Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2015-02-18 10:18
Som fasighetsköpare kan du klaga på dolda fel till säljaren. Detta om felet visar sig inom 10 år. Du kan kräva avdrag på köpeskillingen eller ett skadestånd för kostnaderna att åtgärda felet. För att konstatera om det är ett dolt fel ska det ha funnits där redan när du köpte huset och det ska inte ha kunnat upptäckas vid en noggrann besiktning. Felet ska dessutom inte vara sådant att du skulle ha kunnat räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Vad jag förstår har ni anlitat en besiktningsman och om besiktningsmannen borde ha upptäckt felet eller riskkonstruktionen, men inte noterat detta i besiktningsdokumentet, skulle ni kunna rikta era skadeståndsanspråk genetmot besiktningsmannen. Detta under förutsättning att den besiktning ni beställde också skulle omfatta en undersökning av tak och vind. Du kan läsa mer om dolda fel på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ och om besiktning här: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Besiktning/

[Innehållet redigerades senast 2015-02-18 10:19]

Visa svaret Anmäl
2015-02-09 10:06
Har du bestridit en felaktig faktura så är det nu din förening som får välja om de accepterar ditt bestridande eller om de väljer att gå vidare, antingen till inkasso, och/eller till Kronofogden. Så länge du bestrider en faktura får du ingen betalningsanmärkning, men skulle du förlora tvisten i tingsrätten kan det tillkomma kostnader. Är man osäker på huruvida man har rätt i sak, kan man istället betala faktuarn och meddela att man betalar "under protest" för att sedan kräva tillbaka de pengar man ansett att man betalat på felaktiga grunder. Som du beskriver det är ni enligt era stadgar ansvariga för donen i er lägenhet. Om era gamla don motsvarade de krav som föreningen ställer på don, eller om det inte fanns något annat skäl till att byta dem nu i samband med att man justerade ventilationen så kan man ifrågasätta varför era byttes o varför ni måste betala för nya om de gamla motsvarade kraven. Visserligen kan en förening ta på sig ett större underhållsansvar än man har enligt stadgarna, men då kan det krävas en stadsgeändring. Om din förening vill byta något som du normalt sett har underhållsansvar för så kan de inte göra det mot din vilja. Om det är korrekt att ni var tvungna att byta don och att ni är betalningsskyldiga för dem kan ni kräva att få se specifikation för vad de är de kräver er på betalning för.

Visa svaret Anmäl
2015-01-06 11:50
i diskussionen Ommålning fasad
Enligt konsumenttjänstlagen ska en näringsidkare samråda med o ta tillvara konsumentens intresse o även i vissa fall avråda. Som fackkunnig bör en näringsidkare ta reda på vad det är för underlag o råda konsumenten att välja material som fungerar ihop. Om konsumenten väljer material eller teknik som inte funkar ihop bör en fackkunnig näringsidkare avråda.

[Innehållet redigerades senast 2015-01-08 16:55]

Visa svaret Anmäl
2014-12-15 16:57
i diskussionen Tvättmaskin
Ja under förutsättning att hyresvärden utrustat din lägenhet med tvättmaskin och det är ett fel på den.

Visa svaret Anmäl
2014-12-12 15:28
i diskussionen Tvättmaskin
Om tvättmaskinen ingår i din hyreslägenhet så är det din hyresvärd som är ansvarig för att den fungerar såsom förväntas. Är det något fel på den ska felet åtgärdas utan kostnad för dig, såvida det inte är du som hanterat den på ett felaktigt sätt. Problem med dålig lukt i tvättmaksin är tyvärr ett vanligt förekommande bekymmer utan att det skulle behöva betyda att det är ett ursprungligt fel på maskinen. Skulle doften ha andra orsaker än fel på maskinen eller avlopp så kan man prova med att köra en maskin på hög temperatur och tillsätta citronsyra eller ättika. Fler tips hittar du här: http://www.radron.se/artiklar/sa-far-du-bort-sur-lukt-i-kladerna/

[Innehållet redigerades senast 2014-12-12 15:29]

Visa svaret Anmäl
2014-11-26 14:47
i diskussionen Överlåtelseavgift HSB
Överlåelseavgift är en administrativ avgift som tas ut av säljaren eller köparen när en bostadsrätt överlåts. Enligt bostadsrättslagen får föreningen ta ut en sådan avgift under förutsättning att det står i stadgarna. Den bör bara motsvara de kostnader som föreningen har för det administrativa arbetet kring en överlåtelse. I stadgarna ska det stå hur avgiften räknas ut. Enligt förarbetena till bostadsrättslagen anses 2,5% av ett prisbasbelopp som en rimlig kostnad. Om det är HSB som på uppdrag sköter föreningens ekonomi har jag svårt att se att du på den grunden kan låta bli att betala överlåtelseavgiften om man för övrigt har stadgat att det får tas ut en överlåtelseavgift samt dess storlek, och den är rimlig.

