Profilsida för komikerklubben.se

Kontodetaljer

Användarnamn:
komikerklubben.se
Medlem sedan:
2009-05-15
Antal forumsvar:
8
Senast inloggad:
2011-03-11 17:28
Födelseår:
1952
Kön:
Man
Kommun:
Stockholm

Presentation

Ledamot sedan 1997, kassör de senaste 4 åren Liten privat BRF med självförvaltning

Senaste inlägg av komikerklubben.se

2011-03-09 11:47
i diskussionen Upplysningsplikt
Förening ombildad 2007. Driftskostnaden som betalades över årsavgiften bokfördes i ÅRL på ett diffust sätt av förvaltningsbolaget. Exempelvis gjorde man inga avsättningar för räntekostnader m m. över årsavgiften, vilket medförde att man efter två år redan låg en hel årsavgift back på det balanserade resultatet. Revisorn noterade detta men gjorde ingen övrig kommentar till det. Man beslutade om en 5% höjning av årsavgiften för 2011 när det i själva verket saknas 43% för att klara ett års verklig kostnad. Medlemmen med den största lägenheten har tydligen insett vad som händer och är nu den första som säljer till acceptpris. Vilket i och för sig innebär en vinst med 45%. Dessutom säljer denne en årlig skuld på 15% av vad föreningen gått/går back med. Man tar av sina lån för att betala driftskostnaderna och låter framtida medlemmar stå för fiolerna. En fråga som inställer sig: Ifall denne som nu säljer är medveten om det jag skrivit ovan, är det då bedrägligt att undanhålla köparen denna information? Informationen innebär ju att man köper en eskalerande skuld!

[Innehållet redigerades senast 2013-03-25 15:28]

Visa svaret Anmäl
2010-12-09 11:32
i diskussionen golvvärme
Sällan det är fel på slingan. Oftast är det instrumentet/termostaten. En ny kostar ca. 300:-. Kontakta en elektriker så ordnar denne detta för en överkomlig kostnad.

Visa svaret Anmäl
2009-11-11 23:09
Frågan om ansvarsfrihet är betydelselös utan en polisanmälan i de fall där detta är adekvat. Finns inget sådant adekvat behov är det bara en markering. Välja ny styrelse kan man ändå göra, med eller utan ansvarsfrihet beviljad.

Visa svaret Anmäl
2009-08-24 10:30
i diskussionen Säljarens skyldigheter
Jag håller fullständigt med bohem i allt men vill gärna göra ett förtydligande angående detta, "Hittar du fel nu så blir det för det första inget problem att bevisa att det är ett fel som fanns från början och som inte du har orsakat." [br]Du har tagit över allt ansvar från förre ägaren i och med att du skrev under kontraktet, så även om du kan bevisa att du inte orsakat problemet så spelar just detta ingen roll, i den mån ansvaret inte är föreningens utan BRHs. Men som bohem säger, det är skönt att veta hur allt ligger till för sin egen skull. Då kan man också planera för ingrepp som måste göras, i god tid.

[Innehållet redigerades senast 2009-08-24 10:32]

Visa svaret Anmäl
2009-07-01 17:43
i diskussionen dränering
Lika viktig är Berts slutfras "Fråga någon som jobbar med fuktskador och fuktutredningar vad de anser för att få det bästa utlåtandet om det verkligen är nödvändigt. Inte sådana som gör jobbet." Det finns kvalificerade besiktningsmän för allt.

[Innehållet redigerades senast 2009-07-01 17:44]

Visa svaret Anmäl
2009-06-10 15:32
i diskussionen dränering
Har ni börjat dränera hus lär ni kunna kräva att alla dräneras enligt likhetsprincipen.

Visa svaret Anmäl
2009-06-01 11:17
i diskussionen Skatteuttaget för boende
Kommunala avgiften gäller endast bostäderna och skattemyndigheten räknar om taxeringsvärdet vid beskattningen så det blir detsamma som vad 1200:-/lgh är för 0,4%. Det är alltså en omräkning man gör för att den kommunala avgiften skall stämma med 0,4% av taxeringsvärdet. Men taxeringsvärdet som sådant är fortfarande detsamma (kan vara bra ifall staten vill ta ut någon annan avgift som baseras på taxeringsvärdet). Man har också höjt taxeringsvärdet på lokaler ca. 2,3 gånger tidigare värde och beskattar dessa med 1%. Man glömmer lätt att även reavinstskatteräntan är en skatt på boendet. För varje uppskjuten miljon tar staten 5000:- i ränta per år just nu och flaggar för att denna räntesats kan höjas. Detta medförde i vår förening att det reala totala skatteuttaget för bostäderna fördubblades. Jag misstänker att även i er förening är det samlade skatteuttaget från medlemmarna högre efter "reformen". Sanningen är, att detta i själva verket är en fördelningspolitisk reform där man lägger ansvaret på BRFrnas styrelser eller förvaltare. För ifall man fortsätter att fördela den kommunala avgiften på samma vis som man fördelat fastighetsskatten tidigare, efter andelstal, så får de med större lgh, d v s. barnfamiljerna, dra en ännu större kostnad för den kommunala avgiften än de 1200:-/lgh. Detta minskar dessutom rörligheten på BRF marknaden vilket sänker värdeökningen på era BRFer. Med annalkande inflation och ökade låneräntor är det sannolikt att värdet snarare minskar. I större omfattning ökar nu värdet på de dyrare villorna. Man tar från barnfamiljerna och ger till miljonärerna. Men detta är politiska frågor och var och en kan ju ha vilken politisk åsikt den tycker är bra.  Men i sak, att barnfamiljerna subventionerar miljonärerna, är ingen åsikt det är en faktisk realitet.

[Innehållet redigerades senast 2009-06-01 11:17]

Visa svaret Anmäl
2009-05-15 12:22
i diskussionen Bostadsutskottet nedlagt
Bostadsutskottet är ju nedlagt i Riksdagen och civilutskottet har tagit över. Tyvärr innebär detta att en av Sveriges största branscher både vad gäller omsättning och arbetstillfällen är satt på undantag. Det finns nu heller ingen myndighet som kan övervaka att BRFr sköts på ett tillfredställande sätt utan bristen på insyn medför istället att många människor "luras" av egenmäktiga styrelser eller genom okunskap/bristande information. Detta gäller både för dem som redan bor och för dem som köper/säljer. "De senaste åren har antalet klagomål kring boendefrågor till de kommunala konsumentvägledarna legat på drygt 20.000 per år, enligt Konsumentverkets siffror, vilket gör det till Sveriges största konsumentproblem"  som visar att detta är inte bara ett reellt problem utan också en samhällelig brist. Krav måste ställas på våra politiker att de inrättar en myndighet som kan fungera som ARN för boende. Det vill säga, som kan granska hur styrelser sköter sina åligganden, hur årsredovisningar sköts så inte exempelvis avskrivningen av fastigheten används till löpande drift eller bestickning och mutor förekommer. Och efter utredning/granskning kunna rekommendera BRFr att rätta till missförhållanden, anmäla till allmänt åtal eller sätta upp på en "svart lista" för eventuella köpare att ta del av. Man kan tycka att mycket av detta borde medlemmarna själva kunna ta itu med, med hjälp av redan existerande myndigheter. Tyvärr råder stor okunskap och ovilja till att stöta sig med sina grannar. Styrelser har ofta stor förmåga att hindra insyn från medlemar och det finns en organiserad motkraft från de som idag kontrollerar bostadsrättsmarknaden. Detta genom bland annat i föreningen ej boende styrelseledamöter. Dessa ledamöter, vilka genom sin anställning i moderbolaget, har till uppgift att tillgodose sina uppdragsgivares behov (HSB, SBC & Riksbyggen) vad det gäller att sälja in tjänster och konsultuppdrag. Den enskilda människan har små möjligheter att tackla dessa redan organiserade krafterna. Av dessa ovanstående anledningar anser jag att Krav måste ställas på våra politiker att de inrättar en myndighet som kan fungera som ARN för boende.

[Innehållet redigerades senast 2009-05-15 12:24]

Visa svaret Anmäl