Byggherrens ansvar

Vad ansvarar byggherren för?

Den som själv utför anläggnings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten, eller låter någon annan utföra det åt sig, är alltid byggherre, vare sig han eller hon själv äger marken eller byggnaden, eller att någon annan gör det. Det kan tillexempel vara den som bygger om sin egen villa, eller den som bygger om köket i sin hyreslägenhet.

Det är alltid byggherren själv som är ansvarig för att arbetet utförs enligt de lagar och föreskrifter som gäller. Byggherren ska se till att kontroller och provning utförs i tillräcklig omfattning, till exempel enligt byggnadsnämndens kontrollplan om sådan finns. Han eller hon ska också se till att arbetet planeras och utförs så att personer och egendom inte skadas, och så att minsta möjliga obehag uppstår för omgivningen. Byggherren är också ansvarig för samordningen mellan olika hantverkare och entreprenörer, om han eller hon anlitar till exempel både en elektriker och en rörinstallatör.

För att underlätta för privatpersoner, som saknar egen erfarenhet eller kunskap som byggherre, finns det därför särskilda avtal som för över huvuddelen av byggherrens ansvar till den hantverkare som man anlitar, eller till byggentreprenören om man bygger till ett hus eller bygger ett nytt. För hantverkstjänster är det ”Hantverksformuläret 14” och för byggentreprenader är det ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 09” (se under ”Bygga / Renovera”) Båda dessa avtal bygger på konsumenttjänstlagen och ger ett förstärkt konsumentskydd för privatpersoner, jämfört med andra entreprenadavtal som vänder sig till professionella byggherrar med egen byggherrekompetens.

Senast granskad: 2016-07-05 Informationsansvarig:
Boverket