Profilsida för Collin

Kontodetaljer

Användarnamn:
Collin
Medlem sedan:
2009-01-09
Antal forumsvar:
394
Senast inloggad:
2018-11-30 15:14
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Västerås

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av Collin

Konsumentvägledare
2018-11-30 13:30
Hej, Det finns liknande frågor i forumet, du kan förslagsvis läsa under denna tråd kring störningar. Om det kan vara till någon hjälp att komma vidare i frågan. Länk: https://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=2575&rp=1#reply_1

Visa svaret Anmäl
2018-11-11 20:38
i diskussionen Rätt att bygga staket?
Hej, Om ni inte kommer överens och man vill gå vidare kan man bostadsrättshavare få en del tvister med en bostadsrättsförening rättsligt prövad antingen av hyresnämnden, bostadsrättsnämnden eller av tingsrätten. Observera att bostadsrättsnämndens beslut inte är bindande utan vägledande, precis som om man vänt sig till ARN,, Allmänna reklamationsnämnden. Jag föreslår att du kontaktar respektive part för mer information om vad de kan göra och hur det fungerar i fall det skulle bli aktuellt. Hoppas att ni kan komma vidare i frågan så ni kan komma överens. Länkar: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/bostadsrattsnamnden Hyresnämnden: http://www.hyresnamnden.se/ Domstolen: http://www.domstol.se/

[Innehållet redigerades senast 2018-11-11 20:44]

Visa svaret Anmäl
2018-11-08 16:16
Hej, Det är svårt med ljud och dessa skalor. Försök för en dialog med föreningen. I vissa fall kan även miljö och hälsa i kommunen där du bor vara behjälpliga. Kontakta kommunens växel och be att få prata med miljö och hälsoskyddsförvaltningen eller motsvarande inom kommunen och tala om att det gäller inomhusklimat i boende. Du kan läsa mer om ljudnivåer inomhus under denna länk: https://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Buller-/ Du har en tråd i forumet från tidigare som du också kan läsa under: https://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=2550&rp=1#reply_1 Hoppas att ovan hjälper dig att komma vidare i dina funderingar.

[Innehållet redigerades senast 2018-11-08 16:18]

Visa svaret Anmäl
2018-11-05 10:39
i diskussionen Rätt att bygga staket?
Hej, Är marken upplåten med bostadsrätt bör mig veterligen en medlem få sätta upp staket. Hur det förhåller sig framgår i upplåtelseavtalet. Läs mer under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/sa-regleras-nyttjandet-av-marken Jag tycker att du ska kontakta byggnadskontoret i din kommun för alla frågor om bygglov. Du kan läsa mer om staket under denna länk, Boverkets webbplats: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/

[Innehållet redigerades senast 2018-11-05 10:48]

Visa svaret Anmäl
2018-10-18 09:43
Kortfattat kan man säga att en säljare ska upplysa om de fel som föreligger och som han känner till och en köpare har undersökningsplikt. Vad jag förstår var detta inget fel som förelåg nu utan var åtgärdat. Sedan brukar man prata om så kallade dolda fel. Jag föreslår att du läser mer under nedan länkar. Undersökningsplikt: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Undersokningsplikt/ Dolda fel: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Läs avtal och frågelista och alla eventuella papper du har i samband med överlåtelsen, tex frågelistan mm. Läs med om frågelistan under denna länk: http://www.maklarsamfundet.se/fragor-och-svar/fragelistan Vilket ansvar en säljare har för dolda fel framgår av jordabalken, främst av 4 kap 19 §. Länk: https://lagen.nu/1970:994 Tvister om eventuella fel i fastighet är ofta komplicerade frågor. Mitt förslag är att du börjar med att själv ta kontakt med säljare och rikta de eventuella anspråk du anser att du har rätt till. Om ni inte kommer överens och du vill gå vidare kan du eventuellt behöva anlita ett ombud som jobbar med den här sortens frågor, dvs fel i fastighet, du kan då kontakta din hemförsäkring och kontrollera om du kan få hjälp med del av kostnad för detta genom försäkringen.

