Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2009-10-20 10:33
Det är helt riktigt att alla medlemmar i föreningen skall behandlas lika, så om du måste acceptera ett mindre förrådsutrymme än alla andra medlemmar, så skall du ifrågasätta detta.

Visa svaret Anmäl
2009-10-19 12:42
i diskussionen Är det lagligt?
Normalt sätt är hyresvärden ansvarigt för underhållet i lägenheten. Vissa saker som t ex byte av glödlampa är något som räknas som normal förbrukning och som hyresgästen själv får byta. Om man istället vill låta hyresvärden göra det åt en så får man betala för den tjänsten som det förväntas att var och en själv utför. Avlopp och slangar är normalt sätt något som hyresvärden ansvarar för och då bör de ej ta betalt för det som faller under normalt underhåll. Om man som hyresgäst har ett onormalt slitage eller av vårdslöshet orsakar en skada så blir man ersättningsskyldig. Specialregler i studentbostäder kan förekomma och om man vill pröva deras skälighet kan man vända sig till hyresnämnden. På Visa svaret Anmäl
2009-10-19 11:44
Om det inte i er upplåtelse eller i era stadgar finns reglerat något om förråd så är det svårt att kräva att få behålla det exta förrådet ni fick då ni köpte grannlägenheten. Om styrelsen hävdar att det av principiella skäl är ett förråd till varje lägenhet och att de har rätt att välja vilket de skall ha rätt att återtaga, så är kanske detta en fråga som bör utredas och beslutas om på en extrastämma, som man har rätt att kräva om minst 10 % av medlemmarna begär det.

Visa svaret Anmäl
2009-10-12 14:57
i diskussionen Ockerhyra/inneboende
Följande svarade jag på en likande fråga i detta forum: Hej! Liksom vid andrahandsuthyrning skall konsumenten betala en skälig hyra. Vid inneboende kan det vara rimligt att man betalar hyran för sin del av lägenheten enligt det kvadratmeterpris som kontraktshavande hyrsgästen betalar + tillägg för tillgång till toalett och kök, om så är fallet. Om du upptäcker att du har betalat för mycket i hyra, vänd dig till hyresnämnden. Då kan du ha rätt att få dina pengar tillbaka. Se gärna till att du har ett kontrakt, där det står vad som ingår i hyran (till exempel värme, el, bredband) Även uppsägningstiden bör finnas med.

Visa svaret Anmäl
2009-10-01 13:44
Självklart skall ordföranden efterfölja både era stadgar och bostadsrättslag samt i tillämpliga delar lag om ekonomisk förening. Bestämmelser för hur en bostadsrättsförening skall ledas följer dels av bestämmelserna i bostadsrättslagen Visa svaret Anmäl
2009-10-01 13:33
i diskussionen Stadgar
Självklart skall styrelsen efterfölja både era stadgar och bostadsrättslag samt i tillämpliga delar lag om ekonomisk förening. Bestämmelser för hur en bostadsrättsförening skall ledas följer dels av bestämmelserna i bostadsrättslagen lagen (http://www.bostadsrattsnamnden.se/ och/eller hyresnämnden Visa svaret Anmäl
2009-10-01 09:22
i diskussionen vattenskada
För att kunna svara på frågan måste man först veta om du bor i hyrhus, bostadsrättsförening eller i egen fastighet. När vattenskada är konstaterad beror det sedan på var den är vilken åtgärd som behöver göras och vem som är ansvarig, beroende på boendeform.

Visa svaret Anmäl
2009-09-11 14:08
i diskussionen student/inneboende
Hej! Liksom vid andrahandsuthyrning skall konsumenten betala en skälig hyra. Vid inneboende kan det vara rimligt att man betalar hyran för sin del av lägenheten enligt det kvadratmeterpris som kontraktshavande hyrsgästen betalar + tillägg för tillgång till toalett och kök, om så är fallet. Om du upptäcker att du har betalat för mycket i hyra, vänd dig till hyresnämnden. Då kan du ha rätt att få dina pengar tillbaka. Se gärna till att du har ett kontrakt, där det står vad som ingår i hyran (till exempel värme, el, bredband) Även uppsägningstiden bör finnas med.

