Profilsida för Eepa

Kontodetaljer

Användarnamn:
Eepa
Medlem sedan:
2009-09-09
Antal forumsvar:
8
Senast inloggad:
2009-11-12 15:27
Födelseår:
Kön:
Kommun:

Presentation

[Eepa har inte skrivit in någon personlig presentation ännu]

Senaste inlägg av Eepa

2009-11-12 15:28
Tack!

Visa svaret Anmäl
2009-11-07 08:52
Nu blir jag hoppfull igen. Men hur gör vi? Vem på Skatteverket kan ge det beskedet? Vi har ringt två gånger och fått samma svar. Det går inte. Handläggarna tvekar inte en sekund om hur lagen ska tolkas: "13 c §  Som hushållsarbete räknas inte  1. arbete som enbart avser  installationer eller service på  maskiner och andra inventarier  vid tillämpningen av 13 a eller  13 b §,  2.  arbete för vilket försäkrings-  ersättning lämnats,  ..." "Skälen för regeringens förslag" ... "Särskilt om arbete för vilket bidrag eller annat stöd m.m. lämnats"  "Förutsättningarna är här desamma som för hushållsarbete, dvs.  den som har fått bidrag eller annat stöd från stat, kommun eller landsting  för en åtgärd som utgör ROT-arbete kan inte få skattereduktion för  samma åtgärd. Samma villkor gäller den som har fått försäkringser-  sättning för en åtgärd. Skattereduktionen för ROT-arbete avser endast  arbetskostnaden. Det är alltså bidrag, stöd eller försäkringsersättning för  ett visst arbete som utgör hinder för att arbetet i fråga också ska kunna ge  rätt till skattereduktion. I den mån t.ex. ett bidrag särskilt anger att det  endast avser kostnad för material finns det således utrymme att räkna  arbetet som ROT-arbete. Regeringen anser däremot att om annat bidrag,  stöd eller försäkringsersättning lämnats för en del av arbetskostnaden bör  inte någon del av arbetet räknas som ROT-arbete."                          

[Innehållet redigerades senast 2009-11-07 08:54]

Visa svaret Anmäl
2009-11-04 10:00
Hej igen. Vi renoverar vårt badrum efter en vattenskada och är missnöjda med resultatet. Försäkringsbolaget hänvisade oss till en firma som helentreprenad. Den firman har i sin tur anlitat andra firmor för att utföra delar av jobbet. Arbetet började i juni. För några veckor sedan kom kaklet upp - och i våra ögon sitter det ojämnt. I fönster och dörrnisch blir det tydligt. Vi köpte ett kakel som var något dyrare än standard. När vi såg resultatet hade vi lika gärna kunna ta det billigare standardkaklet - eftersom det i alla fall inte ser särskilt bra ut. Vi hade föredragit ett jämnt sittande standardkakel. Idag skulle duschväggarna upp och en av hantverkarna borrar fel i kaklet. Han erbjuder sig att laga. Så innan badrummet ens är invigt kommer det att se ut som vi har flyttat duschväggen. Alternativt byter han ut kakelplattorna med hål, men då riskerar han att skada våtskyddet och att det måste göras om. Vi vill gärna ha tillbaka vårt badrum så fort som möjligt - inte vänta flera månader till.  Innan felborrningen hade vi tagit upp med firman att vi ville ha avdrag för att kaklet sitter ojämnt. De föreslog 5000. Vårt förslag var att de ska dra av merkostnaden för det finare kaklet (+ kostnaden för merarbetet som det innebar att sätta upp 10x10 och 10x20 istället för 15x15), drygt 8000. Var vi hamnar vet jag inte. Nu kom felborrningen till... Den totala slutsumman kommer att sluta på över 100.000, vi får inte många kronor från försäkringsbolaget och inget rot-avdrag eftersom det är ett försäkringsärende. Vad är rimligt att kräva för avdrag?  Hur kommer lagningen att se ut om några år? Kommer slarvet att påverka priset på huset om vi vill sälja om ett par år? Hur ska vi förhålla oss? 

[Innehållet redigerades senast 2009-11-10 11:53]

Visa svaret Anmäl
2009-11-04 09:10
Vi har fått samma besked som ni från Skatteverket - inget rot-avdrag om försäkringsbolag är inblandat.

Visa svaret Anmäl
2009-10-25 09:30
Jobbet är i full gång. Kan företaget neka att göra rot-avdraget? Kan vi i så fall söka rot-avdrag själva? (Har hört att det ska finnas en övergångsregel) Eepa

Visa svaret Anmäl
2009-10-22 22:21
Hej Vi fick en vattenskada i vårt 40 år gamla badrum, som vi planerat att renovera om ett par år. Nu fick vi ta itu med det på engång och kontaktade försäkringsbolaget (TryggHansa). Av dem fick vi höra att vi kunde få rotavdrag för de delar som inte var kopplade till skadan. De hänvisade oss till en firma (totalentreprenör) som gav ett kostandsförslag (avskrivningslista), vi accepterade och de började riva. När vi sedan pratade rot-avdrag med dem fick vi veta att vi inte kunde få det, men de tyckte ändå att vi gjorde en bra affär eftersom vi hade asbest i kakelfogar och tak och den kostsamma saneringen täcks av försäkringen.  Nu börjar vi tvivla på om vi fattade rätt beslut. För bland annat avsloppsgroda, värmegolv och vattenrör betalar vi fullt. Varför kan vi inte få rot-avdrag för de delarna? Borde inte företaget kunna skilja på det som hör till försäkringsskadan och inte? Kan vi göra något nu?  Undrar Eepa

[Innehållet redigerades senast 2009-11-12 09:31]

Visa svaret Anmäl
2009-09-10 17:28
Tack för svar. Eepa

Visa svaret Anmäl
2009-09-09 07:57
Hej Vi renoverade i våras och vår snickaren anlitade en målare. När jobbet var klart tyckte snickaren att målaren själv skulle fakturera för sin del av jobbet, "eftersom han har eget företag". Det visade sig att målaren ville ha mer än det dubbla än det som angetts i snickarens kostnadsförslag. Målaren kom inte heller med någon riktig faktura. Vi bad honom räkna om och återkomma med en riktig faktura, eftersom vi vill kunna utnyttja rot-avdraget. Vi har efter det ringt honom två gånger och han har sagt att han ska komma - men inte gjort det. Nu har det gått fyra månader sedan jobbet avslutades. Vet någon vad som gäller? Senast jag pratade med honom ville han att vi skulle skriva på kvittot att jobbet var gjort och betalt innan den 1 juli - så att han själv skulle slippa problem med att ansöka om rot och för att han skulle få rätt i sin bokföring. Kan det bli ett problem för oss när vi ansöker om rot-avdrag. Hur länge kan han dröja med att fakturera? Det är jobbigt att vänta - vi vet ju inte riktigt vad slutbeloppet hamnar på. Vad händer om ROT-avdraget tas bort och han fortfarande inte har fakturerat - vad gäller då. Vet någon – eller har någon tips på vart man kan vända sig? Eepa

[Innehållet redigerades senast 2009-09-09 15:05]

Visa svaret Anmäl