[Innehållet redigerades senast 2018-10-18 10:01]

Visa svaret Anmäl
2018-08-27 21:05
Hej! Är det ett fel i lägenheten nu? Om du har upptäckt ett pågående fel nu så rekommenderar jag dig att reklamera till säljaren Läs gärna mer under denna länk, som ett exempel: http://www.maklarsamfundet.se/fel-i-fastighetbostadsratt För att ett fel ska betraktas som dolt i en bostadsrätt krävs följande kriterier, klicka på länken för att läsa mer: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

[Innehållet redigerades senast 2018-08-27 21:11]

Visa svaret Anmäl
2018-07-04 14:44
i diskussionen Rättigheter som boende?
Hej! Nedsättning av årsavgiften fungerar inte på samma sätt som nedsättning av hyran för en hyresrätt. Man kan få nedsättning av årsavgiften, men mig veterligen måste man då visa att föreningen har varit vårdslös på något sätt, man har annars generellt sätt inte rätt till nedsättning som i en hyresrätt, det är som sagt skillnad. Du kan läsa mer om detta under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/skada-betyder-inte-lagre-avgift Jag rekommenderar dig att börja med att skriftligen påtala till styrelsen i BRF det du skriver om ovan, dvs att du anser dig bli störd i ditt boende av byggandet. Styrelsen bör sedan utreda detta genom att undersöka hur det förhåller sig och vid behov genomföra en dialog med de som bygger. Mig veterligen har många föreningar reglerat i föreningens trivselregler eller motsvarande vad som gäller vid renovering, tillexempel vilka tider på dygnet det är tillåtet att renovera mm. Du kan även fråga styrelsen om detta.

[Innehållet redigerades senast 2018-07-04 14:51]

Visa svaret Anmäl
2018-07-04 14:31
i diskussionen Vägglöss
Hej! Om du inte får gehör ifrån styrelsen i din BRF kan du vända dig till Miljö och hälsa, eller motsvarande i kommunen där du bor. Ett exempel på fastighetsägarens ansvar kan du läsa tex. på Stockholms stads webbplats, länk: http://foretag.stockholm.se/Regler-och-ansvar/Fastighetsagare/

[Innehållet redigerades senast 2018-07-04 14:33]

Visa svaret Anmäl
2018-06-19 10:09
i diskussionen Hyreskontrakt
Hej, Jag uppfattar ditt inlägg som att det är en pågående tvist. Jag föreslår därför att du kontaktar Hyresnämnden de kan lämna allmän information om hyreslagstiftningen och om annan lagstiftning som berör frågor som kan tas upp i Hyresnämnden. I en tvist mellan en hyresgäst och hyresvärd dvs när parterna inte själva lyckas komma överens, så kan hyresnämnden medla i tvisten. Förfarandet är kostnadsfritt. Kontakta nämnden direkt för mer information. Länk: http://www.hyresnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2018-06-18 15:54
i diskussionen Hyresvärden
Hej! Mig veterligen finns inget krav att en hyresvärd måste meddela hyresgästerna om en förestående försäljning. Däremot efter försäljning är utförd behöver du få information om vem som är ny hyresvärd och kontaktuppgifter till denne, man har som hyresgäst i stora drag rätt att få veta "vem som man har hyresavtalet med och betalar hyran till". Har du frågor eller kommer i tvist med Hyresvärden kan du i vissa frågor vända dig till Hyresnämnden och kostnadsfritt få hjälp. Se denna länk för kontaktinformation: http://www.hyresnamnden.se/

[Innehållet redigerades senast 2018-06-18 15:56]

Visa svaret Anmäl
2018-05-29 19:23
Hej! Jag förmodar att den nyinflyttade grannen har haft en dialog med föreningens styrelse i frågan, på något sätt då uppförande av balkong "inte är något man som medlem bara gör själv". Jag tycker du ska kontakt styrelsen och fråga, tex så har en styrelse ansvar för att i god tid meddela om arbeten som behövs göras på fastigheten och att dessa kan ske utan större olägenheter för medlemmarna, dvs störa så lite som möjligt. Försök ta reda på vad som ligger bakom till att de inte haft längre framförhållning än en vecka. Det kanske finns någon anledning kanske tom någon akut åtgärd som behöver göras omgående? Annars kan jag nog sluta mig till att en veckas varsel inte är att betrakta som god tid. Hoppas att det löser sig till det bästa.

