Profilsida för Borättexperten

Kontodetaljer

Användarnamn:
Borättexperten
Medlem sedan:
2014-06-17
Antal forumsvar:
27
Senast inloggad:
2017-09-20 23:01
Födelseår:
1948
Kön:
Man
Kommun:
Lund

Presentation

Jag har arbetat med bostadsrätter i mer än 20 år, och har stött på de flesta problem som kan förekomma. Numera ansvarar jag för och driver sajten www.borattupplysning.se, med den populära och innehållsrika Borättköparskolan.

Senaste inlägg av Borättexperten

2017-09-20 23:06
[quote]Collin skrev:  ...Det är nämligen så att obetalda avgifter följer bostadsrätten och inte person... Konsumentvägledaren har ju helt fel här. Det står klart och tydligt i Bostadsrättslagen att "Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den från vilken bostadsrätten har övergått hade mot bostadsrättsföreningen". Och detta har inget med panträtt att göra, panter är en helt annan sak.

[Innehållet redigerades senast 2017-09-20 23:11]

Visa svaret Anmäl
2017-09-16 19:30
Nu vet jag inte exakt hur detta är formulerat i era stadgar, men det förefaller mig som helt oskäligt att du ska betala för en kostnad som uppstått innan du tillträdde lägenheten. Visst stöd för detta finns i BrL 6:8. Jag föreslår att du bestrider kostnaden, vägrar betala, och om nödvändigt begär förhandling i hyresnämnden.

[Innehållet redigerades senast 2017-09-16 19:34]

Visa svaret Anmäl
2017-08-31 22:25
I normala fall borde det inte vara ett problem med för varmt på vintern, för det är ju bara att vrida ner eller stänga av elementet. Men kanske är det av något tekniskt skäl omöjligt??? Om det inte går att lösa MÅSTE styrelsen se till att värmen åtgärdas. Annars kontakta miljöförvaltningen på din ort och gör en anmälan. Trist om det ska behöva gå den vägen... Nedsättning av avgiften ska du nog inte hoppas på, det är ett sidospår, det viktiga är istället att problemet blir löst!

[Innehållet redigerades senast 2017-08-31 22:26]

Visa svaret Anmäl
2017-08-31 22:15
Alltså, priset kan sättas fritt, och går att förhandla om. Visst borde priset satts till 3,3 milj. från början, eftersom det verkar vara acc.pris. Men allt går att förhandla om, så det är bara att lämna ett eget bud om man är intresserad, och se hur det går.

Visa svaret Anmäl
2017-08-31 22:10
Jag föreslår att du kontaktar gatukontoret om detta, de borde känna till vilka regler som gäller.

Visa svaret Anmäl
2017-04-05 15:19
Enligt min bedömning kan du inte få någon ersättning. Att skiljeväggen på något sätt måste varit fastsatt är ju självklart. Du uppfattade det som att den bara var spänd mellan golv och tak, och mäklaren sa också tydligen något sådant. Men det innebär INTE enligt min mening att man med bestämdhet kan förutsätta att det inte skulle kvarstå någon form av märken eller skador efter att man tar bort väggen. Även om den varit spänd kan märken ha uppkommit, även allvarliga sådana. Eller att andra fastsättningssätt använts. Du borde alltså ha förutsatt, eller räknat med, att någon form av allvarligare skador skulle kvarstå. Därför kan du inte få någon ersättning. Hade du undersökt saken noga, enligt normal undersökningsplikt, så skulle du ha frågat säljaren, och då fått klart besked.

[Innehållet redigerades senast 2017-04-05 15:23]

Visa svaret Anmäl
2017-03-09 13:58
Ja, i det här fallet har Hsb helt rätt, det är föreningens ansvar att åtgärda detta ventilationsproblem. Dels för att ventilation i allmänhet alltid är ett fastighetsägaransvar, och dels för att ombyggnaden 2010 tydligen godkänts av föreningen och efterföljande OVK var utan anmärkning. Ett solklart fall, enligt min mening.

