Missnöjd med hantverkare

En hantverkare som jag anlitat har gjort ett dåligt jobb. Vad kan jag göra?

Har det blivit fel ska du klaga, reklamera, hos hantverkaren så snart som möjligt eller inom "skälig tid". En reklamation som görs inom två månader efter att du upptäckt felet anses alltid ha kommit i rätt tid. Du har rätt att reklamera fel inom tre år efter att arbetet avslutats. Vid arbete på mark, byggnader och andra fasta saker har du rätt att reklamera inom tio år.

Det är viktigt att du reklamerar till hantverkaren så att hen får möjlighet att rätta till felet. Gör du inte det, eller dröjer för länge med att reklamera, går du miste om dina rättigheter.

Vad har du rätt att kräva?
Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att

  1. i första hand kräva att hantverkaren avhjälper felet, det vill säga rättar till det som har blivit fel
  2. i andra hand kräva prisavdrag 
  3.  i tredje och sista hand häva avtalet, det vill säga avbryta hantverkartjänsten och få dina pengar tillbaka.

Under tiden har du rätt att hålla inne betalningen med så mycket pengar som felet motsvarar.

Senast granskad: 2014-12-19 Informationsansvarig:
Konsumentverket