Profilsida för Britt-Marie

Kontodetaljer

Användarnamn:
Britt-Marie
Medlem sedan:
2016-03-07
Antal forumsvar:
8
Senast inloggad:
2019-03-14 13:28
Födelseår:
Kön:
Kommun:

Presentation

[Britt-Marie har inte skrivit in någon personlig presentation ännu]

Senaste inlägg av Britt-Marie

2019-03-14 13:34
Vår förening önskar att de medlemmar som har katt som får vistas utomhus utan tillsyn ska förse altandörren med en kattlucka, så att katten kan få tillgång till värme. Både av huma skäl och för att katten nte ska söka sig till andra lägenheter. Kattluckan medför en åvverkan på dörren. Undrar om någon vet vad lagstiftningen säger om vet vem som ska bära kostnaden för återställande av altandörren vid uträde ur föreningen.

[Innehållet redigerades senast 2019-03-14 16:57]

Visa svaret Anmäl
2016-09-27 17:00
i diskussionen Belysning
Vår förening har beslutat om att alla förråd ska kompletterras med en utelampa. Vid stämman var vi ense om att var och en skulle betala sin egna förbrukning förutsatt att man själv kunde välja att ha de påslagen eller inte. Senare har styrelsen beslutat. Lamporna skall kopplas till den allmänna beslysningen och följa de tidsintervaller som gäller för nattbeslysning men att var och en står för denna kostnad. Är det npgon som vet om det är ok att föreningen övevältrar en kostnad, som jag själv inte kan påverka. Eller borde denna kostnad ingå i månadsavgiften?

[Innehållet redigerades senast 2016-09-27 17:00]

Visa svaret Anmäl
2016-09-08 16:50
Hej Collin Har tidigare läst igenom de föreslagna sidorna och är fortfarande lika frågande. Avtalen i vår föreningen är inte utformade ännu. Stadgar möjliggör upplåten mark. Men mer specificeras inte. Om jag förstått saken rätt kan olika aspekter vägas in för beräkning av andelstal. Våra månadsavgifter är baserade på dessa, vilket medför att de radhuslägenheter som ligger på en gavel, betalar en högre månadsavgift än övriga, eftersom de förfogar över en större yta. Den fördelning som styrelsen föreslår medför att vissa lägenheter i samma storlek får en betydligt större yta (75 kvm för privat bruk) och gynnas därmed mer an andra. I min värld borde sådant vägas in. Utifrån bostadsrättslagens bestämmelser om att alla ska behandlas undrar jag om detta verkligen är ok.

Visa svaret Anmäl
2016-09-01 09:31
Vår förening kommer att godkänna att vi har mark med bostadsrätt med ett sidoavtal. Dock kommer den sammanlagda ytan att skilja mellan olika lägenheter som alla är i markplan. Vissa får mycket stora ytor, andra får mindre. Behövs andelstalen skrivas om två lika stora lägenheter av olika stora ytor. Vår styrelse hävdar också att den trappa som finns i anslutning till fastigheten skall ingå i uppgörelsen om mark med upplåten bostadsrätt. Trappan behövs för att kunna komma in genom ytterdörren. Är detta korrekt eller ska den alltjämt tillhöra fastigheten.

[Innehållet redigerades senast 2016-09-08 09:47]

Visa svaret Anmäl
2016-08-31 08:04
i diskussionen Markrätt
Det verkar som om stämman kommer att godkänna att vi har ett sidoavtal med mark med upplåten bostadsrätt. Dock kommer den sammanlagda ytan att skilja mellan olika lägenheter som alla är i markplan. Vissa får mycket stora ytor, andra får mindre. Behövs andelstalen skrivas om två lika stora lägenheter av olika stora ytor. Vår styrelse hävdar också att den trappa som finns i anslutning till fastigheten skall ingå i uppgörelsen om mark med upplåten bostadsrätt. Trappan behövs för att kunna komma in genom ytterdörren. Är detta korrekt eller ska den alltjämt tillhöra fastigheten.

Visa svaret Anmäl
2016-03-07 23:11
i diskussionen Markrätt
Tack för bra svar.

Visa svaret Anmäl
2016-03-07 23:10
i diskussionen Markrätt
Tack för bra svar. Kan man tvingad att ingå i sådan här uppgörelse. Föreningen är 25 år gammal.

Visa svaret Anmäl
2016-03-07 10:04
i diskussionen Markrätt
Vår styrelse i bostadsrättsföreningen vill att var lägenhet ( radhus i två plan) skall kompletteras med "markrätt". Vad innebär det för mig som lägenhetsinnehavare. Vilka rättigheter och skyldigheter har jag?

[Innehållet redigerades senast 2016-03-07 16:04]

Visa svaret Anmäl