Profilsida för saintus

Kontodetaljer

Användarnamn:
saintus
Medlem sedan:
2010-06-08
Antal forumsvar:
12
Senast inloggad:
2011-10-23 10:56
Födelseår:
Kön:
Kommun:

Presentation

[saintus har inte skrivit in någon personlig presentation ännu]

Senaste inlägg av saintus

2011-10-23 09:47
Vi har exakt samma problem i vår nyproducerade lägenhet i ny fastighet. Vårt rör går dock i vardagsrumsväggen som delar hall/förråd/vardagsrum och kök. Avloppet hörs i hela lägenheten. Säljaren skickade dit ÅF för att göra ljudmätningar. Då boendet är klassat som ljudklass B visade det sig att ljudet översteg detta. Säljaren vill åtgärda genom att förstärka väggen + sätta dit isolermatta runt röret. Det sistnmända är ok men det förstnämnda gör vår vägg tjockare och det vill vi ha ersättning för. Där har vi nu en tvist. Försök anlita någon att mäta upp ljudnivåerna och be att få VVS-ritningar från säljare/förening så att du ser hur röret är draget och varifrån det orsakas för att kunna göra kontrollerade ljudmätningar. Mvh Richard

[Innehållet redigerades senast 2011-10-23 09:48]

Visa svaret Anmäl
2011-09-21 13:24
Tack för svar! Vi kommer få en vägg förstärkt på båda sidor med ca 3 cm och sedan ska allt återställas till hur det såg ut innan. Men faktum kvarstår, det är en förändring. Utgår man från Köpeskillingen dvs kan vi säga att vi vill ha 5 % i ersättning av bostadesn värden eller utgår man från det faktiska felet oavsett bostadens värde så att säga ?

Visa svaret Anmäl
2011-09-19 21:54
Vi köpte en nyproducerad lägenhet i oktober 2009. Anmälde ett dolt fel 1 månad senare som fortfarande inte är åtgärdat. Nu har vi gått med på att få det åtgärdat men på ett sätt som gör att lägenheten inte längre är i avtalsenligt skick. Dvs man vill förändra ytskikt och förstärka väggar etc för att minska ljudet från ett avloppsrör. Vi tycker vi ska ha ersättning för ett sådant ingrepp, plus 2 år vi stått ut med detta och den eventuella värdeminskning det kan innebära beroende på vilka estetiska förändringar detta kommer att medför. Vem kontaktar man för att få hjälp med att bedöma en rimlig ersättning ? Vi har sagt till säljaren att inte göra några åtgärder innan vi kommit överens om ersättning. Obs! Vi kräver alltså inte skadestånd för att inte felet blir avhälpt utan för att det blir avhjälpt på ett sådant sätt att vi upplever att lägenheten försämras. Finns det några schablonbelopp att utgå ifrån ? Är 5-10 % av köpeskillingen för högt ? Tar man överhuvudtaget hänsyn till köpeskillingen eller bedömar men "skadan" lika oavsett priset på lägenheten ? Tacksam för all hjälp.

[Innehållet redigerades senast 2011-09-22 08:06]

Visa svaret Anmäl
2011-06-14 14:59
Problemet är just vad godtagbart innebär. Är det godtagbart att en vägg görs t ex 1 meter tjockare ? Knappast. Är det godtagbart att den görs 4 cm tjockare ? För oss är det nej i båda fallen. Varför ska vi förändra lägenheten för ett fel vi inte råder över och inte heller blivit erbjudna ersättning för efter att det är åtgärdat.

Visa svaret Anmäl
2011-06-14 14:54
Tack för svar! Men har vi rätt att få ersättning för att deras avhjälpande medför förändringar i ytskiktet i lägenheten (tjockare väggar, ser estetiskt konstigt ut etc etc). Det är en principfråga. Vi har inte köpt lägenheten av föreningen utan av HSB Bostad. Vårt köpekontrakt är med dem.

Visa svaret Anmäl
2011-06-14 08:27
Vi har i en nyproducerad bostadsrätt oljud från avloppsrör som alla är överens om måste åtgärdes eftersom det inte uppnår Ljudklass B i hela lägenheten. Tvisten handlar om åtgärdsförslaget från entreprenören som förutom att klä in röret i ljuddämpningsmatta (bra) bl a vill bygga på 2 nya gipsskivor på befintlig 5 meter lång, rumsavdelande vägg på ena sidan och partiellt på andra sidan som utgör hallen (dåligt).   Vi gillar inte detta av två skäl: Vi vill inte göra väggarna tjockaer i vardagsrummet och låta vår lägenheten inte längre vara likvärdig andra. Den ligger redan mycket nära en glasaltandörr och vi vill inte trycka fram väggen mer. Dels vet vi inte om det löser problemet eftersom man redan tidigare misslyckats med en åtgärd. Slutligen undrar vi om vi har rätt till ersättning för detta då lägenheten inte längre blir i avtalsenligt skick efter åtgärden ?   Jag vet att entreprenören har rätt att åtgärda på billigast och bästa sätt för dem men inte på bekostnad av att förändringen blir "synlig" hos de boende väl ? Det är en sak att reparera något trasigt och efter åtgärden ser man inget på utsidan, mot att göra väggar tjockare som estetiskt kan förändra planlösningen oavsett det blir mindre än 1 kvm.

