Bygglov plank

Krävs det bygglov för ett plank?

Ett plank kräver oftast bygglov. Med plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det saknar betydelse av vilket material planket är gjort. Till ett en- och tvåbostadshus får du anordna en skyddad uteplats med plank inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov.

Planket får dock inte vara högre än 1,8 meter. Om planket byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Senast granskad: 2014-12-18