Profilsida för Borättexperten

Kontodetaljer

Användarnamn:
Borättexperten
Medlem sedan:
2014-06-17
Antal forumsvar:
43
Senast inloggad:
2018-02-20 10:07
Födelseår:
1948
Kön:
Man
Kommun:
Lund

Presentation

Jag har arbetat med bostadsrätter i mer än 20 år, och har stött på de flesta problem som kan förekomma. Numera ansvarar jag för och driver sajten www.borattupplysning.se, med den populära och innehållsrika Borättköparskolan.

Senaste inlägg av Borättexperten

2018-02-20 10:47
i diskussionen Rätt till förråd
Som jag ser det kan "förråd" som anges i den ekonomiska planen endast syfta på externa förråd, belägna utanför bostadsrätten. Om det inte nämns något annat om förråd i upplåtelseavtalet, är det planen som gäller. Alla ska alltså ha ett externt förråd. Antagligen har situationen uppkommit vid upplåtelsen, att de första innehavarna själv kunnat önska sig förråd, medan några kanske helt enkelt avstått. På så sätt har några kunnat få mer än ett förråd. Alltså en slapp och godtycklig tilldelning av förråd av dåvarande styrelse. I strid med den ekonomiska planen. Favorisering kan inte heller uteslutas. Mitt förslag är att lyfta frågan på nästa föreningsstämma, och påtala att det föreligger ett fel. Styrelsen måste reglera detta, säga upp de "extra" förråd som vissa nu innehar, så att alla får ett förråd. Kan tillägga att vad som ev anges i lägenhetsförteckningen saknar bärighet, eftersom denna ju upprättas i efterhand, och kan i sig vara felaktig.

[Innehållet redigerades senast 2018-02-20 10:55]

Visa svaret Anmäl
2018-02-20 10:22
Vad som spelar stor roll är hur tydligt ansvaret är angivet i stadgarna. Om det är klart utsagt att fläkten är medlemmens ansvar, då stämmer det att det är ditt ansvar att det går att ställa in ett grundflöde. Det innebär att du inte måste byta fläkten, det räcker med att problemet fixas, och att fläkten inte orsaker något annat problem för fastigheten. Om det däremot är klart utsagt att fläkten ingår i föreningens ansvar, ja då är det föreningens ansvar, både att ställa in, och vid behov byta. Det vanligaste är dock att ansvaret inte alls är specificerat, dvs bara allmänt att föreningen ansvarar för ventilationen. Då är det föreningens ansvar att se till att det finns rätt flöde, och alltså att rätta till ett sådant fel som du hade, och om nödvändigt byta utrustningen. Behöver dock inte innebära helt ny fläkt.

[Innehållet redigerades senast 2018-02-20 10:23]

Visa svaret Anmäl
2018-02-08 16:30
Att ingen svarat på frågan just beror på att lagen aldrig har prövats och ingen egentligen vet vad som gäller. Överhuvud taget är nyproduktion och färdigställandetidpunkter ett område som saknar tydlig reglering. Om du anser det vara värt bör du anlita advokat och försöka få det prövat.

Visa svaret Anmäl
2017-12-21 12:15
i diskussionen Snöskottning av gård
Det framgår inte av frågeställaren om dessa två meter är föreningens område eller kanske möjligen är en del av bostadsrätten på något sätt. Om så skulle vara fallet kan ansvaret ligga på bostadsrättshavaren.

Visa svaret Anmäl
2017-12-14 08:37
Frågan har redan besvarats på Borättköparskolan, lekt.8, här kommer samma svar igen: Eftersom det är en lägenhetsavskiljande vägg är det bostadsrättsföreningen som ansvarar. Skulle den vara ej brandskyddad, eller i annat avseende undermålig, måste föreningen åtgärda detta. Utifrån din beskrivning anser jag att föreningen har en skyldighet att åtgärda denna vägg, inte bara i er lägenhet, utan alla lägenheter med liknande ”fel”.

