Profilsida för Mr Big

Kontodetaljer

Användarnamn:
Mr Big
Medlem sedan:
2009-01-17
Antal forumsvar:
10
Senast inloggad:
2009-09-09 13:08
Födelseår:
1975
Kön:
Male
Kommun:
Karlskrona

Presentation

[Mr Big har inte skrivit in någon personlig presentation ännu]

Senaste inlägg av Mr Big

2009-09-09 13:25
Hej Eepa! Det låter som en ganska knepig situation och att det är ganska mycket som behöver redas ut. Till att börja med är ju frågan om ni bara hade ett muntligt avtal med snickaren, eller om det finns en skriftlig beställning? Om det finns något skriftligt är det en fördel för er, då blir snickaren bunden av det. Annars blir det svårare att bevisa vad som är överenskommet. När det gäller prisöverenskommelsen med målaren är det samma sak, talade ni med honom om det? Var det snickaren som anlitade målaren, eller tipsade han bara om målaren och ni själva tog kontakt? Har ni pratat något om priset med målaren överhuvudtaget? Kände han till det pris ni överenskommit med snickaren, och i så fall, informerade målaren om att det skulle bli dyrare i samband med att arbetet? Målaren är enligt Konsumenttjänstlagen (40 §) skyldig att på er begäran tillhandahålla skriftlig faktura motsv. Jag tycker inte att ni ska gå på tricket att bakdatera fakturan, bara för att det blir enklare för honom. Är arbetet utfört efter den 1 juli 2009 är det målaren som ska dra av skattereduktionen från fakturan. Sedan är det han som får begära resten av pengarna från Skatteverket. Då det är mycket här som är oklart föreslår jag att du tar kontakt med konsumentvägledaren i din kommun för att få hjälp med att reda ut hela historien och vad du har för skyldigheter. Lycka till! / Biggie

Visa svaret Anmäl
2009-08-12 11:09
Hej! Om du ändå väljer att måla golvet, så tänk på att använda en färg som släpper igenom fukten. Annars kommer färgen ganska snabbt att "bubbla" och sedan flagna. Tala med din färghandel för att få tips om vilken sorts färg du ska använda på den typen av golv. / Mr B

Visa svaret Anmäl
2009-06-25 13:11
Hej! Så vitt jag vet är det Lantmäteriet som numera har hand om den typen av ärenden. Du ska ansöka om lagfart så att fastigheten står på dig till 100%. Mer info hittar du här: Visa svaret Anmäl
2009-06-02 10:22
i diskussionen andrahand
Hej! På den här webbplatsen, under hyra ut i andra hand hittar man följande information: "Du har inte rätt att ta ut vilken hyra du vill av andrahandshyresgästen. Du kan bli återbetalningsskyldig om hyran inte är skälig i förhållande till lägenhetens bruksvärde - alltså jämförbar med en hyra för en motsvarande lägenhet i den kommunala allmännyttan. Är det en hyresrätt du hyr ut i andra hand är det troligt att din hyra motsvarar bruksvärdet, men om det är en bostadsrätt kan det skilja sig från månadsavgiften. I föreningar med låga månadsavgifter kan du tjäna på att hyra ut i andra hand medan du i omvända fall inte har rätt att ta ut hyra som täcker din månadsavgift om föreningen har höga månadsavgifter! Det är tillåtet att lägga på 10-15 procent på andrahandshyran om lägenheten hyrs ut fullt möblerad. Du har även rätt att ta betalt för el, Internet, tv, p-plats och liknande faktiska kostnader som finns för lägenheten. Om du tar ut en hyra som inte är skälig kan du bli återbetalningsskyldig till andrahandshyresgästen upp till ett år bakåt i tiden."   Om du betalar 5 000 kr/mån istället för 3 500 kr/mån så får i vart fall jag det till att det blir mer än 10-15 %. Jag tror därför att det kan vara en god idé för dig att ta kontakt med din konsumentvägledare för att få hjälp och råd med hur du ska hantera det här på bästya sätt. Lycka till! / Biggie

Visa svaret Anmäl
2009-02-22 22:49
i diskussionen Installera värmepump
Hej Lena! Det verkar som att du redan har ett vattenburet uppvärmningssysten och jag tror tyvärr inte att du har rätt till elkonverteringsbidraget då, eftersom det bara gäller vid konvertering från direktverkande el (alltså el-radiatorer). Kolla gärna detta med länsstyrelsen/Boverket. Uppvärmning är kenpigt att rekommendera, det är så mycket som spelar in såsom hustyp, befintlig uppvärmning, olka fabrikat, var man bor m.m. Energimyndigheten har en del tips på sin hemsida, men i de flesta kommuner finns det oockså energirådgivae. Mitt tips är att du försöker få tag i en sådan. / Biggie

