HUS-avdrag

Vad innebär HUS-avdraget?

HUS-avdraget, eller hushållsskatteavdraget, omfattar hushållsarbete (rut) samt reparations- och ombyggnadsarbete av ditt hem (rot). Det innebär att du som köpare av en sådan tjänst bara betalar halva priset av arbetskostnaden. Företaget som utför tjänsten får sedan ersättning av Skatteverket i efterhand.

Högst 50 000 per år i avdrag
Hus-avdraget är 30 procent av arbetskostnaden, och kan högst vara 50 000 kronor per år. Det innebär alltså att du kan ha arbetskostnader för upp till 100 000 kronor. Avdraget är knutet till den som äger bostaden. Två personer som äger en bostad tillsammans kan få göra skatteavdrag på upp till 100 000 kronor per år.

Senast granskad: 2017-08-24 Informationsansvarig:
Konsumentverket