Bygglov staket

Krävs det bygglov för ett staket?

Ett vanligt staket eller en grind kräver normalt inte bygglov. Är staketet högre eller tätare eller på annat sätt avviker från ett normalt staket kan det bedömas vara ett plank vilket kan kräva bygglov.

Det är byggnadsnämnden som gör den bedömningen, kontakta därför alltid byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga.

Senast granskad: 2011-05-02 Informationsansvarig:
Boverket