Bygglov mur

Krävs det bygglov för en mur?

En mur kräver oftast bygglov. En mur är bygglovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida en s.k. stödmur. Till ett en- och tvåbostadshus får du anordna en skyddad uteplats med mur inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov om muren inte är högre än 1,8 meter. O

m muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Senast granskad: 2011-05-02 Informationsansvarig:
Boverket