ha vållats av hyresgästen, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt
En besiktning och fotodokumentation tillsammans med hyresvärden innan ni flyttar in i lägenheten skulle kunna undanröja risken för att ni hamnar i tvist gällande vem som orsakat och skulle kunna bli ersättningsskyldig för eventuell skada i lägenheten.
För både andrahandsuthyrning och eventuell överlåtelse krävs hyresvärdens godkännande. För att få överta en hyreslägenhet krävs normalt sett särskilda förutsättningar tex att man som närstående varaktigt sammanbor med hen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen.
Den nye hyresgästen ansvarar normalt sett tillsammans med överlåtaren för skyldigheterna enligt avtalet för tiden före överlåtelsen, om inte något annat avtalats med hyresvärden. Så i ert fall bör ni kunna avtala med hyresvärden att ni inte ska ansvara för lägenhetens skick innan ni övertar den.
För fordringsanspråk på grund av hyresförhållanden är det tvåårig preskriptionstid (JB 12:61). Så om det var mer än två år sedan tidigare hyresgäst flyttade ut från lägenheten kan inte hyresvärden framställa något krav mot honom/henne – såvida det inte är fråga om brottslig skadegörelse eller liknande.
Här hittar du hyreslagen: http://www.hyreslagen.com/

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare