Profilsida för Borättexperten

Kontodetaljer

Användarnamn:
Borättexperten
Medlem sedan:
2014-06-17
Antal forumsvar:
54
Senast inloggad:
2019-03-18 22:26
Födelseår:
1948
Kön:
Man
Kommun:
Lund

Presentation

Jag har arbetat med bostadsrätter i mer än 20 år, och har stött på de flesta problem som kan förekomma. Numera ansvarar jag för och driver sajten www.borattupplysning.se, med den populära och innehållsrika Borättköparskolan.

Senaste inlägg av Borättexperten

2019-03-18 22:35
Den springande punkten är hur läckaget uppstod. Var det någon form av en oväntad olyckshändelse i samband med montaget av duschsargen, eller var det pga felaktigt montage? I förra fallet ska föreningen riva upp och torka avfukta, medan innehavaren får bekosta återställandet (nya tätskikt). I det senare fallet måste innehavaren bekosta allt, pga oaktsamhet/vållande. (Ev med försäkringsbolagets hjälp).

Visa svaret Anmäl
2018-10-19 14:04
i diskussionen Nyproduktion
Inte alls klart. Frågan är hur pass repigt det är. Det kanske bara är bagatellartade repor. Föreningens enda skyldighet är att inspektera rutan, och därefter avgöra om rutan behöver bytas eller inte. Bostadsrättslagen anger bara att lägenheten ska vara i fullt brukbart skick, inte att den måste vara 100% perfekt.

[Innehållet redigerades senast 2018-10-19 14:05]

Visa svaret Anmäl
2018-09-25 11:49
Det finns fler aspekter på det här. Om det finns en felaktig installation som bryter mot föreningens stadgar och som inte godkänts av föreningen, så måste innehavaren återställa detta. Det kan knappast ligga på föreningen att rätta till felaktigheter som en innehavare gjort. Det ankommer vidare på innehavaren att bevisa att tillstånd erhållits. Omvänd bevisbörda kan inte tillämpas. Nu har bostadsrätten bytt ägare. Frågan är när detta gjort, för hur länge sedan. Nuvarande ägare ansvarar för de installationer som gjorts, även av föregående ägare. Men om det gått mindre än två sedan överlåtelsen, kan nuvarande ägare hävda dolt fel, och kräva föregående ägare på ersättning. En felaktig installation som inte haft styrelsens godkännande anses nämligen som ett fel i bostadsrätten.

Visa svaret Anmäl
2018-09-04 09:57
Det är väl också så att man kan kräva tillbaka ett frivilligt kapitaltillskott, om jag läser lagen rätt. Nya föreningslagen 10 kap. 16§. Det kanske inte har varit aktuellt tidigare, men kanske kan bli mer vanligt nu?

Visa svaret Anmäl
2018-08-30 11:29
Ja, så uppfattar jag också saken. Om säljaren (bostadsrättsföreningen?) vill ändra avtalet och köparen inte godtar ändringen, så är avtalet i praktiken uppsagt från säljarens sida.

Visa svaret Anmäl
2018-08-30 11:24
Jag skulle vilja fortsätta på föregående svar. Om det förekommit en vattenskada och den är till fullo åtgärdad och återställd, då föreligger det inte längre något fel i bostadsrätten. Inte heller behöver det omtalas eller överhuvud taget vara någon anmärkning om detta. Förutsättningen är förstås att allt blivit återställt. Föreningens styrelse borde ha information om detta.

Visa svaret Anmäl
2018-05-26 15:21
Eftersom det är 1 bostadsrätt och innehavarna bor kvar, är ditt boende ett betrakta som ett inneboende. Även om du betalar hyra.

Visa svaret Anmäl
2018-05-19 13:20
Om detta är rimligt eller inte kan bara avgöras av föreningens årsstämma, och av revisorn. Besluten fattas av styrelsen, och vi får väl förutsätta att ingen i styrelsen är inblandad eller kunnat dra någon egen fördel av arrangemanget.

[Innehållet redigerades senast 2018-05-19 13:20]

Visa svaret Anmäl
2018-05-19 13:08
Några försök till svar: 1. Naturligtvis måste det finnas en sida med Eget kapital och skulder. Det låter som om det blivit ett trycktekniskt fel, och att sidan helt enkelt tappats bort. Den ska då naturligtvis kompletteras. 2. Ibland kan det finnas en orsak till varför alla inte skrivit på. Detta ska man fråga om på stämman, och om det finns en godtagbar förklaring, så är det ok. 3. Revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig inför stämman, men måste inte nödvändigtvis delas ut eller bifogas årsberättelsen. Det räcker med att den "finns tillgänglig". 4. En revisor får inte samtidigt vara del av styrelsen, varken som ledamot eller suppleant. Detta är helt oacceptabelt, och innebär att dennes revision saknar värde och ska bortses ifrån. Antagligen finns det också en extern revisor, och stämman får då ta ställning till om dennes revisonsberättelse räcker.

[Innehållet redigerades senast 2018-05-19 13:15]

Visa svaret Anmäl
2018-04-05 16:26
i diskussionen Överlåta förråd
Men allra enklast är väl att bara hyra ut förrådet, istället för att sälja.

Visa svaret Anmäl
2018-04-05 14:47
i diskussionen Överlåta förråd
Detta borde man kunna göra mycket smidigare genom att bara göra en notering i lägenhetsregistret. Ingen del eller andel av bostadsrätten säljs ju, inga andelstal förändras, och ingen försäljning eller reavinst blir aktuell att redovisa. Hade jag varit ordförande i denna förening hade jag nog gjort så. Dvs låtit medlemmen "sälja" sitt förråd till grannen, och gjort en notering om detta i registret. Den säljande bostadsrätten har därefter inget förråd, den köpande bostadsrätten två.

