Besiktningsman

Var hittar jag en oberoende besiktningsman?

Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, har en förteckning över besiktningsmän, kvalitetsansvariga och byggkonsulter i olika delar av landet, på sin webbplats. Där kan man välja region och typ av besiktning.

Det är dock inte säkert att alla besiktningsmän, kvalitetsansvariga eller konsulter utför uppdrag för privatpersoner, men ofta kan de lämna tips på någon som gör det.

Senast granskad: 2014-12-18