Visa svaret Anmäl
2018-05-08 15:31
i diskussionen Skjutdörrsgarderober
Hej, För att ett fel ska klassas som dolt krävs att tre kriterier är uppfyllda. Läs gärna mer om dessa kriterierna under denna länk: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

[Innehållet redigerades senast 2018-05-08 15:35]

Visa svaret Anmäl
2018-05-02 13:16
Hej igen, Läs gärna mer under denna länk, den skriver lite mer specifikt om detta. Bostadsrättsföreningar har vad som brukar kallas för fastighetsägaransvar och föräldrar har ansvar för sina barn, kallat tillsynsplikt. Man skulle kunna tänka sig att en lösning skulle kunna vara att bostadsrättsföreningen reglerar ett tillstånd av montering av flyttbar pool och studsmatta etc. i ett avtal. I ett avtal kan man villkora tillståndet med exempelvis skyddsnät på studsmatta och att en flyttbar pool övertäcks när den inte används eller tömmes osv. På detta sätt kan man kanske mötas. Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/blog_posts/studsmatta-och-pool-vem-ansvarar-59521

[Innehållet redigerades senast 2018-05-02 13:17]

Visa svaret Anmäl
2018-04-17 19:12
i diskussionen Överlåta förråd
Hej! En annan aspekt i det hela skulle kunna vara att även om du själv i dagsläget inte har behov av ett förråd så kanske förhållandena ändras. Att du själv får behov av ett förråd i framtiden. Eller om du någon gång ska sälja bostadsrätten så kan det kanske vara en fördel att det finns ett förråd? Så som redan skrivits i ovan inlägg, att hyra ut kan kanske vara en bra lösning.

[Innehållet redigerades senast 2018-04-17 19:43]

Visa svaret Anmäl
2018-04-17 18:54
Hej! Vi har en lag som heter Folkbokföringslagen, den reglerar vart man ska vara skriven. Grundregeln mig veterligen är att man ska vara skriven/folkbokförd där man är bosatt, där man spenderar sin dygnsvila, dvs sover. Det är Skatteverket som har hand om folkbokföring och alla frågor gällande det. Så jag föreslår att du kontaktar Skatteverket direkt med din fråga. Det finns även en kort film på deras hemsida som förklarar det mesta kring folkbokföringen: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing.4.18e1b10334ebe8bc800039.html Andra saker som kan vara aktuella att ta hänsyn till kring folkbokföringsfrågan kan vara tex om du har en hemförsäkring, kanske kräver den att du ska vara skriven på försäkringsstället/adressen för att den ska gälla? Det kan absolut vara värt att kolla upp villkoren med ditt försäkringsbolag, om du har en hemförsäkring.

[Innehållet redigerades senast 2018-04-17 19:05]

Visa svaret Anmäl
2018-03-16 13:40
Hej! Antar att du läst mitt inlägg enligt ovan. Kan förtydliga genom att komplettera med att du kan läsa mer även under denna länk, där hittar du bland annat Boverkets byggregler, BBR, där du kan läsa mer om vilka krav som gäller när du renoverar köket: https://www.omboende.se/sv/Bygga1/Koksplanering-/ Mig veterligen som jag förstått det, så är det inget "skallkrav" att det måste finnas en ho om köksön har spishäll. Dock har jag fått uppfattning att man av säkerhetsskäl rekommenderar detta starkt. Kontakta Boverket om nuvarande gällande regler, vid nybyggen kan även kanske kommunens byggnadsavdelning eller motsvarande tala om vad som gäller kring detta.

[Innehållet redigerades senast 2018-03-16 13:47]