[Innehållet redigerades senast 2011-06-14 10:00]

Visa svaret Anmäl
2010-12-15 20:27
Tack för svar. Jag tolkar det som att vårt påstående om max två reparationsförsök på samma fel alltså inte riktigt stämmer ? I så fall har vår anlitade jurist fel.   Vi kan på förhand visa att det finns brister i åtgärdsförslag två som gör att vi inte tror detta löser vårt problem. Men ingen lyssnar på detta eftersom säljaren anlitat byggare som vi inte har direkt kontakt med och som entreprenadjuridiskt är de som ska rätta felet. Det står inte i åtgärdsrapporten varför eller på vilket sätt detta kommer att minska ljudet så pass mycket att Ljudklass B uppfylls.

Visa svaret Anmäl
2010-12-03 14:36
Har köpt en nyproducerad bostadsrätt. Inom en månad anmälde vi att vi stördes av avloppsljud (spolning/dusch) innifrån vägg mellan hall/vardagsrum. Visade sig vara ett avloppsrör från huvudbadrummet 4 våningar ovanför som går genom vår smala vägg och ej är isolerad. De övriga våningarna hör inget för vi har vår på bottenvåningen och röret böjer sig 90 grader och går åt sidan hos oss så vi tar emot fallhöjden.   Hur som helst. Ljudklass B uppfylls inte i mätningar i v-rum och sovrum. Åtgärd 1 har genomförts = misslyckande. Problemet kvarstår. Åtgärd två är på gång men vi motsätter oss den pgr av att den är bristfällig och påverkar vår planlösning negativt (2 nya gipsväggar ska sättas upp bl a).   Vår jurist säger att enligt köplagen så får högst 2 åtgärdsförsök tolereras sedan har vi inge skyldighet att låta säljaren åtgärda en tredje gång. Vi borde alltså om de misslyckas nu kunna kräva prissänkning el. dyligt.   Stämmer detta ?

[Innehållet redigerades senast 2010-12-15 15:35]

Visa svaret Anmäl
2010-07-04 19:00
Hej igen ! Nu har entreprenören via säljaren återkommit med ett lösningsförslag som både vi själva innan och efter att ha anlitat egen besiktningsman bedömer inte är tillräckligt för att råda bot på ljudstörningarna. Dock kanske entreprenören kommer undan med att decibel värden går under gränsvärdet för Ljudklass B lägenhet i och med detta. Men det kommer fortfarande tydligt höras att vatten rinner genom väggen samt ljudet från själva röret som "skallrar". Ingreppet kräver bl a en nytt lager gipsvägg i vardagsrummet. Måste vi gå med på att låta dem fixa det på just deras sätt bara för att de själva bedömer det som billigast och trots att det går emot förslagen från vår besiktningsman ? Vi vill inte att de går in och härjar och förändrar planlösningen om problemet ändå inte försvinner. HSB menar att vi inte har rätt till ersättning för deras ingrepp pgr av störningar och stök eller för att golvytan ändras med mindre än 0,5 kvm. Har vi rätt att få ersättning för väggar som vi målat själva, måttbeställda lameller etc som måste tas bort pgr av detta ?

Visa svaret Anmäl
2010-06-09 21:07
Hej! Tack för svar igen. Jo det är solklart ett dolt fel vi har i dagsläget enligt kriterierna. Och jag förstår att ett dolt fel inte kan bli dolt om vi påtalar det för en framtida köpare. Det jag säger är att vi inte vill påtala detta eftersom detta kommer att vara värdesänkande och därför vill vi ha rejäl kompensation för det redan nu så att vi kan påtala det för en framtida köpare. Det vi oroar oss för är att man mildrar ljudet något men att det fortfarande hörs tydligt och sedan nöjer sig med det. Har vi då ändå rätt till ekonomisk ersättning i form av avgiftsminskning eller reglering på köpesumman ?