[Innehållet redigerades senast 2017-12-14 08:41]

Visa svaret Anmäl
2017-12-08 12:07
i diskussionen Förbjud mot julkrans
Du har helt rätt, i detta fall har styrelsen drivit ordningsreglerna alltför långt. Ordningsregler får inte avvika från vad som är brukligt och normalt i samhället och på orten. Man kan kort sagt inte förbjuda allt hur som helst. Förbud måste kunna motiveras, och måste vara i samklang med vad som anses normalt och brukligt. Dörrkransar på dörren är en tradition som inte kan förbjudas. Och räddningstjänsten har ju som sagt inga synpunkter. Så sätt upp din dörrkrans, och låt styrelsen tänka om.

[Innehållet redigerades senast 2017-12-08 12:08]

Visa svaret Anmäl
2017-11-22 11:33
i diskussionen Vattenledningsskada
Inbyggd (vägghängd) toalett ska ha tätskikt inne i inbyggnaden och dränage för att ev läckage ska kunna upptäckas. Så det verkar vara fel i montage eller konstruktion. Hur detta påverkar skaderegleringen vill jag dock inte uttala mig om.

Visa svaret Anmäl
2017-11-16 23:27
Det är nog så som BättreBrf säger, att om inte styrelsen vill acceptera detta, måste man ta frågan till stämman för beslut. Själv tycker jag det är otroligt futtigt av en styrelse att neka medlemmarna att ha sitt företagsnamn på dörr och namntavlor.

Visa svaret Anmäl
2017-11-16 23:22
Jag vill påstå att även om stämman skulle fatta ett sådant beslut, så har den boende rätt till ersättning, eftersom detta (banderollen) kan uppfattas som ett hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande (BrL 7:4). De boende som direkt berörs borde alltså få viss del av intäkten.

Visa svaret Anmäl
2017-11-14 10:35
i diskussionen Kattlucka
Frågan är svår att besvara eftersom det är svårt att få en klar bild över situationen. Men det förefaller ändå som att styrelsen inte har rätt att neka dig denna kattlucka. Ett av dig infogat innerfönster i en fönsteröppning borde föreningen inte alls kunna ha någon synpunkt på. Så mitt förslag är att göra som du har tänkt, och strunta i styrelsen. Dock med risk att du hamnar "i onåd", men inte mer än så. Skulle konflikten eskalera får det väl gå till hyresnämnden.

[Innehållet redigerades senast 2017-11-14 10:37]

Visa svaret Anmäl
2017-11-14 10:25
Precis som du själv upplever så är informationen för dålig för att frågan ska kunna besvaras. Och vilken hustyp är det? Dessutom måsta man kontrollera stadgarna, vem som ansvarar för ventilationen, det brukar vara föreningen, men det kan finnas undantag.

[Innehållet redigerades senast 2017-11-14 10:26]

Visa svaret Anmäl
2017-11-08 13:43
i diskussionen Problem med ventilation
Väldigt svårt att säga något bestämt utan att veta hustyp och typ av ventilation. Men avloppslukt kommer i 9 fall av 10 från just avloppet, dvs från otätheter vid WC-anslutningen eller golvanslutningen till handfat eller diskbänk. Och det blir alltid mer intensivt vid undertryck i lägenheten, när fönsterna är stängda. Har du kunnat identifiera varifrån lukten kommer? Det är steg 1. Kommer det från dessa anslutningar är det inte föreningens problem, utan ditt. Kommer lukten däremot från tilluften är det föreningens problem, och då bör styrelsen vara mer behjälpliga i att utreda detta, och försöka åtgärda.

[Innehållet redigerades senast 2017-11-08 13:49]

Visa svaret Anmäl
2017-11-03 22:46
Du ska adressera din uppsägning av förhandsavtalet till bostadsrättsföreningen, men adressen är ofta c/o byggherren, eftersom byggherren sköter alla administration i detta skede. Och all ekonomi. Vid en sådan stor försening som du anger har du all rätt att frånträda avtalet. Skriv att du säger upp avtalet för att du vill frånträda avtalet och att du vill ha alla inbetalade pengar tillbaka. Även återbetalning av ev tillval.

