Betala för tilläggsarbete

Jag har anlitat en hantverkare för att renovera mitt badrum. Vi kom överens om vad som skulle göras och hur mycket jag skulle betala. Nu har hantverkaren gjort mer arbete än vad vi bestämt och vill att jag ska betala ett högre pris. Får det gå till så?

Nej, hantverkaren får inte ta betalt för arbete som ni inte har kommit överens om. Du har rätt att bestämma om du vill ha så kallat tilläggsarbete utfört eller inte. Därför ska hantverkaren kontakta dig först. Det framgår av konsumenttjänstlagen.

Det finns undantagsfall
I vissa fall har en hantverkare ändå rätt att utföra tilläggsarbete utan ditt tillstånd, till exempel om det inte gått att nå dig, eller om du inte har svarat inom rimlig tid. Det gäller

  • om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller om det är lågt i förhållande
    till priset för den avtalade tjänsten
  • om det finns särskilda skäl att anta att du vill få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget
  • om det inte går att skjuta upp tilläggsarbetet på grund av säkerhetsrisk.
Senast granskad: 2014-12-19 Informationsansvarig:
Konsumentverket