Visa svaret Anmäl
2014-11-26 14:04
Enligt Stockholms brandförsvar gäller följande: I garage får man förvara sådant som direkt tillhör bilen som till exempel en uppsättning däck eller en reservdunk bensin. En fastighetsägare kan självklart ha strängare regler om vad som får förvaras eller inte. http://www.storstockholm.brand.se/foretag/fastighetsagare_och_bostadsrattsforeningar/fragor_och_svar_2/forvaring_och_brandfarlig_vara_1/3673e2d8-9559-4ac9-a6c8-f8fed9195338_1

[Innehållet redigerades senast 2014-11-26 14:04]

Visa svaret Anmäl
2014-11-18 12:57
i diskussionen Stängning av förråd.
Om inget avtalats mellan dig och föreningen gällande det förråd som du haft din moppe i, och det inte heller står något i ditt hyres- eller upplåtelseavtal gällande förrådet du har moppen i så, har jag svårt att se att du ska kunna kräva att få ett nytt förråd till din moppe, eller kräva att få rusta upp det utdömda förrådet. Du får ställa en fråga till föreningen om det skulle kunna finnas någon möjlighet att man ordnar med säkra förvaringsutrymme till era mopeder. Detta är dock inget som en bostadsrättsförening eller privat fastighetsägare är skyldiga att göra.

Visa svaret Anmäl
2014-11-18 12:19
Det bästa är väl att tala om för grannen att det är viktigt att hen lämnar korrekt information beträffande huset. Skulle det visar sig finnas dolda fel, sådana som man inte, trots en ordentlig undersöknning skulle kunna upptäcka, eller särskilda utfästelser som inte stämmer, så kan det ju få ekonomiska konsekvenser för din nuvarande granne.

Visa svaret Anmäl
2014-10-30 16:15
Om ni har rätt att få dörrarna flyttade utan kostnad beror på vad som avtalats beträffande djupet och vad ni med fog borde kunnat förutsätta. Finns det något vedertaget standarddjup och vad är isåfall detta? Ni verkar ju ha fått olika besked i frågan från inredningsdesignern i förhållande till leverantörer. På nätet anger olika leverantörer olika "standardmått" allt från 44 cm och uppåt.

Visa svaret Anmäl
2014-10-30 16:00
Normalt sett är det föreningen man köper en bostadsrätten av och det är till föreningen man skall reklamera dolda fel, alltså sådana du inte trots en nogrann undersökning kunnat upp täcka innan köpet. Vid nyproduktion har man dock inte särskilt stor, om ens någon, möjlighet att undersöka objektet innan köpet genomförs. Huruvida den dåliga ljudisoleringen är ett fel eller inte kan det förmodligen behövas en ordentlig undersökning för att konstatera. Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Du hittar dem här:http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/buller/ Det finns särskilda akustikkonsulter man kan anlita för att få störningen konstaterad. Störningar från grannar regleras bland annat i bostadsrättslagstiftningen samt ordningslagen. I de fall fastigheten är ny ska man vända sig till stadsbyggnadsnämnden i kommunen som är den myndighet som har tillsyn över fastigheternas konstruktion och beskaffenhet, men den som är ansvarig för att det är en sund boendemiljö är fastighetsägaren. Du får ta upp frågan med styrelsen i din bostadsrättsförening. Det är sedan deras ansvar att utreda ärendet. Om de inte tar sitt ansvar vänder du dig till hyresnämnden. Om störningen bedöms vara så allvarlig att den utgör ett "men i nyttjanderätten" kan det bli frågan om en nedsättning av avgiften.

Visa svaret Anmäl
2014-10-29 14:06
Den som vägras inträde i föreningen efter att ha köpt en bostadsrätt har en månad på sig att överklaga beslutet till hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan sedan överklagas till Svea hovrätt. Det är bara köparen och inte du som säljare som kan överklaga föreningens beslut. Du kan läsa mer om detta på följande länk http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

[Innehållet redigerades senast 2014-10-29 14:14]

Visa svaret Anmäl
2014-10-17 13:41
i diskussionen Dolda fel
Det du kan reklamera till säljaren är sk. dolda fel, dvs sådana du inte trots en noggrann undersökning inte kunnat upptäcka och som inte heller är förväntade, med tanke på husets ålder, konstruktion eller den information du fått. På följande sida hittar du mer info om dolda fel, vad som räknas som sådana och vad man kan göra om man upptäcker dem.http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ I första hand får du vända dig till säljaren med din reklamation. Om ni inte kan komma överens om hur problemet ska lösas så får ni låta tingsrätten pröva tvisten. Eftersom du kan få stå för kostnaderna om du inte vinner målet, så är det bra att i förväg ha kollat med sitt försäkringsbolag vilket rättsligt skydd du har. På villaägarnas hemsida finns också bra info gällande dolda fel och andra problem man kan råka ut för som bostadsägare. Om man blir medlem hos dem har man också tillgång både till deras juridiska och tekniska kompetens och kan få förslag på jurister man kan anlita som kan boendejuridiken. www.villaagarna.se

