Bygglov inglasning

Får jag glasa in min befintliga uteplats utan bygglov?

Inglasning av en uteplats under ett befintligt tak kräver oftast bygglov eftersom det räknas som en fasadändring. Det har ingen betydelse om uteplatsen är i direkt anslutning till huset eller om det är fristående, till exempel ett lusthus.

Fasadändringar kräver dock inte alltid bygglov. Om fasadändringen görs på ett en- och tvåbostadshus inom detaljplan krävs bygglov bara om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Detta behöver bedömas från fall till fall av byggnadsnämnden. Utanför detaljplan krävs inte bygglov för fasadändringar.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din inglasning kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om det som byggs inte kräver bygglov ska ändå vissa krav uppfyllas, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Senast granskad: 2016-07-05 Informationsansvarig:
Boverket