[Innehållet redigerades senast 2018-04-05 14:53]

Visa svaret Anmäl
2018-02-20 10:47
i diskussionen Rätt till förråd
Som jag ser det kan "förråd" som anges i den ekonomiska planen endast syfta på externa förråd, belägna utanför bostadsrätten. Om det inte nämns något annat om förråd i upplåtelseavtalet, är det planen som gäller. Alla ska alltså ha ett externt förråd. Antagligen har situationen uppkommit vid upplåtelsen, att de första innehavarna själv kunnat önska sig förråd, medan några kanske helt enkelt avstått. På så sätt har några kunnat få mer än ett förråd. Alltså en slapp och godtycklig tilldelning av förråd av dåvarande styrelse. I strid med den ekonomiska planen. Favorisering kan inte heller uteslutas. Mitt förslag är att lyfta frågan på nästa föreningsstämma, och påtala att det föreligger ett fel. Styrelsen måste reglera detta, säga upp de "extra" förråd som vissa nu innehar, så att alla får ett förråd. Kan tillägga att vad som ev anges i lägenhetsförteckningen saknar bärighet, eftersom denna ju upprättas i efterhand, och kan i sig vara felaktig.

[Innehållet redigerades senast 2018-02-20 10:55]

Visa svaret Anmäl
2018-02-20 10:22
Vad som spelar stor roll är hur tydligt ansvaret är angivet i stadgarna. Om det är klart utsagt att fläkten är medlemmens ansvar, då stämmer det att det är ditt ansvar att det går att ställa in ett grundflöde. Det innebär att du inte måste byta fläkten, det räcker med att problemet fixas, och att fläkten inte orsaker något annat problem för fastigheten. Om det däremot är klart utsagt att fläkten ingår i föreningens ansvar, ja då är det föreningens ansvar, både att ställa in, och vid behov byta. Det vanligaste är dock att ansvaret inte alls är specificerat, dvs bara allmänt att föreningen ansvarar för ventilationen. Då är det föreningens ansvar att se till att det finns rätt flöde, och alltså att rätta till ett sådant fel som du hade, och om nödvändigt byta utrustningen. Behöver dock inte innebära helt ny fläkt.

[Innehållet redigerades senast 2018-02-20 10:23]

Visa svaret Anmäl
2018-02-08 16:30
Att ingen svarat på frågan just beror på att lagen aldrig har prövats och ingen egentligen vet vad som gäller. Överhuvud taget är nyproduktion och färdigställandetidpunkter ett område som saknar tydlig reglering. Om du anser det vara värt bör du anlita advokat och försöka få det prövat.

Visa svaret Anmäl
2017-12-21 12:15
i diskussionen Snöskottning av gård
Det framgår inte av frågeställaren om dessa två meter är föreningens område eller kanske möjligen är en del av bostadsrätten på något sätt. Om så skulle vara fallet kan ansvaret ligga på bostadsrättshavaren.

Visa svaret Anmäl
2017-12-14 08:37
Frågan har redan besvarats på Borättköparskolan, lekt.8, här kommer samma svar igen: Eftersom det är en lägenhetsavskiljande vägg är det bostadsrättsföreningen som ansvarar. Skulle den vara ej brandskyddad, eller i annat avseende undermålig, måste föreningen åtgärda detta. Utifrån din beskrivning anser jag att föreningen har en skyldighet att åtgärda denna vägg, inte bara i er lägenhet, utan alla lägenheter med liknande ”fel”.

[Innehållet redigerades senast 2017-12-14 08:41]

Visa svaret Anmäl
2017-12-08 12:07
i diskussionen Förbjud mot julkrans
Du har helt rätt, i detta fall har styrelsen drivit ordningsreglerna alltför långt. Ordningsregler får inte avvika från vad som är brukligt och normalt i samhället och på orten. Man kan kort sagt inte förbjuda allt hur som helst. Förbud måste kunna motiveras, och måste vara i samklang med vad som anses normalt och brukligt. Dörrkransar på dörren är en tradition som inte kan förbjudas. Och räddningstjänsten har ju som sagt inga synpunkter. Så sätt upp din dörrkrans, och låt styrelsen tänka om.

[Innehållet redigerades senast 2017-12-08 12:08]

Visa svaret Anmäl
2017-11-22 11:33
i diskussionen Vattenledningsskada
Inbyggd (vägghängd) toalett ska ha tätskikt inne i inbyggnaden och dränage för att ev läckage ska kunna upptäckas. Så det verkar vara fel i montage eller konstruktion. Hur detta påverkar skaderegleringen vill jag dock inte uttala mig om.

Visa svaret Anmäl
2017-11-16 23:27
Det är nog så som BättreBrf säger, att om inte styrelsen vill acceptera detta, måste man ta frågan till stämman för beslut. Själv tycker jag det är otroligt futtigt av en styrelse att neka medlemmarna att ha sitt företagsnamn på dörr och namntavlor.

Visa svaret Anmäl
2017-11-16 23:22
Jag vill påstå att även om stämman skulle fatta ett sådant beslut, så har den boende rätt till ersättning, eftersom detta (banderollen) kan uppfattas som ett hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande (BrL 7:4). De boende som direkt berörs borde alltså få viss del av intäkten.

Visa svaret Anmäl