Profilsida för Jonte_1953

Kontodetaljer

Användarnamn:
Jonte_1953
Medlem sedan:
2009-01-22
Antal forumsvar:
58
Senast inloggad:
2019-05-20 21:11
Födelseår:
1953
Kön:
Man
Kommun:
Stockholm

Presentation

 Jag håller kurser om bostadsrätt för byggföretag och styrelser i mitt företag. Som intygsgivare utsedd av Boverket granskar jag kostnadskalkyler och ekonomiska planer. hemsida: www.brfexperten.se

Senaste inlägg av Jonte_1953

2018-08-06 20:18
i diskussionen Rättigheter som boende?
Hej jonte. Jag tycker att du ska skicka frågan till nån som kan svara. Kanske dom du ska köpa lägenheten eller huset av. Mvh jonte_1953

Visa svaret Anmäl
2018-08-06 20:13
i diskussionen Reducerad hyra
När man bor i en bostadsrättslägenhet betalar man ingen hyra.

Visa svaret Anmäl
2018-08-06 20:11
Svaret finns i föreningens stadgar.

Visa svaret Anmäl
2018-07-03 19:35
Det vore intressant att veta om platsen ingår i bostadsrätten eller om den hyrs ut med sidoavtal. Annars går det inte att svara på frågan.

Visa svaret Anmäl
2018-07-03 19:32
i diskussionen Rättigheter som boende?
Om lägenheten inte kan användas som bostad har man rätt till skälig nedsättning av årsavgiften under denna tid.

Visa svaret Anmäl
2018-07-03 19:20
i diskussionen presidium i styrelsen
Nej. Det är ovanligt.

Visa svaret Anmäl
2018-03-25 18:51
Tänk på att möjligheten att frånträda ett förhandsavtal enligt bostadsrättslagen på grund av försenad upplåtelse måste bero på "försummelse från föreningen". Du har bevisbördan.

Visa svaret Anmäl
2018-03-25 18:46
i diskussionen Överlåta förråd
Ja. Men det beslutet måste tas på en föreningsstämman eftersom årsavgiften beräkningsgrund måste ändras. Om insatserna fördelar årsavgifterna krävs en stämma men är det andelstal kan ibland styrelsen ha rätt att ändra det. Om en lägenhet värde ökas/minskas ska det ske i form av ändring av insats.

Visa svaret Anmäl
2017-10-27 20:47
Vad menar du med att du inte får "återställa lägenheten?". Be att få se upplåtelseavtalen för lägenheterna. Då ser du om det är två eller en lägenhet. Är det två är styrelsen ute och cyklar.

Visa svaret Anmäl
2017-10-05 07:13
Medlemsskapet börjar gälla när styrelsen bestämmer att det ska gälla om inte annat sägs i stadgarna. Därför är det viktigt att styrelsen beviljar medlemsskapet från och med tillträdesdagen. Annars är både köpare och säljare medlemmar samtidigt och ska till exempel kallas till en stämma och måste normalt samsas om vad de ska lägga sin röst. Detta problem kommer att lösas om bostadsrättsutredningen SOU 2017:31 blir en lag. Då blir köparen automatiskt medlem vid tillträdet.

Visa svaret Anmäl
2017-08-17 19:50
i diskussionen Tvingad att hyra garage
Om föreningen vill att bostadsrätten ska utökas med garage är det av Intresse att läsa skatteverkets åsikt att då ska man deklarera att lägenheten är såld så man får deklarera för en reavinst.

Visa svaret Anmäl
2017-08-17 19:44
i diskussionen Fel i badrum
Colin. Jag tvivlar starkt på att styrelsen bestod av "folk från JM". På samma sätt som självständiga besiktningsmän, revisorer och andra är nog styrelseledamöterna inte anställda. De är nog också konsulter som har uppdrag från olika byggbolag. Dessutom ska dom agera i föreningens bästa annars riskerar dom att inte få ansvarsfrihet vid stämman. Det är föreningen som part som har rätt att reklamera. Inte en medlem i föreningen.

Visa svaret Anmäl
2017-08-17 19:35
Du har köpt en lägenhet av en bostadsrättsförening och det du har rätt att kräva är det som är avtalats i dit upplåtelseavtal. Lägenheten ska vara i avtalat skick när du tillträder. Om det finns boulebana och bubbelpol i ditt upplåtelseavtal har du rätt att kräva att det finns. Annars får du hänvisa till andra lagar än bostadsrättslagen som kanske kan ge dig rätt.