[Innehållet redigerades senast 2017-03-09 13:58]

Visa svaret Anmäl
2016-10-08 12:49
Frågeställningen är intressant, och jag vill tillägga följande synpunkter: En bostadsrättsförenings styrelse är i praktiken inte personligen ansvarig för föreningens lån eller föreningens ekonomi. Om föreningens ekonomi t ex skulle vara dålig eller konkursmässig, har inget med ledamöternas privata ekonomi att göra. Att kreditpröva ledamöterna är därför helt meningslöst, i de allra flesta fall. Men så finns det faktiskt några intressanta undantag: Dagens nyproduktion av bostadsrätter är så lönsam att det lockat till sig ett antal oseriösa fastighetsspekulanter. Dessa bygger bostadrätter utifrån mycket bedrägliga kalkyler, och de inblandades bakgrund är inte den allra bästa. Personerna i dessa bolag bildar ju den byggande styrelsen, och att granska dessa kan faktiskt vara en god idé, och man fått sådana indikationer. Det andra undantaget är bostadsrättsföreningar där det nyligen skett märkliga transaktioner eller förändringar, t ex mycket kraftiga avgiftssänkningar. Bakom sådana beslut kan det ligga oärliga motiv som fattats av oärliga ledamöter, med en tvivelaktig bakgrund. Den försiktige bostadsköparen bör kanske ha anledning att granska bostadsrättsföreningens ledamöter i just dessa specifika fall.

[Innehållet redigerades senast 2016-10-08 12:52]

Visa svaret Anmäl
2016-10-08 12:04
i diskussionen Belysning
Om styrelsen beslutat ta över kontrollen av belysningen (tiderna för belysningen), då måste också föreningen ta kostnaden för detta. Men det kanske är ett rent praktiskt problem: lyset bör betalas av den där lampan är ansluten. För övrigt antagligen en försumbar kostnad, och antagligen lika för alla.

[Innehållet redigerades senast 2016-10-08 12:05]

Visa svaret Anmäl
2016-10-08 11:34
Tyvärr är nog frågeställarens chanser till ersättning lika med noll. Som konsumentvägledaren mycket riktigt påpekar är det bostadsrättsföreningen som är motpart, och där finns inga andra pengar att hämta än de inbetalade förskotten. Blir bygget avbrutet, oavsett skäl, kommer föreningen betala tillbaka förskotten, ev med hjälp av det försäkringsskydd som föreningen ska ha tecknat. Skulle andra krav inkomma kommer bostadsrättsföreningen helt enkelt försättas i konkurs. Att som frågeställaren gör hoppas på att få ersättning för en framtida hypotetisk värdeökning är både naivt, och som sagt, helt utsiktslöst.

[Innehållet redigerades senast 2016-10-08 11:36]

Visa svaret Anmäl
2015-10-05 18:16
i diskussionen fönsterbyte
Jag tycker bägge svaren ovan är berättigade, men skulle vilja förtydliga problemet något. Det står ju helt klart att karm och båge ingår i föreningens ansvar, enligt föreningens stadgar. Och det är bra, så bör det också vara. Men rötskadan har tydligen inte orsakats av nuvarande innehavare, utan av tidigare innehavaren. Och oavsett vilket, kan det knappast klassas som ett medvetet vållande. Någon skadeståndskyldighet föreligger alltså inte. Dessutom, om skadan uppstått under den förre innehavarens tid, kan nuvarande innehavare ändå inte ställas till svars för vad tidigare innehavare orsakat (enligt den HD-dom som redogöres för i första svaret). Slutsatsen blir att föreningen inte kan ställa några som helst krav på nuvarande lägenhetsinnehavare. Men inte heller lägenhetsinnehavaren kan ställa något krav. Föreningen måste inte byta eller åtgärda fönstret just nu. Så länge skadan är begränsad, och fönstret håller någorlunda tätt, kan man låta det bero. Och nöja sig med att rötskadan inte förvärras, t ex genom att ge klara anvisningar till nuvarande lägenhetsinnehavare. Precis som BättreBRF svarar, så kan styrelsen vänta med ett byte till när alla fönstren ska bytas, någon gång i framtiden. Och skulle nuvarande innehavare ändå vilja ha fönstret åtgärdat, eller bytt, måste det i så fall ske helt och hållet på styrelsens villkor, och med dess godkännande. Det hindrar förstås inte att man kanske kan nå en uppgörelse, där man på något sätt delar på kostnaden. Det kan ju ligga i bägge parternas intresse.

[Innehållet redigerades senast 2015-10-05 18:16]

Visa svaret Anmäl
2015-09-20 16:57
Saken är den att detta är i verklig mening en gråzon. Inget är reglerat i lagen, och beteckningen "ytskikt" i stadgarna oklart definierat, och inga klara vägledande rättsfall. Det ger utrymme för många märkliga tolkningar, som vi sett här ovan. En annan aspekt på denna fråga: OM denna betongplatta skulle anses vara medlemmens ansvar, då måste detta spruckna golv klassas som ett dolt fel, dvs man kan kräva föregående innehavare på ersättning. Detta kan alltså bli ditt andrahandsval, när det gäller att få ersättning. Om inte annat kan ni då bli två som tillsamman har intresse av att driva frågan gentemot föreningen.

[Innehållet redigerades senast 2015-09-20 17:00]

Visa svaret Anmäl
2015-09-18 19:23
Föreningen får ta ut en extra avgift om man hyr ut sin bostadsrätt i andra hand, men bara om det är infört i föreningens stadgar. Avgiften får vara högst 10% av gällande prisbasbelopp, det innebär att den får vara högst 370 kr/månad.

Visa svaret Anmäl
2015-09-18 15:13
Kan tillägga att om det rent tekniskt är svårt att laga eller lägga ny betongplatta, då kan man t ex regla upp ett nytt golv med träreglar och skivor. Men det är fortfarande något som föreningen ska bekosta. Ovanpå det kan sedan innehavaren lägga sitt "ytskikt", t ex parkettgolv.

[Innehållet redigerades senast 2015-09-18 15:17]

Visa svaret Anmäl
2015-09-18 14:08
Med ytskikt menas det yttersta skiktet inne i lägenheten, alltså enbart parkett, plastmatta, klinker eller liknande. Med underliggande skikt menas tätskikt (i badrum) eller papp, folie eller liknande under parketten i vanliga rum. Kan också innefatta underliggande sandbädd eller andra utjämnande skikt där detta förekommer. Föreningen ansvar är själva byggstommen, bjälklaget, och de extra skikt som har föranletts av omständigheterna. I ditt fall, som tydligen bor på bottenvåningen, har man lagt en extra isolering, och ovanpå denna en betonggjutning. Denna betongplatta är det golv som du har ditt ytskikt på. Denna betongplatta, detta ursprungliga golv, är föreningens ansvar, och det har nu spruckit, antagligen pga för klen dimension eller dålig kvalitet. Det ska föreningen ta ansvar för fullt ut, och laga. Det kan inte finnas någon diskussion om detta. Det är tråkigt att sign "Bättre BRF" sprider så felaktiga föreställningar om vad som är föreningens och vad som är de enskilda medlemmarnas ansvar. Hans tolkning har inget stöd i lagen, och innebär tyvärr mycket bekymmer och extra konflikter mellan styrelser och boende.