Visa svaret Anmäl
2009-02-01 22:49
Hej Mullem! Efter att ha följt diskussionen börjar jag nu förstå vad du är ute efter, dvs. vad som i praktiken händer för din hustru om hon har en lägre skattesats än vad avdraget medger. Jag är ingen expert, men har kollat lite i PM:et utan att bli så mycket klokare. Jag anar att det kan vara så att det behandlas enligt gängse skatteregler. Det borde innebära att hon i så fall antingen får tillbaka på skatten eller att reduktionen stå kvar till ett kommande år. Jag förslår att du kontaktar Skatteverket (Visa svaret Anmäl
2009-01-26 15:21
i diskussionen Renovera mindre!
Hej Einar! Jag håller med dig delvis, men inte helt. Jag tycker också att det är viktigt att bevara viss arkitektur och vissa byggtekniker för framtiden, för att kunna dra erfarenheter av, både goda och dåliga. Samtidigt har jag svårt att se att man inte skulle göra vissa justeringar för att förvbättra boendet. Tillägsisolering kan t.ex. minska bränsleförbrukningen, vissa byggtekniker och material kan meföra fuktproblem och till och med vara hälsovådliga och/eller brandfarliga. Jag tycker att det är kontigt om man inte skulle kunna förändra sådant. Nya tider kan också medföra andra behov. Vissa områden kanske inte är anpassade efter moderna transporter. För övrigt behövs väl alltid en viss grad av förändring, även av bostäder och byggnader, för att inte den mänskliga utvecklingen ska stanna av... / Biggie

Visa svaret Anmäl
2009-01-20 23:32
Det var en knepig fråga. Lite osäkert är det ju eftersom reglerna inte har börjat gälla ännu. Jag tror att propositionen ska läggas fram i mars. I PM:et från regeringen (länk under "Aktuellt") finns en del information, men jag hittar inte det du frågar efter. Som jag fattar det kan man ha kostnader uppgående till max 100 000 kr (200 000 kr om två personer äger huset). Av kostnaderna kan man göra avdrag med hälften, dvs. 50 000 kr. Du säger att beräknad kostnad är 95 000 kr. Du kan ju få ersättning för hälften av de kostnaderna, dvs. 47 500 kr. Om ni är två peroner som äger huset så borde det väl innebära att ni får göra avdrag med 23 750 kr / person och då borde det inte vara något problem för din fru. Eller? / Biggie

Visa svaret Anmäl
2009-01-18 19:45
i diskussionen Inför rivningskontrakt!
Hej Einar! Verkar en intressant tanke i och för sig. Jag bara undrar hur man ska göra för att kunna skydda hyresgästerna mot att bli inhysta i undermåliga bostäder? För mig verkar det finnas en stor risk för att det skulle kunna bli så. Det skulle dock vara intressant att få höra om det är någon därute som vet mer om hur detta med rivningskontrakt fungerade i praktiken och om det fanns någon särskild lösning för att skydda hyresgästerna? / Biggie

Visa svaret Anmäl
2009-01-17 13:12
Jag funderar på hur man ska gå tillväga för att avhjälpa bostadsbristen för unga människor. Denna grupp är kanske de som behöver röra mest på sig för att få ett jobb, ofta till storstadsregioner. Samtidigt är det oftast just i stortadsregioner som det är svårast att få tag i billiga bostäder. Kan man då inte köpa sin bostad har man problem. På wiki hittade jag följande definition som jag hakade upp mig på: "En flyttkedja uppstår när man bygger nya bostäder och de som flyttar in lämnar tex ett hus eller en lägenhet efter sig, där någon annan kan flytta in. I genomsnitt sägs en flyttkedja leda till att 2,1 hushåll rör på sig, gör sk boendekarriär, men ibland kan flyttkedjan pågå i många fler led. Nyproducerade bostäder har en hyra som i genomsnitt är 50% högre än en redan befintlig lägenhet i motsvarande storlek och läge, så därför är efterfrågan på nyproducerade bostäder inte så hög bland låginkomsttagare och unga. Men dessa grupper sägs i alla fall gynnas av flyttkedjan eftersom det längre ner i kedjan frigörs billigare bostäder. Flyttkedjan bryts ifall de som flyttar in kommer från en annan kommun. Det är dock ofta så att det enda sättet att komma in på bostadsmarknaden om man vill flytta från sin egen kommun (särskilt om man vill flytta till en större) är att skaffa en nyproducerad bostad - och i såna lägen så blir det alltså ingen flyttkedja. Flyttkedjor används ibland som argument för att bygga nya påkostade bostäder i ett samhälle där bostadsbristen är hög och de drabbade är unga och socialt utsatta grupper, eftersom man ju menar att även dessa grupper gynnas av flyttkedjor." Enligt denna teori menar man alltså att man ska bygga nya och dyrbara lägenheter och på så sätt förmå de som idag bor i hyresrätt med billig hyra, men samtidigt har en god inkomst, att flytta till ett dyrare boende och på så sätt skulle de billigare lägenheterna bli tillgängliga för andra. Jag bara undrar, funkar det verkligen så?  De flesta strävar väl efter att hålla nere boendekostnaderna. Hur vet man att det är just de unga som får de hyreslägenheter som skulle bli lediga? Hur avhjälper man bostadsbrist med nyproduktion utan att det måste behöva bli så dyrt?

[Innehållet redigerades senast 2009-02-05 09:17]

Visa svaret Anmäl