Visa svaret Anmäl
2017-08-17 19:28
Colin Kan du ge en hänvisning till ett lagrum ellet ett rättsfall som säger att en bostadsrättsförening ska återställa till ursprungligt skick när man utför underhållsåtgärder som man har ansvar för. Visserligen har jag inte läst hela tråden men det finns flera rättsfall som säger annat. Till exempel hade en bostadsrättshavare ett läckande rör och föreningen bröt upp golvet och lagade läckan. Domstolen sa att parkettgolvet skulle återställas av bostadsrättshavaren eftersom det inre underhållet ligger på bostadsrättshavaren. HSB skriver i sina stadgar att när det gäller föreningens åtgärder i samband med omfattande renoveringar så gäller inte bostadsrättshavarens underhållsansvar utan då får föreningen ta över ansvaret, men bara då.

Visa svaret Anmäl
2017-08-17 19:15
Den ekonomiska planen speglar bara styrelsens inställning då planen skrevs under. Den nya styrelsen kan fatta helt andra beslut så länge dom följer föreningens stadgar. Planen har ingen juridisk betydelse när alla lägenheter är upplåtna. Den är till för att besluta sig för att köpa. Typ en försäljningsbroschyr. Bostadsrättshavaren har bara en roll. Man är medlem i den bostadsrättsförening som man själv har en andel av. Ordet bostadrättsinnehavare existerar inte. I bostadsrättslagen heter det bostadsrättshavare. Om stadgarna i din förening säger att kostnaden för el och värme ska betalas av bostadsrättshavarna efter verklig förbrukning så måste styrelsen följa stadgarna. Annars riskerar dom att inte få ansvarsrihet på stämman.

Visa svaret Anmäl
2017-07-13 00:16
Styrelsen får inte bestämma vilka motioner som ska tas upp på stämman. Dom måste redovisa ALLA motioner som inkommit. Styrelsen kan inte heller välja vilka som ska väljas till styrelse. Det gör medlemmarna på stämman. Valberedningen presenterar ett förslag till ny styrelse på stämman. Sen kan det komma andra förslag på ny styrelse från medlemmarna på stämman. Underhållsplanen upprättas solidariskt av styrelsen eventuellt med extern hjälp. Om en ledamot i styrelsen inte får ta del av den ska man åt minstone reservera sig från beslutet om att anta underhållsplanen i styrelseprotokollet. Annars kan man bli ansvarig för innehållet utan att få tagit del av det. Mitt förslag är att komma med ett alternativ till styrelsesammansätning på stämman.

Visa svaret Anmäl
2017-07-13 00:03
Om man ändrar fördelningsprincipen för beräkning av lägenhetens årsavgift finns det några saker att tänka på. När man fördelar efter insats krävs en ändring till andelstal att beslutet tas med en kvalificerad majoritet på stämman. Om man fördelar efter andelstal finns ingen bestämmelse i bostadsrättslagen hur en ändring ska gå till. Det kan i princip ändras av några personer i styrelsen. Därför bör stadgarna säga att en ändring av andelstal ska beslutas på en stämma med kvalificerad majoritet. De nya andelstalen bör ge samma årsavgift som den tidigare fördelningsgrunden gav.

Visa svaret Anmäl
2017-07-12 23:52
Jag håller med. Om man betalar 300 000 i kapitaltillskott för att få en något lägre månadsavgift får man inte tillbaka de 300 000 kr om man säljer lägenheten direkt.

Visa svaret Anmäl
2017-07-12 23:47
i diskussionen Staketfråga
Om marken är er,d.v.s. finns med i upplåtelseavtalet har ni rätt att sätta upp ett staket på denna yta. Om inte så är marken föreningens lika mycket som t.ex. fasaden eller taket där ni inte heller får göra något utan tillåtelse från styrelsen.

Visa svaret Anmäl
2017-07-12 23:42
Kontakta styrelsen som är ansvariga för din lägenhet. Om du inte kan använda lägenheten eftersom den inte är i avtalat skick kan du ha rätt till nedsättning av månadsavgiften.

Visa svaret Anmäl