Visa svaret Anmäl
2009-09-09 15:05
En konsumentfordran från en näringsidkare gentemot en konsument preskriberas efter 3 år. Har det inte skett preskriptionsavbrott (att ni fått faktura eller någon påminnelse) så skall ni hävda att fordran är preskriberad efter 3 år. Krav ni får inom 3 år skall ni betala till den part ni har avtal med. Har ni en snickare med totalentrepenad så är det snickaren som bör fakturera er för målning enligt det avtal ni har (muntligt eller skriftligt), oavsett om målaren har egen firma eller ej. Om ni själva ingått avtal med målaren så skall ni betala målaren enligt "gängse prisberäkningssätt för motsvarande tjänst", om ni inte kommit överens om annat pris. Mer om hantverkstjänster och prisberäkningssätt kan du läsa på konsumentverkets hemsida

Visa svaret Anmäl
2009-09-08 11:30
Hyran bestäms utifrån den så kallade bruksvärdesprincipen. Det betyder att ett allmännyttigt (kommunalt)bostadsföretag får ta ut hyror motsvarande självkostnaderna i företaget. Därefter fördelas "hyresuttaget" mellan olika bostadsområden och lägenheter efter bruksvärdet. Bor du i ett privatägt hyreshus spelar kostnaderna ingen roll. Då fastställs hyrorna efter en jämförelse med i första hand motsvarande lägenhet i det kommunala bostadsföretaget på orten. Hyran får inte vara mycket högre än den hyra som gäller för liknande lägenheter i din kommun. Om du anser att den nya hyran är för hög kan du vända dig till hyresnämnden och få hyran prövad. Hyresnämnden ska då fastställa hyran till ett så kallat "skäligt belopp". Hyresnämnden hittar du här Visa svaret Anmäl
2009-09-07 15:47
i diskussionen mäklararvoden
För budgivning gäller följande: Mäklaren måste alltid vidarebefordra bud. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren, även om buden inte lämnas på det sätt som bestämts. Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning skall väljas bort; det kan inte mäklaren göra. Mäklaren behöver inte ge en spekulant möjlighet att bjuda över någon annans bud. Det är säljaren som helt bestämmer över budgivningen och därför har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lämnat bud. Men oftast ligger det i säljarens intresse att mäklaren låter spekulanterna höja sina bud.  

Visa svaret Anmäl
2009-08-25 13:03
i diskussionen Trä i köksfläktkanalen
Om mäklaren har sagt åt dig att den överlämningsbesiktning som anticimex gjort åt dig skulle vara tillräcklig för att du skall ha uppfyllt din undersökningsplikt, och överlämningsbesiktningen inte omfattade varken elinstallationer, VVS-installationer, ventilation eller rökgångar, så låter det som om mäklaren givit dig vilseledande information och något du skulle kunna ställa mäklaren till ansvar för. Mäklaren ansvarar nämligen för att ge dig korrekt information gällande din undersökningsplikt. Har han inte gjort det, och det orsakar dig kostnader så borde du kunna kräva mäklaren på skadestånd för de merkostnader du får pga hans felaktiga information. Kontakta gärna fastighetsmäklarnämnden för att utröna huruvida mäklaren har brustit i sin omsorg om dina intressen. Du når dem på  

[Innehållet redigerades senast 2009-08-25 13:12]

Visa svaret Anmäl
2009-08-25 11:51
i diskussionen Hyreshöjning
I en bostadsrättsförening så är det styrelsen som fastställer årsavgiften om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ändring av insatsen skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. Föreningen har rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten. Höjningen skall alltså motsvara den ökade kostnad som föreningen fått för den löpande verksamheten. Du kan läsa mer om bostadsrätt och kostnader på följande länk http://www.omboende.se/sv/Kopa...

Visa svaret Anmäl
2009-08-25 10:19
i diskussionen Hyreshöjning
Handlar det om en höjning av årsavgiften till din bostadsrättsföreningen eller handlar det om en hyra du betalar som hyresgäst i en bostadsrättsförening?

Visa svaret Anmäl
2009-08-21 14:28
Normalt sett är garantin ett avtal mellan de två avtalsparter som ingått avtalet. Dvs tidigare ägare och den entrepenör som utfört arbetet och utfäst garantin. Samma sak gäller med reklamationsrätten. Det är bara den ursprungliga konsumenten som anlitat entrepenören som kan utöva reklamationsrätten gentemot entrepenören. Det är inget som automatiskt övertas av nya ägaren. Detta under förutsättning att man inte från början ingått ett avtal med entrepenören som säger att garanti- och/eller reklamationsrätten övertas av nya ägaren.

