Hantverkare resor

Är det rimligt att hantverkare tar betalt för resor utöver själva arbetet som de utför?

Ja, under förutsättning att ni har avtalat om det innan. Om ni inte har avtalat särskilt om restider gäller den praxis som finns i branschen. Vanligen anses det rimligt att hantverkaren räknar med restiden i arbetskostnaderna eller har ett speciellt tillägg för detta.

Senast granskad: 2014-12-19 Informationsansvarig:
Konsumentverket