Visa svaret Anmäl
2018-02-16 09:59
i diskussionen Rätt till förråd
Hej, Det finns som jag ser det tyvärr inget enkelt svar på din fråga. Någon särskild lagreglering finns inte kring denna fråga. Jag kan inte heller säga exakt vad som avses med "ett förråd" som du efterfrågar. Man skulle kanske kunna tänka sig att man jämför de olika förråden medlemmarna har tillgång till och ser till om de kan vara jämförbara. Eftersom en styrelse bör eftersträva att fördela förråden rättvist och enligt tydliga principer. Det är som du säkert redan vet föreningens styrelse som beslutar om fördelning av förråd. Detta ska ske i samband med att bostadsrätter i en förening upplåts första gången. Det ni får göra är att gå igenom alla dokument som kan säga något om detta, precis som du är inne på redan. Till exempel sägs det något i ursprungliga upplåtelseavtal om förråd? Upplåtelsen av en bostadsrätt kan tex även innefatta förråd. Anges det allmänt att det ska finnas tillgång till förråd? Anges det någonstans visst märkt förråd? Nämns det något den i ekonomiska planen om förråd? Anges info om förråd i lägenhetsförteckningen? Hittar man några noteringar om förråd som kan knytas till viss lägenhet i handlingarna bör de som jag förstår det tillmätas stor betydelse. Om det är som du skriver att vissa medlemmar har flera förråd kan en lösning vara att de bör de uppmanas att redovisa vad de har för stöd för detta, att jämföra med medlemmar som inte har något förråd. Vad är orsaken? Det kan vara så att de har något, ibland gammalt styrelseprotokoll eller brev från styrelsen som ger dem rätt att disponera extra förråd. Om medlemmen betalar extra för förrådet binder detta föreningen. Nyttjar de förrådet kostnadsfritt kan så vitt jag förstår det en uppsägning ifrån föreningen ske, med beaktande av en skälig uppsägningstid. Vid en eventuell omfördelning av förråd är det rimligt att stora lägenheter får större förråd än små. Om möjligt ska likvärdiga lägenheter tilldelas likvärdiga förråd. Avslutningsvis får en styrelse ändock anses ha ganska stora befogenheter att besluta om hur förråd ska disponeras. Hoppas att ovan, även om det tyvärr inte är något direkt svar kan hjälpa till på vägen, till någon form av lösning tillsammans med de övriga inlägg/trådar om förråd som redan finns i forumet.

[Innehållet redigerades senast 2018-02-16 10:10]

Visa svaret Anmäl
2018-01-29 10:15
Hej Som redan skrivits kan man vända sig till Hyresnämnden med den här typen av frågor. Det är 7 kap. 10 - 11 §§ bostadsrättslagen som reglerar andrahandsuthyrning av en bostadsrätt. Under denna länk kan du läsa vad Hyresnämnden skriver om andrahandsuthyrning. Du hittar även kontaktuppgifter till Hyresnämnden på sidan. Notera att det finns 8 hyresnämnder i Sverige, med ansvar för olika områden: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/ Om ansökan av medlemskap i en förening kan du läsa mer under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/medlemsprovning

[Innehållet redigerades senast 2018-01-29 10:20]

Visa svaret Anmäl
2018-01-24 14:52
Hej, Det finns mig veterligen inget lagkrav på att styrelsen måste svara dig. Som jag ser det borde det väl ändå anses vara en självklarhet att en styrelse svarar på eventuella brev eller andra förfrågningar från medlemmarna. Om en styrelse vägrar svara, eller inte går att få kontakt med, kan en väg att gå vara att du vänder dig till föreningens revisor och påtala detta. Du kan som du är inne på också skriva en motion till årsstämman. I vissa frågor/tvister mellan en bostadsrättsinnehavare och en förening kan Hyresnämnden vara behjälpliga, om båda parter är intresserade. Vänd dig gärna direkt till Hyresnämnden för mer information, kontaktinfo hittar du under denna länk: http://www.hyresnamnden.se/ Lite mer tips om vad man kan göra vid problem med en förening kan du läsa mer om under denna länk, omboende.se: https://www.omboende.se/sv/Aga1/Bostadsratt/Problem-med-foreningen/

[Innehållet redigerades senast 2018-01-24 14:53]

Visa svaret Anmäl
2018-01-05 12:37
Hej igen, Som jag förstår det, utifrån det du skriver, så vet ni ju redan nu att uppgiften du fått om driftskostnaden är felaktig. Att kostnaden som säljaren har haft har legat på det dubbla. Jag tycker att ni ska mejla till mäklaren och påtala den felaktiga uppgiften samt att be mäklaren att kontrollera den felaktiga uppgiften med säljaren om det är därifrån uppgiften kommer. Samt sätta ut ett datum för när ni vill ha svar, så ni hinner prata klart om detta innan erläggande av resterande köpeskilling och tillträde. För övrigt i detta vill jag påtala att en rörlig driftskostnad, för tex. el, vatten osv. är att ses som en information i samband med köpet om den tidigare ägarens dvs säljarens kostnader och att man som köpare får räkna med att man kan få andra kostnader beroende på olika parametrar som hur man använder el/vatten, på vilken tidpunkt, antal i hushållet mm. Men uppgiften ma fått ska ändå vara korrekt. Eftersom man som köpare kan använda uppgiften för att söka uppskatta sina egna driftskostnader med hjälp av denna uppgift.

Visa svaret Anmäl