Visa svaret Anmäl
2010-06-09 09:42
Tack för svaret. Min bedöming är att det är solklart att det är ett dolt fel vi har på lägenheten idag och därmed borde vi kunna begära prisavdrag. Särskilt när de själva säger att de förmodligen inte kan åtgärda felet så att ljudet helt försvinner. Naturligtvis vill vi inte upplysa en framtida köpare om detta fel om det finns kvar, såvida vi inte fått rejält prisavdrag.

Visa svaret Anmäl
2010-06-08 21:32
Vi flyttade in i en helt nyproducerat bostadsrätt såld av HSB och byggd av Skanska i oktober 2009. Strax felanmälde vi att vi kunde höra ljud av rinnande vatten från spolning, dusch och tvätt samt mekaniska rasselljud från avloppsrör som går genom en tunn gipsvägg mellan vardagsrum och hall, centralt placerad i lägenheten. Detta ljud hör vi oavsett vart i vår 3:a vi befinner oss.   Avloppsröret härstammar från fjärde våningens femrummare (som har två badrum) och vi bor på nedre botten.   Vi tycker inte det är normalt och verkar också vara ensamma i huset (85 lägenheter) om att ha detta problem. Efter flera månader ljudbesiktigar först HSB och konstaterar att det låter lite väg högt men Skanska vill göra en egen besiktning och skickar dit ÅF. Dessa kommer också förvisso fram till att gränsvärden verkar ha överskridits. I maj kommer första personen från Skanska och tittar på problemet. Bryter upp "trumman" i förrådet och hallen och konstaterar att utrymmet verkar ha varit för smalt för att ha dubbla gipsskivor och att det därför inte är konstigt om det hörs. Dessutom går inte röret vertikalt ned genom vår vägg utan svänger 90 grader och går 1,5 meter åt sidan innan det går ned i marken. Fallhöjden från fjärde våningen förstärker därmed ljudet samt att det är ihåliga betongblock mellan tak och grannens golv. Hur som helst. En första provisorisk åtgärd gjordes med att försöka lägga lite gips runt det smala utrymmet och lägga isoleringsull. Effekten blev knappt märkbar och det hörs nästan lika tydligt och kraftigt ändå. Deras andra förslag är att lägga på en ytterligare gipsskiva på vardagsrummsväggen (4,5 m lång) för att dämpa ljudet. Mina frågor kring detta är följande: 1) Vi tror inte det löser problemet så pass mycket att det är värt det besvär det medför. Elektriker och målare ska kallas in och sedan görs ju faktiskt en liten men principiell minskning av vardagsrummets storlek (minst 16 mm). Enligt HSB har vi inte rätt att kräva ersättning för detta då det är under 0,5 kvm inverkan. Kan det stämma ? Det verkar också som att man avtalat bort i HSB:s bostadspapper om att ingen ersättning utgår för "besvär" i samband med garantiåtgärder från entreprenören. 2) Vi vill att man hittar en annan isoleringslösning med kanske andra isoleringsmaterial. Har kolla på nätet och det finns sk "mattor" man kan linda runt rören m.m. Att dra om den blir väl för dyrt och enligt papperen verkar det som att Skanska då inte behöver göra någon åtgärd. 3) Taktiken verkar vara att göra vad som helst för att precis hamna under gränsvärdena vid en ljudmätning oavsett det hela beror på byggfel eller slarv. Jag vill ha detta utrett. Har vi något att säga till om där ? Till sist är vi mest oroliga för att vi har ett dolt fel vi i framtiden tvingas överföra till en potentiell köpare och vi vill inte ta ansvar för en sådan sak. Kan vi begära att de dämpar ljudet så mycket det går utan större inverkan på lägenheten (och därmed ändra våra förutsättningar för köpet) SAMT att begära prisavdrag eftersom lägenheten är behäftad med ett fel som grannlägenhetern med samma bostadsyta saknar ? Hur stort skulle i sådana fall ett sådant belopp vara ? Det bör väl en oberoende mäklare kunna bedöma. Enligt vår uppfattning är det tveklöst så att felet är av en karaktär som inte ryms inom köparens undersökningsplikt då detta inte varit rimligt att upptäcka vid köp. Vi känner oss som vanligt små i förhållande till HSB som förvisso kommer att försöka få detta åtgärdat via Skanskas garanti men vad har vi för realistiska förväntningar att kräva ? Om vi inte får ersättning, kan vi i värsta fall häva köpet eller anses felet inte tillräckligt allvarligt ? Vi vill gärna bo kvar men vill ju skydda vår investering. Tacksam för alla råd

[Innehållet redigerades senast 2010-06-09 18:11]

Visa svaret Anmäl