Hyreslägenhet

Ersättning för buller

Läst: 449 gånger · 1 svarsinlägg

2019-04-18
07:55
lolo Inlägg: 7 Medlem: 2013-02-24
Tror det var i januari 2018 som min panna/vatmvattenberedare sprang läck. Fick nya grejer och med dem också massa oljud, bl.a knackningar i elementen. Man tittsde på det men visste inte vsd det berodde på så ingenting blev åtgärdat. Trots fortsatta påtryckningar gjordes inget utan man ignorerade mej istället. Tog därför kontakt med kommunen och efter det byttes pannan ut, tog bara 2 1/2 vecka efter kontaktdag. Kan jag kräva ersättning för de 14 månader som jag haft buller i lägenheten och vem vänder jag mej till isf (kommunalt bostadsbolag)?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2019-04-23 15:32]
Svara Citera Anmäl
#1
2019-04-23
15:32
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Hej Fastighetsägaren är skyldig att bistå med en bostad som klarar alla normer och riktvärden för normalt boende. Denne är också skyldig att stå för utredningar av inomhusklimatet och andra olägenheter i de bostäder hen hyr ut. Detta gäller även bullerutredning. Huruvida du har rätt att få ersättning för det oljud som din panna/varmvattenberedare orsakade beror på om oljudet var så allvarligt att det kan räknas som hinder och men i nyttjanderätten, utan ditt eget vållande. Detta regleras i hyreslagen 16 §, p. 3, där det står att reglerna om hyresnedsättning, skadestånd m.m. i 10-12 §§ även ska tillämpas om det uppstår hinder eller men för hyresgästen att nyttja sin lägenhet.

När det gäller hur mycket ljud och oljud som skulle kunna vara en sådan olägenhet kan man ta vägledning av de riktvärden som folkhälsomyndigheten och naturvårdsverket publicerat:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201413/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/

Kommer du inte överens med din hyresvärd kan du ta hjälp av hyresnämnden för medling, och i vissa fall även beslut i ärenden.
Läs mer här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

Hyreslagen hittar du i Jordabalken 12 kap
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jordabalk-1970994_sfs-1970-994


Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare