Profilsida för Marin

Kontodetaljer

Användarnamn:
Marin
Medlem sedan:
2017-06-21
Antal forumsvar:
1
Senast inloggad:
2017-06-30 08:28
Födelseår:
Kön:
Kommun:

Presentation

[Marin har inte skrivit in någon personlig presentation ännu]

Senaste inlägg av Marin

2017-06-30 08:33
För dem som gjort frivilligt kapitaltillskott har det blivit en allt annat än lysande affär. Det har visat sig vara svårt att vid försäljning få full kompensation för kapitaltillskottet. Orsaker härtill: Den ringa förekomsten av frivilligt kapitaltillskott har gjort det svårt för både köpare och mäklare att rätt värdera lägenheter med frivilligt kapitaltillskott. Lägg därtill en ofta torftig och delvis missvisande presentation i ÅR Ursprungligen motiverades frivilligt kapitaltillskott med skattemässiga fördelar. Med dagens låga räntor har det argumentet nästan helt försvunnit. Bostadsrättsföreningar lånar till väsentligt lägre räntor än privatpersoner. Även om räntorna skulle stiga markant från nuläget är det ingalunda säkert att vi får behålla ränteavdragen i deras nuvarande form. Slutligen. Vi kan förvänta oss att läget blir ännu sämre för alla när bostadsrättsutredningens förslag om ökade avgifter för att täcka avskrivningar implementeras.. De avgifter som tas in kan inte användas för amortering utan måste användas för att bygga upp en finansiell reserv. Det är knappast i någons intresse. I vår bostadsrättsförening diskuterar vi nu att möjliggöra för medlemmarna att få tillbaka sina frivilliga kapitaltillskott. Pågår likartade diskussioner i andra bostadsrättsföreningar? Är det någon förening som faktiskt gjort återbetalning eller kommit långt i lösningen av de praktiska frågorna? Finns det någon som i dagsläget talar sig varm för frivilligt kapitaltillskott? Vill egentligen inte de flesta komma ur det - framför allt inför en försäljning?

[Innehållet redigerades senast 2017-06-30 08:37]

Visa svaret Anmäl