Försäkringar för husbygge

Jag ska teckna försäkringar för mitt husbygge. Vad behöver jag tänka på?

Först och främst är det viktigt att försäkringarna tecknas innan du påbörjar bygget.

Några typer av försäkringar är

  • ansvarsförsäkring
  • allriskförsäkring
  • byggfelsförsäkring
  • färdigställandeskydd.

Från och med 1 juni 2014 är det inte längre obligatoriskt att teckna en byggfelsförsäkring när du ska bygga hus, eller något annat som kräver bygglov. Däremot är det precis som tidigare tvingande att du har ett så kallat färdigställandeskydd. Vid bygge av fritidshus och vid ombyggnad kan byggnadsnämnden i vissa fall besluta att färdigställandeskydd inte behövs.

Vissa försäkringar är obligatoriska

Ansvarsförsäkringen och allriskförsäkringen är alltid obligatoriska. Det är entreprenören som tecknar dem, men i allriskförsäkringen ska du vara medförsäkrad.

Det är byggherren, det vill säga du som beställare, som är ansvarig för att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd finns i de fall det krävs. Byggfelsförsäkringen tecknas antingen av dig eller av din entreprenör. Färdigställandeskyddet kan utgöras av en försäkring eller en bankgaranti, och det tecknas i regel av entreprenören.

Se till att få bevis på att din entreprenör har tecknat de försäkringar som krävs.

Senast granskad: 2014-12-18 Informationsansvarig:
Konsumentverket