[Innehållet redigerades senast 2017-11-03 22:47]

Visa svaret Anmäl
2017-11-02 23:50
Ditt förhandsavtal är tecknat med bostadsrättsföreningen (även om bostadsrättsföreningen och byggherren i detta skede är samma personer). Är upplåtelsen mer än tre månader försenat bör du kunna säga upp avtalet och begära att frånträda avtalet, och få alla inbetalda pengar tillbaka. Rättsfallen är dock få, och det saknas en tydlig praxis. Det du skriver om "100.000 kronor i förbokningskostnad betalades till byggherren" verkar konstigt, antagligen är det förhandsavtalets förskott, som ska ha bokförts på bostadsrättsföreningen. Annars är det något skumt.

Visa svaret Anmäl
2017-11-02 23:44
Ditt förhandsavtal är tecknat med bostadsrättsföreningen (även om bostadsrättsföreningen och byggherren i detta skede är samma personer). Är upplåtelsen mer än tre månader försenat bör du kunna säga upp avtalet och begära att frånträda avtalet, och få alla inbetalda pengar tillbaka. Rättsfallen är dock få, och det saknas en tydlig praxis.

Visa svaret Anmäl
2017-10-04 22:48
Exakt dag för medlemskapet är inte reglerat i lag, men kan vara reglerat i föreningens stadgar, eller i annat principbeslut fattat i resp. förening. Det helt dominerande synsättet är att medlemskapet inträder på tillträdesdagen, dvs den dag nycklarna överlämnas och den nya ägaren tar över ansvaret för lägenheten. På samma sätt upphör medlemskapet med automatik samma dag man lämnar över bostadsrätten till en ny ägare. Detta är det enda rimliga förhållningssättet, eftersom medlemskapet är direkt kopplat till innehavet av bostadsrätten. Att ha skilda datum för tillträdesdag och medlemskap skulle ge upphov till mycket svårlösta juridisk tvister. Förknippat med denna fråga är när den nya medlemmen i praktiken kan tillåtas flytta in. Att t ex av välvilja låta den nya innehavaren flytta in innan tillträdesdagen kan innebära problem. Om t ex en skada skulle uppstå, vem är ansvarig? Upplagt för konflikt, så tillåt aldrig det.

[Innehållet redigerades senast 2017-10-04 22:53]

Visa svaret Anmäl
2017-09-20 23:06
[quote]Collin skrev:  ...Det är nämligen så att obetalda avgifter följer bostadsrätten och inte person... Konsumentvägledaren har ju helt fel här. Det står klart och tydligt i Bostadsrättslagen att "Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den från vilken bostadsrätten har övergått hade mot bostadsrättsföreningen". Och detta har inget med panträtt att göra, panter är en helt annan sak.

[Innehållet redigerades senast 2017-09-20 23:11]

Visa svaret Anmäl
2017-09-16 19:30
Nu vet jag inte exakt hur detta är formulerat i era stadgar, men det förefaller mig som helt oskäligt att du ska betala för en kostnad som uppstått innan du tillträdde lägenheten. Visst stöd för detta finns i BrL 6:8. Jag föreslår att du bestrider kostnaden, vägrar betala, och om nödvändigt begär förhandling i hyresnämnden.

[Innehållet redigerades senast 2017-09-16 19:34]

Visa svaret Anmäl
2017-08-31 22:25
I normala fall borde det inte vara ett problem med för varmt på vintern, för det är ju bara att vrida ner eller stänga av elementet. Men kanske är det av något tekniskt skäl omöjligt??? Om det inte går att lösa MÅSTE styrelsen se till att värmen åtgärdas. Annars kontakta miljöförvaltningen på din ort och gör en anmälan. Trist om det ska behöva gå den vägen... Nedsättning av avgiften ska du nog inte hoppas på, det är ett sidospår, det viktiga är istället att problemet blir löst!

[Innehållet redigerades senast 2017-08-31 22:26]

Visa svaret Anmäl
2017-08-31 22:15
Alltså, priset kan sättas fritt, och går att förhandla om. Visst borde priset satts till 3,3 milj. från början, eftersom det verkar vara acc.pris. Men allt går att förhandla om, så det är bara att lämna ett eget bud om man är intresserad, och se hur det går.

Visa svaret Anmäl