Profilsida för Zeke

Kontodetaljer

Användarnamn:
Zeke
Medlem sedan:
2016-10-05
Antal forumsvar:
6
Senast inloggad:
2019-05-20 06:24
Födelseår:
Kön:
Kommun:

Presentation

[Zeke har inte skrivit in någon personlig presentation ännu]

Senaste inlägg av Zeke

2019-05-01 16:22
i diskussionen Rökkanal
Bor i en Brf bestående av radhus. När bostäderna byggdes fanns möjlighet att välja till en braskamin. En installerad braskamin ökar värdet på bostadsrätten. Nu vill styrelsen ändra våra stadgar och ta bort skrivning att rökkanal ingår i lägenheten. Utan rökkanal ingen braskamin!? I våra nu gällande stadgar står följande ”Till lägenhet räknas, lägenhetens väggar, golv och tak….., Rökgångar, glas och bågar…………”. Eftersom det står i gällande stadgar att rökkanaler ingår i lägenheten betyder det att underhållsansvar för rökkanaler skall hanteras på samma sätt som exempelvis ytterdörr och fönster? Dvs att lägenhetsinnehavaren ansvarar för rökkanalen inne i lägenheten och föreningen för rökkanalen utanför lägenheten? Nu vill styrelsen ändra i våra gällande stadgar och ta bort att ”Rökkanaler” ingår i lägenheten. Samtidigt vill man lägga till följande ”Där rökrör från braskaminer finns (trivsel ej uppvärmning) måste skötselavtal med föreningen tecknas - reparations och underhållskostnader betalas av bostadsrättshavaren. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavare skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad.”. I Bostadsrättslagen stå i 9 kap 16 § 1 st p 2, att om en lägenhet förändras krävs 2/3 majoritet samt godkännande av Hyresnämnden. Innebär att man tar bort rökkanalen en ändring av lägenheten som kräver 2/3 majoritet samt godkännande av hyresnämnden?

[Innehållet redigerades senast 2019-05-03 14:19]

Visa svaret Anmäl
2018-01-08 17:09
Bor i en Brf där vår ventilation slutat fungera. Det är en fläkt på taket till vår lägenhet som slutat fungera. Felet är anmält i november till föreningen, men är ännu ej åtgärdat. Boendemiljön är kraftigt försämrad med följd att det är dålig luft och lukt samt fukt i framförallt badrum + badrum/tvättstuga. Hur lång tid har föreningen på sig att åtgärda ett fel? Vad menas med ”skälig tid”? Kan jag själv, på föreningens bekostnad, anlita hantverkare som åtgärda felet?

[Innehållet redigerades senast 2018-01-08 17:09]

Visa svaret Anmäl
2017-08-03 14:32
i diskussionen Tvingad att hyra garage
Styrelsen i vår Brf har beslutat att att alla lägenheter skall kopplas till ett garage som varje lägenhet får betalningsansvar för. Behöver man inte garaget, flera boende saknar bil, får varje medlem själv hyra ut och kräva in hyra, alternativt betala 300.- mer i månaden (hyran för garage). I föreningens stadgar står att ”Avgiften avvägs efter andelstal”, inget nämns om garage. I bopärmen står att varje lägenhet har möjlighet att hyra ett garage. Kan verkligen styrelsen besluta om en obligatorisk höjning av avgiften med i dagsläget 300.-/månad för ett garage? Måste inte ett beslut om förändring av avgiften tas på stämman och innebära att man måste ändra föreningens stadgar?

[Innehållet redigerades senast 2017-08-10 13:42]

Visa svaret Anmäl
2017-06-29 20:08
Hej Vi bor i en Brf där det till varje lägenhet hör rätten att hyra ett garage. Behöver man inte garaget meddelar man styrelsen som har en kölista för de som vill hyra ett extra garage. Nu vill styrelsen ändra så att alla boende måste betala hyra för garaget och sedan själva ansvara för att hyra ut garaget om man inte behöver det. Man skall kunna hyra ut garaget till andra boende i föreningen och även till personer som inte är medlem i föreningen. Prissättning för uthyrning är fri. Garagen består av längor om 8 garageplatser och kommer man in i ett garage kommer man in i alla eftersom det inte finns några mellanväggar. Mina funderingar: Är det förenligt med regler för en ekonomisk förening att låta enskilda medlemmar hyra ut ”sina” garage till högstbjudande oavsett om man är medlem i föreningen eller inte? En ekonomisk förening är till för föreningens medlemmar, medlemmar som betalat för och har underhållsansvar för föreningens byggnader. Hur ser försäkringsfrågan ut för garagen om man hyr ut till ej medlemmar i föreningen? En kapitalstark hyresgäst (medlem eller inte medlem i föreningen) kan genom detta förfarande hyra alla garage som är lediga genom att erbjuda sig att betala högre hyra till de som inte behöver sina garage. Är detta förenligt med reglerna och tanken med en ekonomisk förening? Tacksam för svar och era synpunkter!

[Innehållet redigerades senast 2017-06-29 20:08]

Visa svaret Anmäl
2017-04-09 14:01
Bor i en bostadsrätt (radhus) som inte är 10 år gammalt. I samband med regnväder rann det in en ganska stor mängd vatten genom en yttervägg, vid ett hörn till ett fönster. Föreningen har gjort om plåtar vid fönstret och förbättrat tätningen och förhoppningsvis är felet åtgärdat. Det återstår nu att åtgärda en förstörd tapet samt möjligen skador på golvet. Vems ansvar är det att åtgärda tapetsering, föreningen eller vi? Borde inte felet falla inom den 10 åriga garanti som finns på fastigheter? Vi har inte på något vis kunnat påverka att det kommer in vatten genom en yttervägg. Har föreningen missat sitt underhållsansvar eller är det ett byggfel?

[Innehållet redigerades senast 2017-04-10 13:56]

Visa svaret Anmäl
2016-10-23 11:47
i diskussionen Hyra extra garage
Jag bor i en bostadsrätt och till varje lägenhet hör ett garage, men ibland kan man även hyra ett extragarage. Vi har under många år hyrt ett extragarage, men blev 2014 av med vårt extragarage. I samband med att vi blev av med extragaraget fick vi ett skriftligt löfte av styrelsen att vi stod först i kö för att hyra ett extragarage så snart garage blev lediga. I somras blev två garage lediga och vi utgick från att vi skulle få ett av dessa garage. Nu väljer styrelsen att ”lotta" ut garagen med motivering att "vi inte lämnat tillbaka ett tidigare hyrt extra garage”. Detta är helt främmande för oss och vi har både en skriftlig uppsägning av det tidigare hyrda extragaraget samt ett kvitto på att nycklarna lämnats tillbaka inom föreskriven tid. Ända sedan föreningen bildades har det funnits ett kösystem för extragarage. Ingen information om att föreningen ändrat reglerna finns tillgänglig. Till saken hör att många i styrelsen är nyinflyttade och naturligtvis också vill hyra ett extra garage. Jag har frågat styrelsen om vem som ”vann" utlottningen och fått besked att ett garage gått till en av de nya i styrelsen. Vem som fått garage två vill man ej säga. Är detta verkligen ok, vi känner att vi blivit särbehandlade eftersom vi har ett skriftligt löfte sedan ca 2 år att vi skall få hyra nästa lediga garage! Vi måste nu hyra ett extra garage ca 6 km från vår bostad till betydligt mycket högre kostnad jämfört med att hyra ett extra garage i föreningen. Kan vi begära ersättning från styrelsen för våra merkostnader?

[Innehållet redigerades senast 2016-10-26 14:05]

Visa svaret Anmäl