Visa svaret Anmäl
2014-10-07 11:33
I samtliga tvister mellan en bostadsrättshavare och en förening har man möjlighet att ansöka om medling via hyresnämnden enligt 7§ Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19730188.HTM#P7 Detta under förutsättning att din förening accepterar ett medlingsförsök. Du kan alltså ansöka om medling hos hyresnämnden. Läs mer här: http://hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

Visa svaret Anmäl
2014-10-06 16:57
Om det inte står något om uppsägningstid i ditt hyresavtalet så är det tre kalendermånader som gäller för uppsägning. Det här gäller dock bara om du har hyrt din lägenhet i minst tre månader. Detta oavsett om du känner någon som vill överta din lägenhet. Sen kan ni naturligtvis komma överens om att någon du känner får överta ditt kontrakt inom din uppsägningstid, men inget din hyresvärd måste acceptera. Hen får ju hyra ut till vem hen vill efter det att ditt kontrakt blivit uppsagt och avslutat i enlighet med de regler som finns i Jordabalken 12 kapitlet: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm

[Innehållet redigerades senast 2014-10-06 16:59]

Visa svaret Anmäl
2014-08-18 16:06
Om lägenheten från början varit utrustad med gasspis och den fungerar så har jag svårt att se att du skulle kunna kräva att din hyresvärd (bostadsrättsföreningen) skulle bekosta din avinstallation av gas. Detta under förutsättning att det inte är föreningen som kräver att din gas ska avinstalleras.

Visa svaret Anmäl
2014-08-18 16:02
Jag har svårt att se att du kan kräva att elektikerna erbjuder dig samma pris som man tidigare erbjudit bostadsrättshavarna vid ett tidigare tillfället. Förmodligen är det billigare per lägenhet ju fler lägenheter företaget arbetar i. Om ni inte i förväg kommit överens om priset har de däremot inte rätt att debitera er mer än ett skäligt pris för arbetet enligt de regler som finns i konsumenttjänstlagens 36§. Om man kommer överens om pris i förväg så är det fri prissättning.

Visa svaret Anmäl
2014-08-12 11:47
i diskussionen Problem med hantverkare
Om du bor i en kommun som erbjuder konsumentvägledning rekommenderar jag att du tar kontakt med konsumentvägledaren i din kommun. Du hittar kontaktuppgifter på följande sida: http://www.konsumentverket.se/Vagledning--kontakt/ Normalt sett brukar man inte faktureras för den tid som en hantverkare tar lunch. Då utför de ju inget arbete åt dig. Däremot är det inte nödvändigt att de tar ledigt 60 minuter för lunch. En arbetsdag brukar oftast omfatta 8 timmars arbete och har du avtalat om 4,5 dagars arbete borde du kunna utgå från att en arbetsdag =8 timmar.

Visa svaret Anmäl
2014-08-01 10:48
Om det är föreningen som på en stämma beslutat om en ombyggnad så borde föreningen ha möjlighet att justera andelstalet för att finansiera ändringen av lägenheten. Det kan då innebära att avgiften stiger för att andelstalet ändras. Ofta är det ju andelstalen som bestämmer hur man fördela kostnaderna på ett rättvist sätt och speglar hur föreningens investeringar och kostnader är spridda på bostadsrättshavarnas lägenheter. Om en medlem i föreningen ändrar sin bostad såsom som du beskrivit, med egna medel och med föreningens tillåtelse, så har jag svårt att se att föreningen skulle ha möjlighet att ändra avgiften till en högre med hänsyn på den ökade ytan. Medlemmarna i föreningens ska ju bära de gemensamma kostnader som föreningen har på ett rättvist sätt, och om inte föreningen får utgifter eller merkonstnader för ombyggnaden eller driften har jag svårt att man skulle kunna ta ut en sådan avgift. Men kontrollera i era stadgar vad det där står beträffande på vilken grund era avgiften är bestämda.

[Innehållet redigerades senast 2014-08-04 15:24]

Visa svaret Anmäl
2014-07-31 10:04
i diskussionen Problem med hantverkare
Har du inte avtalat om att du ska ha kopia på de kvitton som hantverkaren fått då de köpt in material så kan du inte kräva detta. Då ska du betala ett enligt branschpraxis skäligt belopp för det material hen köpt in åt dig. Du ska självklart inte betala för annat material än just det som köpts in åt dig, och har hen köpt verktyg på din bekostnad så borde du få verktygen efter slutfört arbete. I annat fall får hantverkaren själv betala för dem. Något att tänka på är att en hantverkare alltid gör ett visst påslag då de köper in material åt dig. Det är oftast inte samma pris som hen betalar i butiken som hen tar betalt av dig.

Visa svaret Anmäl