Visa svaret Anmäl
2009-08-19 16:04
Köparen har  enligt lag undersökningsplikt. Kraven på denna undersökningsplikt har i domstol ställts så högt att en köpare i praktiken måste anlita sakkunniga besiktningsmän inom varje besiktningsområde (byggnadsteknik, elinstallationer, VVS-installationer, rökgångar), för att anses ha fullgjort sin undersökningsplikt. De fel och brister som köparen kan upptäcka vid en noggrann besiktning  är inte dolda fel. Det är endast dolda fel som säljaren ansvarar för. Om det undermåligt lagda taket är ett dolt fel så får du ställa dina krav på att antingen få taket renoverat på ett fackmässigt korrekt sätt eller att säljaren ersätter dig för de kostnader du får för att reparera eller ersättta det undermåliga taket. Det blir då de köprättsliga  reglerna som finns i jordabalken och i köplagen som gäller. Säljaren har rätt att kräva att antingen takläggaren åtgärdar de brister som taket har, eller, om det finns särskilda skäl, (t ex att takläggaren saknar fackkunskap för att rätta till felen) kräva ekonomisk ersättning för de merkostnader han får för att låta annan hantverkare rätta till felen på taket. Skulle det uppkomma en tvist mellan dig och en privat säljare kan du pröva ärendet i tingsrätten. Det är alltid den som ingår avtalet med hantverkaren som blir betalningsskyldig gentemot hantverkaren. Se till att det finns ordentligt skriftligt avtal. Använd gärna RO-formuläret som finns under ingången bygga och att anlita hantverkare. Där finns också annan matnyttig information inför att anlita hantverkare. http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Renovera-/Anlita-hantverkare-/  Medlemsorganisationen Villaägarna har en utmärkt service både vad gäller juridisk rådgivning och byggnadsteknisk sådan. Att bli medlem där, för att kunna ta del av deras service är ofta väl investerade pengar. Du når dem på Visa svaret Anmäl
2009-08-19 15:30
i diskussionen Trä i köksfläktkanalen
Köparen har  enligt lag undersökningsplikt.  Kraven på denna undersökningsplikt har i domstol ställts så högt att en köpare i praktiken måste anlita sakkunniga besiktningsmän inom varje besiktningsområde (byggnadsteknik, elinstallationer, VVS-installationer, rökgångar), för att anses ha fullgjort sin undersökningsplikt. De fel och brister som köparen kan upptäcka vid en noggrann besiktning  är inte dolda fel. Det är endast dolda fel som säljaren ansvarar för. Huruvida trä i fläktkanalen är att betrakta som ett dolt fel beror alltså på om det är något som en besiktningsman borde upptäckt eller ej. Beroende på detta får du ställa dina krav antingen på den privatperson som sålt huset till dig, och då är det de köprättsliga reglerna som finns i jordabalken och i köplagen som gäller, eller får du ställa dina krav till besiktningsmannen, om besiktningsmannen gjort ett undermåligt arbete och inte uppmärksammat dig på att det var ett fel i fläktkanalen då det där fanns trä. En tvist mellan dig och en privat säljare kan du pröva i tingsrätten. en tvist mellan dig och en besiktningsman kan du pröva i allmäna reklamationsnämnden. På    

Visa svaret Anmäl
2009-07-09 09:27
i diskussionen Värme i golvet
På elsäkerhetsverkets hemsida hittar du svar på vad du får och inte får göra inom elområdet. http://www.elsakerhetsverket.se/ Även på elinstallatörernas hemsida finns information om vad du själv kan göra hemma och vad du måste anlita fackman för. Visa svaret Anmäl
2009-06-25 15:17
Om förrådet ingår i upplåtelsen ansvarar du för förrådet, i annat fall ansvarar föreningen för förrådet. Läs också noga om det i era stadgar finns något reglerat gällande förråden.  

Visa svaret Anmäl
2009-06-18 11:14
i diskussionen Välja hustillverkare
Bra information och länkar till bla vad olika entrepenadformer innebär hittar du på denna webplats under ingången bygga nytt och entrepenadform http://www.omboende.se/sv/Bygg... Huruvida företaget har många reklamationer eller inte kan du kontrollera om du ringer till allmäna reklamationsnämndens registratur och dels kollar anmälningar och dels hur det gått i ärenden. Be också att få referenter som du kan kontakta, för att få deras erfarenhet av företaget. En kontroll hos kronofogden för att se så att inte företaget har obetalda fordringar eller att det på annat sätt finns tecken på ekonomiskt obestånd är också bra. Och viktigast av allt är att noga gå igenom kontraktet, läsa allt det finstilta, ställa frågor och se till att allt finns på pränt. Även vitesbelopp om det blir förseningar.

Visa svaret Anmäl