[Innehållet redigerades senast 2015-09-18 14:09]

Visa svaret Anmäl
2015-08-14 10:21
Jag tycker man ska bortse från svaret från "Bättre BRF", då det inte är riktigt relevant för frågeställningen. Saken är ju att den boende (medlemmen) tydligen blivit utlovad en viss avgift från föreningen. Och det kan man inte ändra på retroaktivt, hur som helst. Om föreningen gjort fel, eller på något sätt räknat fel, får föreningen själv stå för det. Om medlemmen inte haft befogad anledning att misstänka att avgiften var fel, kan man inte kräva något retroaktivt. Överhuvud taget kan man ifrågasätta om styrelsen har rätt att ändra en enskild medlems avgift, oavsett bakgrund. Om det ingåtts ett avtal, dvs någon har köpt en bostadsrätt där en viss avgift varit specificerad, anser jag att föreningen är bunden till den avgiften, även om det senare visar sig vara något fel i uträkningen. Felet kan bara korrigeras i samförstånd med den berörda, eller i samband med ny försäljning av bostadsrätten. Det enda rimliga lösningen i frågeställarens fall är att föreningen, men endast med medlemmens samtycke, försöker rätta felet, och sen låter saken vara avslutad.

[Innehållet redigerades senast 2015-08-14 10:23]

Visa svaret Anmäl
2015-07-20 12:10
Ansvaret för golvbrunnen är ett besvärligt kapitel. Ibland är det reglerat i stadgarna, men inte alltid, och är det reglerat så är det inte alltid reglerat på ett bra sätt. Enligt min bestämda uppfattning ska golvbrunnen och dess avlopp vara föreningens ansvar, OM DET ÄR ETT FLERFAMILJSHUS. I radhus/villor kan ansvaret däremot ligga på innehavaren. Bor du i flerfamiljhus bör därför styrelsen bekosta byte av golvbrunn. Men frågan gällde kanske också själva badrumsrenoveringen? Denna får du naturligtvis själv stå för. Du köpte lägenheten obesiktigad, och badrummet är 20 år gammalt, så där finns inga tveksamheter: du betalar.

[Innehållet redigerades senast 2015-07-20 12:11]

Visa svaret Anmäl
2015-07-20 11:47
Nu kan jag ju inte alla detaljer i detta ärende, men enligt min uppfattning hanterar styrelsen detta mycket klumpigt och oprofessionellt. Jag föreslår att du kontaktar hyresnämnden om de möjligen kan medverka till medling.

[Innehållet redigerades senast 2015-07-20 11:54]

Visa svaret Anmäl
2015-05-25 23:48
i diskussionen Revisorsjäv
Det självklara svaret på din fråga är att begära "Särskild granskning", enligt Lagen om ekonomiska föreningar, 8 kap 17 §. Jag citerar lagtexten eftersom den är ganska glasklar: "Varje röstberättigad kan väcka förslag om att Bolagsverket ska utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid..." "Förslaget ska framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen ska behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade ... ska styrelsen inom en vecka göra framställning hos Bolagsverket om att granskare ska utses." Eftersom ni är en liten förening med endast 7 medlemmar räcker det med att du föreslår och röstar för ett sådant förslag. Du ensam representerar ju mer än 10% av samtliga röstberättigade. Alltså: Begär hos styrelsen att en extrastämma skall inkallas (även här räcker det med att du ensam begär det). Ärende på extrastämman: att begära särskild granskning. På stämman röstar du för särskild granskning. Saken är klar! Skulle styrelsen trilskas kan du själv kontakta Bolagsverket. Tänk bara på att det är föreningen själv som får betala granskningen, den är inte gratis...

[Innehållet redigerades senast 2015-05-25 23:52]

Visa svaret Anmäl
2015-05-09 13:48
Det stämmer att ett beslut på ett "vanligt" möte inte kan ersätta ett stämmobeslut. Misstaget ni gjorde var att besluta på ett allmänt medlemsmöte, när ni borde gjort det till en extrastämma. Lösningen nu är att kalla till en extrastämma och besluta hur ni ska ha det. Med bara 10 medlemmar borde det vara väldigt enkelt.

[Innehållet redigerades senast 2015-05-09 13:51]

Visa svaret Anmäl