Kontrollera klagomål

Hur kan jag kolla om det finns några klagomål på en hantverkares tidigare jobb?

På webbplatsen för tidningen Råd & Rön finns den så kallade Svarta listan. Där hittar du företag och andra näringsidkare som inte följt Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

En bra idé är annars att be om referenser på hantverkarens tidigare arbeten. Då kan du själv kontakta personer som anlitat hantverkaren och fråga om de varit nöjda med arbetet de beställt.

Senast granskad: 2014-12-19 Informationsansvarig:
Konsumentverket